Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 26 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige ideeën blijven hun waarde behouden, andere raken achterhaald. Nog steeds is het een eyeopener om huishoudelijk werk en zorgend werk als echt werk te bekijken, schrijft Rineke van Daalen....
dinsdag, 25 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Leo Lucassen zei hier dat wie vindt dat het in Nederland te druk of te divers wordt, aan de knop van de economie moet draaien, niet aan die van migratie. Drie Nijmeegse bevelen een...
maandag, 24 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Trink, trink, brüderlein trink, dit liedje van Will Glahé wordt door menig student na corona wel heel letterlijk genomen. De doelen van het Nationaal Preventie Akkoord dreigen daardoor uit het zicht...
vrijdag, 21 april, 2023 - 10:56     Bron: Ministerie SZW
Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben besloten re-integratieondersteuning door UWV tijdelijk óók...
vrijdag, 21 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Socioloog Mieke van Stigt is het met staatssecretaris Maarten van Ooijen eens dat te veel kinderen te horen krijgen dat er iets mis is met ze. Hij legt de schuld bij overbezorgde ouders, zij bij...
donderdag, 20 april, 2023 - 09:38     Bron: Ministerie SZW
De internetconsultatie over het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen uitlenende instanties is op 20 april 2023 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De...
donderdag, 20 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongerenwerkers hebben contact met veel jongeren. Gebrekkige verbinding tussen jongerenwerk en (gemeentelijke) instanties belemmert echter de hulpverlening. De Rotterdamse rekenkameronderzoekers...
woensdag, 19 april, 2023 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Vandaag kwamen burgemeesters en ministers samen om te praten over de gezamenlijke inzet rond het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen met lokale partners zet het Rijk zich de komende...
woensdag, 19 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een nooit verzadigde onderhandelingscultuur is ook doorgedrongen tot in het klaslokaal. Met het mobieltje als symbool van de moderne individualiteit als inzet, ziet Jos van der Lans. Begin januari...
dinsdag, 18 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De sociale basis staat hoog op gemeentelijke agenda’s. Nina Tom en Margot Leegwater van Platform31 onderzochten hoe lokale overheden de lokale sociale basis kunnen versterken. Essentieel zijn een...
maandag, 17 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim zeven jaar proberen we dakloosheid terug te dringen, door in te zetten op zelfstandig wonen. Goede ambitie, zeggen UvA-onderzoekers Nienke Boesveldt en Dolly Loomans, maar de voorwaardelijke...
vrijdag, 14 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Jan Rath laat in zijn afscheidsrede op 13 april zijn licht schijnen op gentrificering van volkswijken, met name in Rotterdam Zuid. Ruim baan voor middenklassen? Voor volkse ondernemers?...
donderdag, 13 april, 2023 - 17:52     Bron: Ministerie SZW
Het wordt verboden voor kinderen tot 16 jaar om te werken als flitsbezorger. Daarmee sluit het kabinet aan bij het bestaande verbod voor kinderen maaltijden te bezorgen. Het verbod gaat nog dit jaar...
donderdag, 13 april, 2023 - 11:39     Bron: Ministerie SZW
Vandaag start de internetconsultatie over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij het wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.’ Dit wetsvoorstel heeft als doel om...
donderdag, 13 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een jaar geleden vertelden vijf in Nederland wonende Russen over de impact van de oorlog tegen Oekraïne op hun leven. In hoeverre zijn hun leven en hun kijk op de oorlog veranderd? Karina: ‘De...
woensdag, 12 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgers en professionals willen niet voortdurend zorgen en verzorgd worden. Verschuif budgetten naar de sociale basis, vindt Radboud Engbersen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zo...
dinsdag, 11 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mantelzorgers met een migratieachtergrond zijn vaker overbelast. Menal Ahmad onderzocht in het kader van haar promotieonderzoek hoe dit komt en welke ondersteuning zij nodig hebben. Haar advies:...
vrijdag, 7 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onder dwang eigen regie en autonomie versterken, lijkt een paradox. Volgens onderzoekers van HVO-Querido en Hogeschool Utrecht gaan deze zaken echter prima samen bij het werken met cliënten die van...
donderdag, 6 april, 2023 - 16:55     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten zijn druk doende met de uitvoering van het inburgeringsstelsel dat sinds 1 januari 2022 in werking is. Enkele onderdelen van de wet blijken lastig uitvoerbaar in de praktijk. Een van die...
donderdag, 6 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Gewoon meedoen’ in de samenleving: mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) willen dat zelf ook graag. Maar zo ‘gewoon’ is dat niet. De benodigde professionele inzet in de sociale basis...
woensdag, 5 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Intersekse kinderen en jongeren worden beperkt door sociale normen over sekse en gender. Medische trajecten veroorzaken gevoelens van schaamte en minderwaardigheid. Dit belemmert hun seksuele en...
maandag, 3 april, 2023 - 09:49     Bron: Ministerie SZW
Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag een pakket samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket zorgt ervoor dat mensen...
maandag, 3 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gelderse wetenschappers en professionals pleitten op deze website onlangs voor meer en betere preventie in de volksgezondheidszorg. Naast bijval kregen ze ook kritiek op hun pleidooi. Waarom keken de...
vrijdag, 31 maart, 2023 - 16:45     Bron: Ministerie SZW
Om kinderen al op jonge leeftijd in meerdere talen vaardig te maken wil het kabinet meertalige dagopvang mogelijk maken. Via het – vandaag aan de Raad van State voorgelegde –  wetsvoorstel mogen...
donderdag, 30 maart, 2023 - 12:24     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet kent voor de komende vier jaar in totaal 15,8 miljoen euro subsidie toe aan Stichting Voedselvangnet voor de inkoop van voedingsmiddelen en andere zaken zoals kleding, schoolspullen en...
