Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 23 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om het beleid rond preventie en gezondheidsbevordering eindelijk echt van de grond te krijgen, moeten we op impact sturen. Ook is er behoefte aan een volksgezondheidsexpert nieuwe stijl, aldus acht...
woensdag, 22 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vroege selectie in het Nederlandse onderwijs leidt tot ongewenste ongelijkheid. Een idee om het vmbo en de havo te versterken voor meer gelijkheid oogst bijval van socioloog Rineke van Daalen. Een...
woensdag, 22 februari, 2023 - 06:00     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten krijgen 15 miljoen euro om Oekraïense vluchtelingen op een laagdrempelige manier lessen Nederlands aan te bieden. Nederlands spreken maakt het makkelijker om een baan te vinden, helpt in...
dinsdag, 21 februari, 2023 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
Wie te weinig AOW-premie betaalt wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig’ dat minister Carola Schouten voor...
dinsdag, 21 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Met het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 past minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 aan. Op die...
maandag, 20 februari, 2023 - 17:19     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor de verruiming van de subsidie duurzame inzetbaarheid. Deze regeling heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen te laten halen...
maandag, 20 februari, 2023 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorgbestuurders, hoogleraren en prominenten roepen in een open brief het kabinet op er alles aan te doen dat mensen ziek worden door armoede. Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op...
maandag, 20 februari, 2023 - 11:07     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties krijgen meer ruimte om aan het vaste gezichtencriterium te voldoen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarvoor het Besluit kwaliteit kinderopvang...
maandag, 20 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De neoliberale wetgeving van de afgelopen decennia bevoordeelt vooral sterke, onafhankelijke burgers, ten koste van de kwetsbaren. Dat concludeert hoogleraar Marijke Malsch bij nadere beschouwing van...
zaterdag, 18 februari, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geven maandag 20 februari in Groningen samen met EU-commissaris Elisa Ferreira (...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 17:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de zorg moet veel meer ruimte komen voor buurtinitiatieven. Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy nam het initiatief tot een manifest waarin de bewindslieden Conny Helder, Karien van Gennip...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het sociaal minimum op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders...
donderdag, 16 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Polarisatie baart burgers veel zorgen, maar raakt niet iedereen in gelijke mate, constateren SCP-onderzoekers Daan Beekers en Emily Miltenburg. Dit roept de vraag op voor wie en wanneer...
woensdag, 15 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk dat achter de voordeur komt – het klinkt doortastend, maar is niet zonder risico’s. Socioloog Thomas Kampen laat de voordelen en valkuilen zien van een aanpak die ook historisch niet...
dinsdag, 14 februari, 2023 - 16:13     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid. Deze wet heeft tot doel om bij de handhaving rondom uitkeringen en andere sociale regelingen een...
maandag, 13 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2022 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2023 door het ministerie moet zijn ontvangen....
maandag, 13 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Staatssecretaris Van Huffelen (Digitale Zaken) wil ambtenaren verplichten een ‘mensenrechten-impact-assessment’ uit te voeren bij nieuwe én bestaande algoritmes. Een goede ontwikkeling, vinden...
donderdag, 9 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De klimaatcrisis zet mensenrechten onder druk. Sociaal werk heeft de taak niet alleen kwetsbare groepen te beschermen, maar ook de kwetsbare natuur. Dat vraagt een paradigmawisseling in het sociaal...
woensdag, 8 februari, 2023 - 16:27     Bron: Ministerie SZW
Als gevolg van de historisch hoge inflatie in 2022 lopen de kosten voor kinderopvangorganisaties op. Dit komt met name door hogere loonkosten (mede vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt) en...
dinsdag, 7 februari, 2023 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun...
dinsdag, 7 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouders hebben invloed op het opleidingsniveau van hun kinderen, maar ook grootouders spelen een rol. Tijd voor een driegeneratieperspectief op (ongelijke) onderwijskansen, laat hoogleraar Maarten...
maandag, 6 februari, 2023 - 16:28     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen weken heeft het ministerie van SZW, samen met partners binnen STAP, maatregelen genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget te voorkomen. Zo komt er een begrenzing van...
maandag, 6 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Klaas Rozemond van de Vrije Universiteit betoogt dat ons land een hof voor de mensenrechten nodig heeft. Een hof dat burgers daadwerkelijk beschermt tegen de overheid die inbreuken maakt op hun...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 17:11     Bron: Ministerie SZW
Schuldhulpverlening duurt te lang en te weinig mensen melden zich voor hulp bij de gemeente als ze met problematische schulden kampen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De krapte op de arbeidsmarkt neemt op de korte termijn naar verwachting iets af door verminderde economische groei. Tegelijkertijd blijven veel vacatures onvervuld en is de verwachting dat de krapte...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Drs. Ir. C.C.P (Christa) Klijn wordt programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering (WaU) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De laatste tijd zien we een opleving van de aandacht voor het betrekken van burgers bij beleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) moedigt deze ontwikkeling aan, maar geeft ook een...
