Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 8 mei, 2020 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd...
vrijdag, 8 mei, 2020 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een derde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).
vrijdag, 8 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanwege de coronacrisis zal groep 8 dit jaar geen Eindtoets maken. Onderwijssocioloog Sara Geven ondervroeg betrokkenen op scholen en waarschuwt: kansenongelijkheid ligt op de loer. Op 18 maart...
donderdag, 7 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Hulpverleners, laat je eigen shit thuis!’, zo schreven Lilian Linders en collega’s van de Hogeschool InHolland hier onlangs. Maar volgens Alie Weerman, Jason Bhugwandass en Maurits Boote is het...
woensdag, 6 mei, 2020 - 13:49     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het coronavirus legt ondubbelzinnig een structureel probleem bloot in de verhoudingen tussen Nederland en Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De relaties worden feitelijk beheerst door een uitgesproken...
woensdag, 6 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis slaat hard toe, vooral in de levens van mensen die al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hadden: zzp’ers en werkenden in tijdelijke banen. Relatief veel jongeren hebben een...
dinsdag, 5 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Woensdag komt de Europese Commissie met een voorstel voor een Europese aanpak van de coronacrisis. Erger dan de diplomatieke tactloosheid in het optreden van Rutte en Hoekstra in Europa is de...
maandag, 4 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kans is groot dat het niet bij een eenmalige lockdown zal blijven. Dat vraagt om een ‘coronadans’: bij een versoepeling een sociaal offensief voeren om contacten te leggen, en om die virtueel...
zaterdag, 2 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Huisvesting is volgens het recente RVS-advies de sleutel tot het oplossen en voorkomen van dakloosheid. Housing First geeft al bijna vijfentwintig jaar dakloze mensen eerst woonruimte en dan hulp bij...
vrijdag, 1 mei, 2020 - 16:25     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket ingesteld. Twee belangrijke maatregelen daarvan zijn de Tijdelijke Noodmaatregel...
vrijdag, 1 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouderen zijn vanwege hun met de leeftijd afnemend immuunsysteem extra kwetsbaar voor het coronavirus. Vaak luidt het advies daarom om ouderen in hun woning te isoleren zodat zij niet besmet kunnen...
vrijdag, 1 mei, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – Dit boek over op werknemers gerichte consultancy, is geschreven door auteurs die deel uitmaken van het netwerk EESUN.....De centrale boodschap van de auteurs is dat er analytische en...
donderdag, 30 april, 2020 - 17:39     Bron: Ministerie SZW
De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot inburgeringsonderwijs en het al geleerde niet verloren...
donderdag, 30 april, 2020 - 17:32     Bron: Ministerie SZW
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op...
donderdag, 30 april, 2020 - 13:32     Bron: Ministerie SZW
De systematiek van toeslagen werkt niet goed voor een grote groep burgers. Dat is de conclusie die het kabinet trekt uit het IBO-Toeslagenrapport. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft het...
donderdag, 30 april, 2020 - 06:59     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Staatssecretaris Van Ark heeft schuldeisers, inclusief de overheid, opgeroepen om in de coronacrisis ruimhartig om te gaan met het innen van schulden. Een deel geeft daar gehoor aan, een ander deel...
woensdag, 29 april, 2020 - 08:14     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen....
dinsdag, 28 april, 2020 - 14:50     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben afspraken gemaakt over de financiële en inhoudelijke kaders van het nieuwe...
dinsdag, 28 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door de coronacrisis laten mensen digitale platforms zoals Airbnb en Uber vrijwel links liggen. Buurt- en vrijwilligersplatforms daarentegen worden overstelpt door mensen die hun hulp aanbieden. Is...
maandag, 27 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat betekent deze crisis voor onze identiteit nu de druk van onze 24 uurs economie wegvalt en onze ‘doenerigheid’ als een kaartenhuis in elkaar stort? Vragen in een tijd van...
zondag, 26 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Experts bepalen het gesprek over het coronabeleid, en dan ook nog bepaalde experts. er is één perspectief dat vrijwel geheel ontbreekt: van de mensen die we willen beschermen, van onze meest...
vrijdag, 24 april, 2020 - 17:03     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen...
vrijdag, 24 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wordt na het corona-tijdperk alles anders, zoals glazen bolkijkers ons willen doen geloven? Socioloog Tim Reeskens reflecteert op mogelijke verschuivingen in het maatschappelijk gemoed. De...
donderdag, 23 april, 2020 - 11:20     Bron: Ministerie SZW
Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het...
donderdag, 23 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu de coronacrisis zich in Nederland lijkt te stabiliseren, wordt volop nagedacht over hoe het leven er na, of met corona uit kan zien. Sommige normen en patronen staan op losse schroeven. Het...
woensdag, 22 april, 2020 - 17:04     Bron: Ministerie SZW
Na bestudering van de uitspaak heeft de staat besloten niet in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis. Op 5 februari oordeelde de rechter in de zaak tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI) dat het...
