Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 26 maart, 2020 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Fotograaf Robert Lagendijk maakt in deze coronatijd regelmatig een ommetje door Amsterdam. Wat ziet hij?             Hits: 18
woensdag, 25 maart, 2020 - 21:01     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra...
woensdag, 25 maart, 2020 - 16:53     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu de inkomsten van menig zzp‘er en kleine ondernemer door de coronacrisis rap teruglopen, hebben ook ondernemende migranten misschien ondersteuning nodig. Eerder onderzoek laat zien dat de toegang...
woensdag, 25 maart, 2020 - 15:50     Bron: Ministerie SZW
Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met alle betrokken partijen, waaronder Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een servicedocument 'Mogelijkheden van afstand...
dinsdag, 24 maart, 2020 - 20:13     Bron: Ministerie SZW
Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiele hulp van het kabinet. Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) besloten. Er wordt eenmalig een subsidie...
dinsdag, 24 maart, 2020 - 13:49     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hanneke Felten beschrijft hoe het voelt om uitgesloten te worden, nu iedereen anderhalve meter afstand probeert te houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu iedereen opeens weet...
maandag, 23 maart, 2020 - 13:10     Bron: Ministerie SZW
De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden opgeschoven naar 1 juli 2021. Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokken organisaties hebben een extra half jaar nodig om de...
maandag, 23 maart, 2020 - 11:35     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanwege het corona-virus moeten we elkaar fysiek zoveel mogelijk ontlopen. Dankzij dezelfde ziekteverwekker kijken we echter weer naar elkaar om. Achter één op de drie voordeuren in Nederland woont...
maandag, 23 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een diverse stad als Rotterdam is het best lastig om recht te doen aan alle verschillen in generatie, cultuur en sociaaleconomische klasse. Met dialoog en debat is dit nog niet gelukt. Liesbeth...
vrijdag, 20 maart, 2020 - 19:38     Bron: Ministerie SZW
De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders...
vrijdag, 20 maart, 2020 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marloes van Houten woonde en werkte van 2012 tot begin 2017 in Oost-Azië en in 2017 in Italië. Die ervaringen maken haar kritisch over de Nederlandse omgang met het coronavirus. Landen met sars-...
vrijdag, 20 maart, 2020 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Per 1 april 2020 worden mevrouw L.C. (Luce) van Kempen BSc, dr. P.F. (Pieter) Hasekamp namens het Centraal Planbureau (CPB) en prof. dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen namens De Nederlandsche Bank (DNB)...
donderdag, 19 maart, 2020 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de afgekondigde sociale onthouding vanwege het corona-virus kunnen psychische en psychiatrische behandelingen via een systeem van beeldbellen gewoon doorgaan, zegt klinisch psycholoog Jan...
donderdag, 19 maart, 2020 - 11:54     Bron: Ministerie SZW
De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal, maar in deze tijden is het belangrijk ervoor te waken dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving niet nog zwaarder getroffen worden. De...
donderdag, 19 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gedoe is geen onderwerp in de spreekkamer maar het hoort er wel. Al het gedoe, vooral het gedoe dat niet gehoord of erkend wordt, levert stress op voor patiënten en staat herstel en kwaliteit van...
woensdag, 18 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering vraagt ons om hulp bij tegen verdere verspreiding van het corona-virus. We dienen ons ‘sociaal te onthouden.’ Het gevaar bestaat dat vooral ouderen daardoor vereenzamen. Hoogleraren...
dinsdag, 17 maart, 2020 - 18:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen...
dinsdag, 17 maart, 2020 - 09:02     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met schulden hebben vaak te maken met automatische systemen van schuldinning en inkomensderving. Nu door corona de schuldhulpverlening in het gedrang komt, zijn huisbezoeken onwenselijk en...
maandag, 16 maart, 2020 - 15:39     Bron: Ministerie SZW
Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang.
maandag, 16 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten hebben de afgelopen jaren – onder druk van met krimpende rijksbudgetten ingevoerde decentralisaties – gestreefd naar kostenbesparing. De gemeente Rotterdam ging met een beroep...
zondag, 15 maart, 2020 - 17:35     Bron: Ministerie SZW
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en...
vrijdag, 13 maart, 2020 - 16:21     Bron: Ministerie SZW
Het RIVM adviseert bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Voor een kinderopvanglocatie kan dit betekenen dat er minder kinderen en minder...
vrijdag, 13 maart, 2020 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Een brede groep ouders die gedupeerd is door de manier waarop de kinderopvangtoeslag is uitgevoerd, krijgt hiervoor compensatie. Het kabinet neemt het advies van de commissie Donner (de...
vrijdag, 13 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er was de afgelopen jaren meer nationalisme in Nederland dan Wouter Beekers doet voorkomen in zijn essay, vindt Menno Hurenkamp. Zowel in het streven naar ‘nationaal gevoel’ als in wetgeving is...
donderdag, 12 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beleidsmakers zijn dol op data. Net als onderzoekers. Vooral kwantitatieve data, cijfers, hebben een sterke overtuigingskracht en worden gebruikt voor allerhande onderbouwingen. Maar maken ze de...
dinsdag, 10 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door de decentralisatie van de jeugdzorg en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen zijn instellingen in de jeugdzorg sterk gericht op overleven. Dat gaat ten koste van de jongeren die alle aandacht...
