Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 31 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ervaringswerkers zijn bezig aan een gestage opmars in het sociale domein. Hoog tijd om de verschillen tussen hen en professionals te benoemen, vindt Ed van Hoorn. Die kunnen we maar beter onder ogen...
dinsdag, 30 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de verkiezingen lijken kiezers zich vooral te hebben uitgesproken over hun vertrouwen in bepaalde leiders. Maar het vertrouwen in een leider mag torenhoog zijn, als wetten en regels het resultaat...
maandag, 29 maart, 2021 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het conflict met de kerkgangers op Urk en in Krimpen aan de IJssel zat eraan te komen, ziet lector Wim Dekker van de Christelijke Hogeschool Ede. De oproep om niet naar de kerk te gaan staat niet op...
maandag, 29 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kunnen burgerinitiatieven tegen een stootje? In vier gemeenten – Apeldoorn, Nijmegen, Houten en Utrecht – keken onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek of ze in de coronacrisis...
donderdag, 25 maart, 2021 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Gedupeerde ouders die zich vóór 15 februari hebben aangemeld voor de Catshuisregeling, krijgen uiterlijk 1 mei het bedrag van 30.000 euro overgemaakt. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT...
donderdag, 25 maart, 2021 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Strategisch of niet, Rutte flirt met JA21 als coalitiepartner na eerder Forum voor Democratie en PVV te hebben uitgesloten. Maar is er tussen het electoraat van deze rechts-radicale partijen wel zo’n...
donderdag, 25 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Toen mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht werden, begon een groep ongedocumenteerde mensen in Amsterdam ze zelf te maken. Dit groeide uit tot een sociale onderneming en empowert de makers....
dinsdag, 23 maart, 2021 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW  kan niet per 1 april 2021 vervallen. Dat betekent  onder meer dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken...
dinsdag, 23 maart, 2021 - 11:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het inburgeringsbeleid heeft een U-bocht genomen. Met de nieuwe inburgeringswet is het motto van ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de baan en krijgen gemeenten wederom de regie. Maar de marktwerking...
dinsdag, 23 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Amsterdam ontvangen parttime werkenden in de bijstand sinds kort een bijverdienpremie. Een eerder experiment laat zien dat deze premie loont: zij is goed voor de eigenwaarde van mensen, laat hun...
maandag, 22 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De helft van de wereldbevolking krijgt er vroeg of laat mee te maken: de overgang. Toch wordt er amper over gesproken. Dit taboe doorbreken betekent emancipatie. Of zoals Michelle Obama zegt: ‘Wat...
vrijdag, 19 maart, 2021 - 13:58     Bron: Ministerie SZW
Pensioenuitvoerders mogen in de toekomst alle kleine pensioenen overdragen aan een andere pensioenuitvoerder. Nu is dit alleen mogelijk voor kleine pensioenen die zijn ontstaan nadat iemand is...
vrijdag, 19 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In plaats van te luisteren naar modieuze ontwakingsretoriek kunnen we beter vasthouden aan de onzekerheid, nuance en voorlopigheid van de sociale wetenschappen, vindt de Utrechtse bestuurs- en...
donderdag, 18 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe urgenter mensen een probleem vinden, hoe meer ze geneigd zijn een niet-democratische oplossing voor te staan, blijkt uit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar het democratisch...
dinsdag, 16 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De debatten voor de Tweede Kamerverkiezingen verlopen saai en voorspelbaar. We zouden daardoor bijna vergeten dat de democratie onder druk staat. Voormalig ambtenaar, lobbyist en consultant Maarten...
maandag, 15 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De weg van statushouders naar werk verloopt meestal via een aantal tussenstappen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen hen hierbij. Recent onderzoek leert hen zes lessen voor effectieve...
vrijdag, 12 maart, 2021 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (...