woensdag, 22 april, 2020 - 15:01     Bron: Ministerie SZW
Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetskomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de...
woensdag, 22 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis zet de verhouding tussen werk-privé volledig op zijn kop. Werkpatronen die tot voor kort alleen door trend forecasters werden gezien, worden in rap tempo werkelijkheid. Nieuwe...
dinsdag, 21 april, 2020 - 19:59     Bron: Ministerie SZW
Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de...
dinsdag, 21 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De wereld is naarstig op zoek naar een vaccin tegen het coronoavirus. Ondertussen nemen de gevoelens van eenzaamheid in de samenleving toe. Voor eenzaamheid is echter geen geneesmiddel denkbaar. Wat...
maandag, 20 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Politisering van de coronacrisis is gemakkelijk te veroordelen. Toch zal ook crisisbestuur niet aan het politieke ontkomen, hoe zeer de beleidsstrategie ook inzet op een taal van harmonie en...
vrijdag, 17 april, 2020 - 14:10     Bron: Ministerie SZW
Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen die in juni, uiterlijk juli, vergoed. Dat maken staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en...
vrijdag, 17 april, 2020 - 09:12     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een tweede voorschot voor gemeenten voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).
vrijdag, 17 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Publicist Jos van der Lans begon direct na de intelligente lockdown een actie voor (onbetaald)#huurverlof voor huurders die door botte pech hun inkomsten waren kwijtgeraakt. Massaal trad een noodlot...
donderdag, 16 april, 2020 - 21:10     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft gemeenten en provincies donderdag gevraagd om de tweede helft van dit jaar 6.500 asielzoekers met een verblijfsvergunning van een woning...
donderdag, 16 april, 2020 - 09:12     Bron: Ministerie SZW
Sinds de opening begin april van de noodregeling SZW voor Caribisch Nederland zijn er voor ruim tweeduizend personen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius aanvragen ingediend. Ongeveer de helft is...
donderdag, 16 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ggz-patiënten op digitale afstand blijken opvallend positief te reageren op de coronacrisis, constateert Ed van Hoorn. Hij vermoedt dat andere zaken dan zorg nu even belangrijker zijn. Filosoof Ivan...
woensdag, 15 april, 2020 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Corona-maatregelen in de verstandelijk gehandicaptenzorg verstoren routines en dagbesteding waar cliënten bij gedijen. Een zorgvuldiger en rechtvaardiger belangenafweging is nodig, zeker naarmate de...
dinsdag, 14 april, 2020 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
                    Hits: 14
dinsdag, 14 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In deze coronatijden moeten we zoveel mogelijk fysiek afstand houden, omdat we elkaar anders ziek kunnen maken. Hoe ervaren jongeren de persoonlijke afstand en nabijheid van hulpverleners in het...
dinsdag, 14 april, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In een column inhet Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken betoogt Frank Pot dat het huidige debat over vaardigheden nogal eenzijdig gaat over onderwijs en individuele verantwoordelijkheid van...
dinsdag, 14 april, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Echt applaus komt na de feiten 2020 – In het Belgische Magazine Knack trekken drie onderzoekers conclusies over wat er na de corona-crisis snel moet gebeuren en veranderen in de woon- zorgcentra in...
maandag, 13 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nog geen week na de eerste coronamaatregelen ontstonden er spontane acties om eenzame ouderen een hart onder de riem te steken. Er is echter weinig oog voor de behoeften en wensen van...
zondag, 12 april, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2018 - Het proefschrift van Maarten Renkema beschrijft vijf verschillende studies. Deze vijf studies helpen om ons begrip te vergroten hoe HRM onderzoekers de multilevel relaties tussen HRM en...
zaterdag, 11 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis is in al haar uitzonderlijkheid toch gewoon. Ze maakt deel uit van de tragiek van het bestaan waarmee we ons nu eenmaal moeten verzoenen, terwijl we toch moeten handelen, zegt...
vrijdag, 10 april, 2020 - 15:19     Bron: Ministerie SZW
Per 1 mei worden Turkse nieuwkomers met een asielstatus verplicht om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Zij moeten straks met succes...
vrijdag, 10 april, 2020 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het coronavirus heeft Spanje hard getroffen. De regering in Madrid zet alle zeilen bij om de volksgezondheid te beschermen. De bevolking mag alleen nog de straat op voor noodzakelijke zaken en...
vrijdag, 10 april, 2020 - 14:13     Bron: Ministerie SZW
De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot inburgeringsonderwijs en het al geleerde niet verloren...
vrijdag, 10 april, 2020 - 13:37     Bron: Ministerie SZW
Minister-president Rutte en staatssecretaris Tamara van Ark hebben veel lof voor het harde werk in de kinderopvangsector tijdens de coronacrisis. Zij bezochten vandaag twee locaties van kinderopvang...
donderdag, 9 april, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De Europese ondernemingsraad van Solvay en de Solvay Group sloten een ‘Global Framework Agreement on Digital Transformation’