maandag, 9 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat blijkt? De ervaren discriminatie op de werkvloer is een belangrijke reden voor mensen met een zogenaamde migratieachtergrond om als zelfstandige te starten. Ons onderzoek richtte zich op de...
zondag, 8 maart, 2020 - 20:04     Bron: Ministerie SZW
Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Voor een kinderopvanglocatie kan dit...
donderdag, 5 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het ongewenst online verspreiden van naaktfoto’s en -filmpjes heeft grote gevolgen, vooral voor vrouwen met een migratieachtergrond. Docenten en ouders moeten jongeren helpen bij het vaststellen van...
woensdag, 4 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In sommige woonwijken levert het bijverdienen in de hennepteelt weinig gefronste wenkbrauwen op, worden lokale overheden vooral als ‘lastige instituties’ bestempeld en vindt men een rijbewijs halen...
woensdag, 4 maart, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – My Interpreneurial Canvas (MIC) is een praktisch instrument voor werknemers die hun innovatieve en ondernemende ideeën willen laten landen in hun organisatie. In bijgaand TNO-rapport wordt...
woensdag, 4 maart, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – My Intrapreneurial Canvas (MIC) is een praktisch instrument voor werknemers die hun innovatieve en ondernemende ideeën willen laten landen in hun organisatie. In bijgaand TNO-rapport wordt...
dinsdag, 3 maart, 2020 - 17:18     Bron: Ministerie SZW
Het is goed gesteld met de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Door kinderopvangorganisaties is de afgelopen jaren ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering. Hierdoor kan ons...
dinsdag, 3 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland is nog altijd groot. Dat vraagt van schuldhulpverleners niet alleen individuele benaderingen, maar ook dat ze ook structurele oorzaken van armoede en...
maandag, 2 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Depressie is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Bert van den Bergh betoogt dat veel mensen kampen met een gemis aan elementaire verbondenheid met de wereld om zich heen. En dat...
zaterdag, 29 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Karin Wittebrood en collega’s schreven hier onlangs dat de commissie Van Wijngaarden te makkelijk een langdurige en weloverwogen doodswens afdoet  als ‘lijden aan het leven’. De commissie reageert nu...
vrijdag, 28 februari, 2020 - 13:10     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vrijdag 28 februari kan iedereen met vragen over het coronavirus terecht bij het publieksinformatienummer 0800 1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312...
vrijdag, 28 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Of het nu boeren zijn of klimaatspijbelaars, wie ontevreden is protesteert, zo lijkt het. Maar dat blijkt te simpel. Cruciaal is de beschikbaarheid van middelen. Protestgedrag is in de mode, zowel...
donderdag, 27 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals in het sociale domein werken in een ingewikkelde context. Aan de ene kant hebben ze te maken met allerlei regels en beroepsvoorschriften, aan de andere kant is wat ze doen sensitief en...
woensdag, 26 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vlak na zijn aanstelling als premier beloofde Boris Johnson een Verenigd Koninkrijk zonder daklozen in 2024. Of hij dat kan waarmaken is nog maar de vraag. Door eerdere beloftevolle hervormingen is...
dinsdag, 25 februari, 2020 - 10:47     Bron: Ministerie SZW
Op internet is de internetconsultatie over het Besluit kinderopvangtoeslag 2021 gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 23 maart 2020.
dinsdag, 25 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het manifest van Ed van Hoorn voor afschaffing van de ggz eerder op deze site rammelt aan alle kanten, meent kinder- en jeugdpsycholoog Bert Vendrik. Maar het is ook een onrustbarend signaal: de ggz...
maandag, 24 februari, 2020 - 11:11     Bron: Ministerie SZW
Op internet is de internetconsultatie over de wijziging van de Wfsv gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 20 maart 2020.
maandag, 24 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het onderzoek van de commissie Van Wijngaarden naar het zelfgekozen levenseinde onder ouderen is een gemiste kans. Het is te makkelijk om een langdurige en weloverwogen doodswens af te doen als ‘...
vrijdag, 21 februari, 2020 - 11:52     Bron: Ministerie SZW
Op internet is de internetconsultatie over het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot 3 april 2020.
vrijdag, 21 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving kan de overheid eenvoudigweg niet realiseren zonder de medewerking van woningeigenaren. Maar hoe kijken woningeigenaren naar aardgasvrij wonen? En is...
donderdag, 20 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wijkteamprofessionals verkennen (nog) onvoldoende de potentie van het eigen netwerk van zorgvragers. Dit is een van de conclusies van Rotterdams onderzoek naar activering van netwerksteun. Tussen...
woensdag, 19 februari, 2020 - 16:16     Bron: Ministerie SZW
Vandaag kondigt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat ze aan de slag gaat met de regels voor maaltijdbezorgers onder de 16 jaar. Naar aanleiding van enkele...
woensdag, 19 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De manier waarop jonge ouders omgaan met eten, drinken, slapen en bewegen van hun kleine kinderen wordt in sterke mate beïnvloed door professionele adviezen. Hun manieren van doen zijn niet simpel te...
dinsdag, 18 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is tijd om de kwaliteit en sociale rechtvaardigheid van dienstverlening aan bijstandsgerechtigden prioriteit te geven en ons niet blind te staren op rendement in termen van ‘uitstroom naar werk...