donderdag, 2 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensenrechten moeten een spiegel zijn voor alle wetten, regels en praktijken die mensen in de steek laten, schrijven Erik Dannenberg en Pieter Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid &...
dinsdag, 31 januari, 2023 - 10:07     Bron: Ministerie SZW
De Richtlijn Tijdelijke bescherming is verlengd tot 4 maart 2024. Voor het grootste gedeelte van de vluchtelingen uit Oekraïne, verandert er niets en behouden zij toegang tot de arbeidsmarkt....
dinsdag, 31 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenwerking tussen sociale ondernemingen en reguliere werkgevers kan meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Onderzoekers Linda Bakker en Leendert de Bell over...
vrijdag, 27 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marc Räkers is al 35 jaar sociaal werker. Vanuit activistische drijfveren en een diepgevoelde missie. Speciaal voor Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken schrijft hij zijn persoonlijke verhaal over...
donderdag, 26 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kristin Janssens is bezig met het opzetten van een woon-zorggemeenschap volgens de principes van ‘omgekeerde integratie’: mensen zónder beperking kunnen integreren op een woon- en leefplek voor...
woensdag, 25 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Racisme en discriminatie zijn ziekmakend. Zorgverleners onderkennen dit vaak niet. Rotterdam Scriptieprijswinnaar Ingrid Blankesteijn onderzocht voor haar masterscriptie hoe zorgverleners racisme (...
dinsdag, 24 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lang werd gedacht dat jongeren agressief en verslaafd raakten van gamen. Gedragswetenschapper Joanneke Weerdmeester laat zien dat dit reuze meevalt. Gamen maakt jongeren onder meer juist socialer en...
maandag, 23 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De incassowereld ontwikkelt zich langzaam maar zeker in een meer sociale richting. Weg van de keiharde aanpak, hoewel ook de term social greenwashing soms valt. Catelijne Akkermans en Marc Räkers...
donderdag, 19 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De meeste mensen met een basisbaan bouwen geen pensioen op. Onderzoekers van de Tilburg University – Ton Wilthagen, Zeger Kluit en Michael Visser – vragen zich hardop af of dit erg is....
woensdag, 18 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoekers van de Radboud Universiteit onderzochten hoe mensen elkaar beïnvloeden in online sportnetwerken. Ze delen hun constateringen en geven aanknopingspunten voor het maken van beleid gericht...
maandag, 16 januari, 2023 - 07:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hanneke Felten van Movisie en Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) beschrijft drie tactieken om racisme onder het tapijt te vegen. Ze reageert hiermee op het artikel van Hans Siebers over...
maandag, 16 januari, 2023 - 07:10     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na de verschijning van hun onderzoek naar racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvingen de onderzoekers veel reacties. Waaronder enkele kritieken, zoals die van Hans Siebers. De...
vrijdag, 13 januari, 2023 - 17:14     Bron: Ministerie SZW
Vrijdag 13 januari 2023 heeft voorzitter Jolande Sap namens het Maatschappelijk Impact Team (MIT) het werkprogramma aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Karien van...
vrijdag, 13 januari, 2023 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Samen met de samenleving en vele verschillende organisaties wil het kabinet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Onder meer met wet- en regelgeving, publiekscampagnes,...
vrijdag, 13 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De veerkracht van kinderen hangt niet alleen af van hun ouders, maar ook van de samenleving als geheel. Onderzoekers en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam pleiten voor een breder...
donderdag, 12 januari, 2023 - 14:18     Bron: Ministerie SZW
De Stand van de uitvoering 2022 is door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. 
donderdag, 12 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Begin deze eeuw kwam het new public management (NPM) in zwang in het sociaal domein, als methode om goedkoper en efficiënter te werken. Bedrijfskundige en historicus Marjolein Quené concludeert dat...
woensdag, 11 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Barneveld werkt nauw samen met de lokale welzijnsorganisatie Welzijn Barneveld. Aan aanbesteden doet de gemeente niet bij het welzijnswerk, zegt wethouder Hans van Daalen. Want dat leidt alleen maar...
dinsdag, 10 januari, 2023 - 13:13     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken. Op het wetsontwerp dat dit regelt, kunnen mensen tot en met 31 januari 2023 reageren via een internetconsultatie. De beoogde...
dinsdag, 10 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het boek The Return of the Native onderzoekt de terugkeer van nativisme. Auteurs Jan Willem Duyvendak en Josip Kesic schrijven over het veelgemaakte onderscheid tussen ‘echte’ en ‘onechte’...
maandag, 9 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren staan voor grote maatschappelijke problemen. Of ze zich staande houden of oplossingen kunnen aandragen, is afhankelijk van hun veerkracht. En dat hangt weer ervan af of overheid en...
donderdag, 5 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat al langer duidelijk was, werd in de coronacrisis nog zichtbaarder: sociaal werk kan en moet digitaler. In de praktijk zijn sociaal professionals nog te weinig toegerust voor ‘digisociaal werk’....