vrijdag, 12 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Rotterdam Zuid wordt al bijna tien jaar geprobeerd een evenwichtiger bevolkingssamenstelling te krijgen, met meer middengroepen. Recent onderzoek laat een lichte vooruitgang zien, maar het...
donderdag, 11 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De energietransitie en plannen voor biodiversiteitsherstel leiden in tal van gemeenten tot discussie en soms langlopende conflicten. Verduurzamingsplannen concurreren soms met andere maatschappelijke...
dinsdag, 9 maart, 2021 - 12:57     Bron: Ministerie SZW
Zo’n 54.000 werkgevers hebben voor de eerste drie maanden van 2021 een beroep gedaan op de Now. Met steun van deze subsidie kunnen naar schatting de salarissen van ruim een half miljoen werknemers...
dinsdag, 9 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een recent artikel op deze site wordt vastgesteld dat de aanstaande Tweede Kamer bepaald geen afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. De auteurs wijzen specifiek op geslacht,...
maandag, 8 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Toen hij in 2009 gevraagd werd om onderzoek te gaan doen naar een zelfbeheerde opvang, was zijn eerste gedachte: zelfbeheer door daklozen, dat wordt toch een grote rotzooi? Max Huber promoveert op 10...
zaterdag, 6 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gevolgen van corona raken ons allemaal. Tegelijk laat de samenleving veerkracht zien. Het vertrouwen en het welbevinden is ondanks de maatregelen en de effecten daarvan op ons leven nog altijd...
vrijdag, 5 maart, 2021 - 15:45     Bron: Ministerie SZW
Meer maatwerk, uitvoerbare wet- en regelgeving en betere samenwerking tussen (Rijks)overheid, uitvoeringsinstanties en de politiek. De overheid gaat de komende jaren werk maken van betere...
vrijdag, 5 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sekswerkers zijn slachtoffers van discriminatie. In plaats van gelijke behandeling en gelijke rechten hebben ze te maken met onmogelijke regelgeving, repressie en criminalisering. De...
dinsdag, 2 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is financiële afhankelijkheid een risicofactor voor partnergeweld tegen vrouwen? En omgekeerd, beschermt financiële onafhankelijkheid dan tegen partnergeweld? Deze vragen blijken niet eenduidig te...
maandag, 1 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De politieke entree van moslima Kauthar Bouchallikht bij GroenLinks verliep, zacht uitgezegd, niet zonder slag of stoot. Hoe komt het toch dat er zo’n heisa gemaakt wordt als vrouwen met een...
maandag, 1 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op deze site keert de vraag of het sociaal werk moet politiseren regelmatig terug. Politiseren gaat over allerlei praktijken waarbij sociaal werkers als democratische professionals (Spierts, 2017)...
vrijdag, 26 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lessen, geleerd uit internationaal onderzoek, tonen aan dat een goede en betaalbare ouderenzorg niet overal op dezelfde manier tot stand kan komen, maar altijd maatschappelijk draagvlak vereist. En...
dinsdag, 23 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De aanstaande Tweede Kamer zal waarschijnlijk voor een derde uit vrouwen bestaan. Het aantal leden met een migratieachtergrond neemt in vergelijking met nu toe. Maar de volksvertegenwoordigers met...
maandag, 22 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer tijdelijke huurcontracten, alsmaar stijgende huren, groeiend achterstallig onderhoud en een slechtere rechtspositie, maken huurders kwetsbaar. Deze precarisatie van huren tast hun...
woensdag, 17 februari, 2021 - 15:29     Bron: Ministerie SZW
Normaal gesproken moet het College van B...
woensdag, 17 februari, 2021 - 09:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals in het sociale domein vinden dat hun werk bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Maar het valt nog niet mee om de toegevoegde waarde economisch in beeld te brengen. Dit jaar is...
dinsdag, 16 februari, 2021 - 14:11     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het afschieten door de rechter van de avondklok kan ook opgevat worden als een belangrijk signaal, betoogt Jean- Pierre Wilken. Een keerpunt om eens goed na te denken over de consequenties voor ons...
