Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 26 januari, 2022 - 17:17     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers die geraakt worden door de coronacrisis kunnen vanaf 14 februari bij UWV NOW-6 aanvragen. Ze krijgen dan, net als in de eerdere subsidierondes, een voorschot waarmee ze in de maanden...
woensdag, 26 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het jarenlange beleid om de negatieve ontwikkeling van achterstandswijken te doorbreken, heeft onvoldoende zoden aan de dijk gezet. Bij de start van een nieuwe ronde wijkontwikkeling, bieden Frank...
dinsdag, 25 januari, 2022 - 12:15     Bron: Ministerie SZW
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 25 januari op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag gesproken met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,...
dinsdag, 25 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De meeste ggz-instellingen hebben tegenwoordig ervaringsdeskundigen in dienst. Er zijn opleidingen voor en kenniscentra over ervaringsdeskundigheid. Tegelijkertijd blijft de precieze rol of functie...
maandag, 24 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning ontvingen, had nog niet de helft medio 2020 een baan. Werkbedrijven en gemeenten kunnen samen met burgers de uitsluiting van vluchtelingen op...
vrijdag, 21 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘We stellen de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en 20-wekenecho voor alle vrouwen zonder kosten beschikbaar’, staat in het regeerakkoord (2021). Dit lijkt zo mooi, maar het brengt ook ethische...
donderdag, 20 januari, 2022 - 15:26     Bron: Ministerie SZW
Vrijdag 14 januari 2022 heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. Deze wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in het protocol.
donderdag, 20 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De heersende opinie hamert op inclusiviteit. We zijn bang om mensen buiten te sluiten, er is zelfs sprake van een taboe hierop. Daardoor worden zowel in kringen van lokaal beleid als onder...
woensdag, 19 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Discriminatie is ook op de arbeidsmarkt een hardnekkig verschijnsel. Effectieve bestrijding van de achterstelling van vrouwen, ouderen en mensen met een migratieachtergrond vereist een overheid die...
dinsdag, 18 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ongeschoolde arbeider van vroeger is tegenwoordig geschoold en werkt op kantoor. De groei van hogere beroepsklassen is echter aan het afnemen. Tegelijkertijd stagneert de trend naar meer...
maandag, 17 januari, 2022 - 15:57     Bron: Ministerie SZW
Vrijdag 14 januari 2022 heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen.
maandag, 17 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Aandachtswijken kunnen zich verheugen op grote belangstelling van onderzoekers en beleidsmakers.  Onderzoek naar het effect daarvan in Den Haag laat zien dat dit niet per se positief uitpakt....
vrijdag, 14 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In morele discussies is het vaak op eieren lopen, want ‘iedereen heeft zo haar eigen mening’ en wil dat die mening serieus wordt genomen. Hoe kan een mening dan toch weggezet worden als ‘ouderwets’?...
donderdag, 13 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 1 januari is in de ggz het Zorg Prestatie Model van kracht geworden. Het model biedt goed overzicht over de geleverde prestaties in de sector, maar ziet de dagbesteding niet langer als...
woensdag, 12 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vijf jaar geleden liet een grootschalig onderzoek onder Rotterdamse vrouwen zien dat veel vrouwen te maken hadden met ongevraagde seksuele toenaderingen door mannen. Dat ongewenste gedrag, variërend...
dinsdag, 11 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De geestelijke gezondheidszorg zit aan een plafond van haar traditionele kunnen. De natuur zou weleens uitkomst kunnen bieden. Het wordt steeds duidelijker dat mentale gezondheid en natuur positief...
maandag, 10 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Over politisering van sociaal werk bestaat de nodige verwarring, constateert Jan van Eeden. Het gaat altijd over onrecht en groepen mensen die daardoor benadeeld worden. Om dat te verhelpen moeten...
donderdag, 6 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstanden is het laatste decennium sterk afgenomen. Nog een paar laatste extra stappen zijn nodig om op nul uit te komen. Hoe kunnen we huisuitzettingen...
woensdag, 5 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een echte bijstand, die bestaanszekerheid biedt, mensen ondersteunt om mee te kunnen doen aan de samenleving en een volwaardig toekomstperspectief biedt. Daartoe roepen wetenschappers en betrokken...
woensdag, 29 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Stijlvolle appartementen, dure vakanties en chique kleding – van lesbiennes en homo’s wordt vaak gedacht dat ze welvarend zijn. Hun optreden in de showbusiness of op social media versterkt deze...
dinsdag, 28 december, 2021 - 15:04     Bron: Ministerie SZW
Op vrijdag 24 december is het OMT in haar advies dieper ingegaan op het quarantainebeleid voor medewerkers in de kinderopvang of het primair onderwijs. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.
maandag, 27 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale ongelijkheid in het klimaatbeleid is een vergeten thema. Dat is zowel een wetenschappelijke tekortkoming als een politieke vergissing. Ook de noodzakelijke maar veel lastigere sociale...
vrijdag, 24 december, 2021 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Rijnvarenden in loondienst die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies hebben betaald, bijvoorbeeld in Luxemburg en Nederland, kunnen onder voorwaarden de premies die zij in een ander...