donderdag, 30 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als sociaal werk een mensenrechtenberoep is of als mensenrechten de backbone of het moreel kompas zijn van het sociaal werk, dan behoeft dit een stevigere fundering vanuit de beroepsvereniging en...
woensdag, 29 maart, 2023 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Er zijn veel verschillende regelingen, vanuit verschillende overheidsinstanties, die bedoeld zijn om te zorgen dat mensen goed kunnen rondkomen en een zeker bestaan kunnen opbouwen. Dit is door de...
dinsdag, 28 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestuurswetenschapper Sharon Stellaard deed gedegen promotieonderzoek naar veertig jaar jeugdzorg. Maar hoe laten we het kortetermijndenken in de jeugdzorg voortaan achter ons? Niet Stellaard, maar...
maandag, 27 maart, 2023 - 09:44     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoeken wijzen uit dat veel journalisten te maken hebben met geweld. Maar de ‘anatomie’ van incidenten van geweld blijkt meer van elkaar te verschillen dan oppervlakkige analyses en politieke...
woensdag, 22 maart, 2023 - 19:32     Bron: Ministerie SZW
De actualiteiten laten keer op keer zien dat een grondige aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heel hard nodig is. Daarom komen vandaag 250 vertegenwoordigers van...
dinsdag, 21 maart, 2023 - 09:53     Bron: Ministerie SZW
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt 17,5 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) om de kansen te vergroten van mensen om volwaardig mee te doen...
dinsdag, 21 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In hun boek ‘Psychose begrijpen in 33 vragen’ rekenen de professoren Stijn Vanheule en Jim van Os af met veel misverstanden. Ze leggen uit hoe je kan praten met iemand die psychotisch is...
maandag, 20 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Depressie en depressieve klachten komen veel voor onder jongeren. Toch worden ze vaak niet herkend. Jongeren krijgen daardoor geen of pas laat hulp. Docent-onderzoeker Marieke Boone pleit voor een...
vrijdag, 17 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid stelt dat rechtvaardigheid een zelfstandig onderdeel moet zijn van klimaatbeleid. Goed nieuws, maar tegelijkertijd teleurstellend, vindt lector...
dinsdag, 14 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een lang en gezond leven hangt voor een groot deel samen met je sociaaleconomische status. We moeten er volgens CARE-onderzoeker Ilse Dijkstra echter voor waken om het gezondheidsbeleid te richten op...
maandag, 13 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering presenteert dit voorjaar drie wetsvoorstellen om het zzp-schap eindelijk goed te definiëren. Maar lost die herdefinitie ook de arbeidstekorten in zorg en onderwijs op? Nee, daarvoor moet...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 15:27     Bron: Ministerie SZW
Simon Sibma blijft ook de komende twee jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Schouten van...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 08:22     Bron: Ministerie SZW
Werken helpt nieuwkomers om sneller te integreren. Het draagt bij aan het leren van de taal, het opbouwen van een netwerk en het geeft meer zelfvertrouwen. Het kabinet wil daarom dat statushouders,...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bewoners denken graag mee over het creëren van een leefbare woonomgeving, werd geconcludeerd tijdens een online bijeenkomst van Platform31. Maar ze doen alleen mee als ze weten dat ze straks ook een...
donderdag, 9 maart, 2023 - 09:20     Bron: Ministerie SZW
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vanochtend de ramingen voor 2024 gepubliceerd over onder meer de koopkrachtontwikkeling en armoede, in het zogeheten Centraal Economisch Plan. 
woensdag, 8 maart, 2023 - 11:03     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor het dichten van de kloof tussen systeem- en leefwereld is het inzetten van ervaringsdeskundigen onvoldoende. Volgens Tim ’S Jongers, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, moeten we in onze...
dinsdag, 7 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren worden steeds later volwassen – uit eigen keuze of noodgedwongen. Ondersteunende ouders zijn daarbij van wezenlijk belang, laat onderzoeker Lonneke van den Berg zien. Helaas hebben niet alle...
maandag, 6 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met ruim 1 miljard aan ‘schaamtegeld’ van het Rijk investeert het Nationaal Programma Groningen in de vernieuwing en revitalisering van de provincie. Een deel van het geld gaat naar Roemte, een...
vrijdag, 3 maart, 2023 - 11:36     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toenemende zichtbaarheid van genderdiversiteit leidt soms tot negatieve reacties. De argumenten die daarbij gebruikt worden, houden echter bij toetsing geen stand. Waar wel bewijs voor is: de...
woensdag, 1 maart, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Tijdens de behandeling van psychische aandoeningen al aan het werk? Via de IPS-methode (Individuele Plaatsing en Steun) kan dit. Het kabinet en gemeenten samen maken dat mogelijk door er in 2023 ruim...
woensdag, 1 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk vertrekt vanuit mensenrechten, schrijft Redouan El Khayari. De docent-onderzoeker en Sociaal Werker van het Jaar 2022 zag hoe die onder druk zijn komen te staan. ‘Om onze positie als...
dinsdag, 28 februari, 2023 - 10:09     Bron: Ministerie SZW
Op 1 maart start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9:00 uur t/m 30 maart 17:00 uur.
dinsdag, 28 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreid en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders beter worden opgespoord en vervolgd. Slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting worden zo beter...
dinsdag, 28 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De integratie van asielmigranten verloopt stroef. Een van de manieren om hun deelname aan economie en samenleving te vergroten, is ondernemerschap. VU-onderzoeker Joris Amin vindt dat we...
maandag, 27 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De bezetting van een varkensstal in 2019 en de ‘grootste boerendemonstratie ooit’, aangekondigd voor 11 maart 2023, zijn nauw verbonden. Beide symboliseren de toenemende polarisatie tussen stad en...