dinsdag, 16 februari, 2021 - 09:44     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De pandemie heeft grote gevolgen voor het fysieke en mentale welbevinden van Nederlanders. Vooral jongeren hebben last van angst en stressgevoelens. Dit blijkt uit drie internetenquêtes uitgevoerd in...
dinsdag, 16 februari, 2021 - 09:31     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee, zoals jongeren en flexwerkers die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt. Of ondernemers en zzp’ers die inkomsten missen en noodgedwongen...
maandag, 15 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De transitie van school naar werk is een belangrijke periode in de carrière. Vaak wordt gedacht dat jongeren met een beroepsspecifieke opleiding een voordeel hebben bij het betreden van de...
vrijdag, 12 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Investeringen in kwetsbare perifere regio’s zijn noodzakelijk om gezinnen en personen uit situaties van vernederende afhankelijkheid en financiële malaise te halen. De verkiezingsprogramma’s hebben...
donderdag, 11 februari, 2021 - 11:30     Bron: Ministerie SZW
Op 5 februari 2021 is de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 5244). Via deze beleidsregel maakt de minister van SZW bekend op welke wijze hij, met betrekking...
donderdag, 11 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Diepgaande gesprekken met hoger opgeleide ouders leggen twee zeer verschillende redenen voor vaccinatiescepsis bloot. Waar sommigen hun intuïtie en de natuur omarmen, staat voor anderen kritische...
dinsdag, 9 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Premier Rutte moet er niet veel van hebben, maar sociologie kan hem helpen begrijpen waar zijn coronabeleid toe leidt, menen Jan Willem Duyvendak, Pearl Dykstra, Godfried Engbersen en Mark van...
maandag, 8 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Glazenwassers die kindermishandeling ‘opsporen’ en ouders die mishandeling wordt verweten als hun kind niet ontbijt of spijbelt. Media spreken van een ‘meldcultuur’. Mariëlle Dekker weerspreekt dit...
vrijdag, 5 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We denken al gauw dat iemand die zich Marokkaan of Turk noemt, niet geïntegreerd is. Tijdens haar promotieonderzoek ontdekte Pomme van de Weerd dat dit gecompliceerder ligt. Zo gebruiken leerlingen...
donderdag, 4 februari, 2021 - 08:20     Bron: Ministerie SZW
De situatie rondom het coronavirus is zeer zorgelijk. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een van de belangrijkste maatregelen. Uit onderzoeken blijkt dat verreweg de meeste mensen die...
donderdag, 4 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Private beleggers die investeren in sociale vraagstukken – social impact bonds – rukken op in Nederland. Maar dat gebeurt in grote stilte. De contracten blijven geheim, gemeenteraden praten er niet...
dinsdag, 2 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Dit is crimineel gedrag en dan gaan we niet zoeken naar diepe sociologische betekenissen of oorzaken’, aldus premier Rutte. Het geweld behoeft geen uitleg, zo meende de premier. Het moet slechts...
maandag, 1 februari, 2021 - 14:12     Bron: Ministerie SZW
Sectoren kunnen per 1 februari gebruik maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Met deze subsidieregeling, die voortkomt uit het Pensioenakkoord, ondersteunt...
maandag, 1 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs meldde de Volkskrant op gezag van het Nibud dat meer dan een miljoen mensen problematische schulden hebben. En de verwachting is dat dit aantal stijgt door de pandemie. Hoog tijd om meer...
zondag, 31 januari, 2021 - 17:42     Bron: Ministerie SZW
Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Dat heeft het kabinet vandaag besloten.
dinsdag, 26 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dan toch nog een avondklok. Daarmee lijkt er weinig over van de ‘intelligente’ crisisaanpak, die vertrouwede op het gezond verstand van burgers die in crisistijd hun eigen verantwoordelijkheid zouden...