Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 1 november, 2022 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Uit twee onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar voren gekomen dat niet of nauwelijks werken en een laag inkomen criminaliteit in hand werkt. Inzetten op...
dinsdag, 1 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Chronisch wantrouwen en steeds grotere bestaansonzekerheid zorgen voor maatschappelijke onrust. Die kan alleen worden beteugeld als we afscheid nemen van het perverse mensbeeld dat ons denken vijftig...
maandag, 31 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rotterdam schrok zich in 2017 een hoedje van de weinig effectieve schuldhulpverlening. Een door Frontlijn bedachte tuiniersbenadering levert veel meer succes op, zeggen de Amsterdamse onderzoekers...
zaterdag, 29 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Participatielezing van Tim ’S Jongers dit jaar lokte veel reacties uit. De bijdragen van Jos van der Lans en Mariëtte van Hees staan bol van evidente onzin, zegt ’S Jongers. Ze duiden vooral op...
vrijdag, 28 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waar Evelien Tonkens analyse en reflectie miste, vindt socioloog Rineke van Daalen dat Jan Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp in De macht der gewoonte te weinig oog hebben voor de interacties tussen...
donderdag, 27 oktober, 2022 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Met het STAP-budget kunnen mensen hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Aanbieders van  opleidingen in het scholingsregister moeten aan eisen voldoen of tot een erkend keurmerk behoren. Na...
donderdag, 27 oktober, 2022 - 08:45     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten weten vaak niet goed hoeveel jongeren rondlopen met schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt het mogelijk dat de gemeente Amsterdam en DUO een pilot...
donderdag, 27 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat is het profiel van vrijwilligers bij humanitaire organisaties die nieuwkomers helpen? Onderzoeker Maikel Meijeren en hoogleraren Marcel Lubbers en Peer Scheepers zochten het uit. De huidige...
dinsdag, 25 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Herman de Mönnink betoogt in zijn Marie Kamphuis Lezing dat de sociaal werker zich achter de rug van de dokter moet verschuilen. Fout, zegt socioloog Jan van Eeden, de sociaal werker moet de...
maandag, 24 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Migratie en diversiteit staan garant voor verhitte debatten en een permanente crisisstemming in politiek, bestuur en beleid. Daarom pleiten wetenschappers Mark van Ostaijen, Reinout Kleinhans en...
vrijdag, 21 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het boek De Macht der Gewoonte is een prijzenswaardige poging om ‘gewoon’ van sociologische betekenis te voorzien. De Utrechtse hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector Evelien...
donderdag, 20 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op weg naar volwassenheid zien jongeren met een chronische aandoening veel op zich afkomen, bijvoorbeeld andere zorg.  Voor een soepele overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg zijn de jongeren...
dinsdag, 18 oktober, 2022 - 17:22     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waarin de ene na de andere crisis zich aandient. Pedagoog Sophie Vermaning roept de pedagogische beroepsgroepen op zich meer in het publiek debat over...
dinsdag, 18 oktober, 2022 - 16:09     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne gold...
dinsdag, 18 oktober, 2022 - 11:19     Bron: Ministerie SZW
Iedereen op de arbeidsmarkt moet op een eerlijke, goede en veilige manier kunnen werken. Dat is niet altijd het geval. Zeker rondom platformwerk komt ‘schijnzelfstandigheid’ vaker voor. Daarbij wordt...
maandag, 17 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Criminologiestudenten zochten uit wat er exact een jaar geleden misging bij de beruchte ingreep van de politie in het woonprotest van 17 oktober 2021. Conclusie over veilig demonstreren: het gesprek...
vrijdag, 14 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Minister Wiersma van Onderwijs lanceerde in mei 2022 een masterplan om het peil van lezen, schrijven en rekenen op scholen op te krikken en pesten tegen te gaan. Hoogleraar sociologie René Veenstra...
donderdag, 13 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Den Haag en haar bewoners behielden tijdens de coronacrisis hun veerkracht. Dat was grotendeels dankzij de inzet van wijkinitiatieven, zeggen de Haagse onderzoekers Hasse van der Veen, Jan Maessen,...
woensdag, 12 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De maatschappij is ontworpen door en voor mensen zonder psychische kwetsbaarheid. Op de arbeidsmarkt zie je dat terug in de (onbewuste) uitsluiting van mensen met psychische kwetsbaarheden. Dat kan...
dinsdag, 11 oktober, 2022 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
In deze tijden van personeelstekorten, is het belangrijk dat werkgevers, werkenden en werkzoekenden de juiste hulp krijgen als ze ergens aankloppen met vragen over werk. Om de match tussen vraag en...
dinsdag, 11 oktober, 2022 - 08:37     Bron: Ministerie SZW
Er komt extra financiering voor basisscholen in Caribisch Nederland voor het verstrekken van gratis schoolmaaltijden. Dat maakt minister Schouten voor armoedebeleid vandaag bekend.