vrijdag, 24 december, 2021 - 10:46     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vrijdag 24 december 2021 is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar.
vrijdag, 24 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de zoveelste lockdown en het gebrek aan perspectief ziet Marcel Canoy opvallend veel goed gaan. Niet alles is kommer en kwel. Zo draait de economie als een lier. Een tijdje geleden heb ik...
donderdag, 23 december, 2021 - 19:06     Bron: Ministerie SZW
In 2022 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.
donderdag, 23 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim tien jaar na abrupte afschaffing van het Krachtwijkenbeleid, is er in het nieuwe coalitieakkoord weer aandacht voor de opstapeling van problematieken in kwetsbare wijken. Nieuw beleid kan niet...
woensdag, 22 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Cijfers lijken ons grip op de complexe realiteit te geven. Berend van der Kolk betoogt in zijn boek De Meetmaatschappij dat we daarin zijn doorgeslagen. Indicatorisme, noemt hij dat, een doorgeslagen...
dinsdag, 21 december, 2021 - 10:49     Bron: Ministerie SZW
Nederland krijgt op 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van nieuwkomers in Nederland die inburgeringsplichtig zijn.
dinsdag, 21 december, 2021 - 10:22     Bron: Ministerie SZW
Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet afgelopen zaterdag een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de...
dinsdag, 21 december, 2021 - 09:25     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)...
dinsdag, 21 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal schaduwwerkers zijn informele spelers die in het gat springen wanneer formele organisaties mensen niet bereiken. Hun ‘nabije kennis’ verdient net zoveel waardering en erkenning als...
maandag, 20 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met de introductie van buurtteams eerder dit jaar, werd ook een ander taalgebruik geïntroduceerd. Minder ambtelijk, minder ongelijk. Dat is niet lachwekkend, dat geeft hoop voor de toekomst, stelt...
vrijdag, 17 december, 2021 - 15:49     Bron: Ministerie SZW
UWV en SVB werken samen met het ministerie van SZW hard aan het verder verbeteren van hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiervoor hebben de uitvoeringsorganisaties meer ruimte nodig voor...
vrijdag, 17 december, 2021 - 15:17     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2022 dient het College van B...
vrijdag, 17 december, 2021 - 14:49     Bron: Ministerie SZW
Er is een nieuwe versie van het protocol kinderopvang en corona beschikbaar.
vrijdag, 17 december, 2021 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Daardoor hoeven zij minder verplichte inspectiepunten te doorlopen en is er...
donderdag, 16 december, 2021 - 08:55     Bron: Ministerie SZW
De combinatie van leren in de klas en doen in de praktijk is essentieel voor een goed inburgeringstraject. Ook is intensieve, persoonlijke begeleiding van inburgeraars gewenst. Dit zijn enkele...
donderdag, 16 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hugo de Jonge wil dat jongerenwerkers helpen om jongeren richting vaccinatie duwen. Maar jongerenwerkers praten mét jongeren en niet tégen jongeren over corona. Ze verdienen daarmee meer steun van de...
woensdag, 15 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vergist zich: de toenemende toepassing van technologische hulpmiddelen maakt de zorg niet duurder. Integendeel, vooral op de langere termijn draagt...
dinsdag, 14 december, 2021 - 20:10     Bron: Ministerie SZW
Buitenschoolse opvangen gaan tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december dicht om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de...
dinsdag, 14 december, 2021 - 19:04     Bron: Ministerie SZW
Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Wel lijkt het er voorzichtig op dat we over deze piek van de deltavariant heen...
dinsdag, 14 december, 2021 - 19:00     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen...
dinsdag, 14 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vinger pulse oximeters en spirometers vervullen een belangrijke rol in de zorg rond COVID-19. Beide apparaten kennen echter een bias, waardoor bepaalde patiënten systematisch benadeeld kunnen worden...
maandag, 13 december, 2021 - 12:37     Bron: Ministerie SZW
Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook...
maandag, 13 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In zorgbeleid wordt thuis gezien als een vertrouwde omgeving met informele hulp en contacten binnen handbereik. Achterliggend motto: ‘de juiste zorg op de juiste plek’ organiseren. Vooral de zorg...
vrijdag, 10 december, 2021 - 15:34     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis heeft het ook voor Wajongers moeilijker gemaakt om nieuw werk te vinden. Hierom is besloten dat Wajongers die in 2021 hun baan verloren, langer de tijd krijgen een nieuwe baan te...
vrijdag, 10 december, 2021 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op...
vrijdag, 10 december, 2021 - 11:57     Bron: Ministerie SZW
Richard Wielinga (50) treedt per 28 februari 2022 toe tot de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Zijn benoeming is voor vijf jaar en is door demissionair staatssecretaris Wiersma van...
vrijdag, 10 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ubuntu – ik ben omdat wij zijn. Psychiater Glenn Helberg neemt in zijn werk de kracht mee die mensen halen uit hun eigen achtergrond. Hij laat hen beseffen dat iedereen, ook de hulpverlener, altijd...