dinsdag, 11 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse zorg houdt te weinig rekening met de diversiteit in de samenleving, aldus de Raad Volksgezondheid & Samenleving. Dat moet veranderen, voor onze individuele en collectieve...
maandag, 10 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet in alle gemeenten zijn de rechten van dakloze mensen goed geborgd. Een groep experts illustreert hoe procedures belemmerend kunnen werken in de toegankelijkheid van opvang. Hoe kunnen we ervoor...
vrijdag, 7 oktober, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met DUO, Toeslagen, UWV en SVB werken aan het ontwerpen en bouwen van een nieuw stelsel voor de financiering van kinderopvang. Op...
vrijdag, 7 oktober, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De komende tijd gaat de Adviescommissie Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde onder leiding van burgemeester Ahmed Marcouch onderzoek doen naar de ontwikkeling van (politieke) polarisatie...
vrijdag, 7 oktober, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
‘Betrek de doelgroep meer bij het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de uitvoering van een wet. En maak een realistische planning.’ Dit zijn enkele aanbevelingen uit de rapportage ‘...
vrijdag, 7 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
HvA-student Mirre de Vilder belicht in haar prijswinnende essay Sociale Agenda jaar 2 waarom het niet altijd vanzelfsprekend is om duurzame keuzes te maken. Voor een breder draagvlak voor duurzaam...
donderdag, 6 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zonder dat zij daarvoor verantwoording afleggen, zetten publieke professionals soms zware middelen in om burgers in het gareel te houden. Auteur en onderzoeker Klaas Mulder pleit in zijn boek Foutje...
dinsdag, 4 oktober, 2022 - 16:16     Bron: Ministerie SZW
Op 500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare leerlingen wordt per direct gestart met het aanbieden van gratis schoolontbijt. De ministeries van SZW en OCW stellen 5 miljoen euro beschikbaar...
dinsdag, 4 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het veinzen van inclusie, diversity washing, is niet genoeg om mensen in al hun diversiteit het gevoel te geven dat ze erbij horen. Ervaringskennis die we verkrijgen door participerende observatie...
maandag, 3 oktober, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Politici zijn tegenwoordig allemaal vóór maatwerk. Maar maatwerk of de menselijke maat moet geen doel zijn, schrijven politicoloog Menno Hurenkamp en hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak in hun...
vrijdag, 30 september, 2022 - 13:22     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige bijstandsbudgetten 2023 en de definitieve bijstandsbudgetten 2022 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze...
vrijdag, 30 september, 2022 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Om het nieuwe inburgeringsstelsel echt een lerend stelsel te laten zijn, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een structuur ingericht om informatie en signalen uit de...
vrijdag, 30 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Recent verscheen een polemische recensie van Harrie Verbon over het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Volgens professor Verbon is het boek niets meer dan ‘een langgerekte formulering...
donderdag, 29 september, 2022 - 21:34     Bron: Ministerie SZW
Begin juli hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. In deze plannen zijn 4 scenario’s uitgewerkt met maatregelen behorende bij de...
donderdag, 29 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid kan personeelstekorten in de langdurige zorg tegengaan. Daarmee pakt migratie goed uit voor arbeidsmigranten, cliënten, zorgverleners en voor onze samenleving,...
woensdag, 28 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
22 wetenschappers hebben hun inzichten over politieke polarisatie in Nederland gebundeld in een boek. Eén van hen, hoogleraar Paul Dekker, licht toe. Oplopende tegenstellingen, dreigende...
dinsdag, 27 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ongehoord Nederland en minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius gaven onlangs ieder op eigen wijze stem aan het (extreem) rechtse geluid in Nederland. In haar boek Spreken en zijn maant de Duitse schrijfster...
maandag, 26 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af. Toch blijft een heel kleine groep zorgen baren. Zij plegen routineus vermogensdelicten met soms bruut geweld. Emeritus hoogleraar Ido Weijers pleit ervoor met...
vrijdag, 23 september, 2022 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Door zich te blijven ontwikkelen halen mensen meer plezier en voldoening uit hun werk. Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken – en om onze kenniseconomie te beschermen – is inzet...
vrijdag, 23 september, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in...
vrijdag, 23 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren maken veel gebruik van sociale media, maar de effecten daarvan op hun identiteitsontwikkeling zijn afhankelijk van individuele eigenschappen. Dat concludeert Laura Mulder van Fontys...
donderdag, 22 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Werkgevers willen wel mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar ze doen het (nog) niet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Significant APE rapporteren. Gezien de enorme krapte...
dinsdag, 20 september, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Nederland kampt met een historisch hoge inflatie. De energierekening is dit jaar sterk gestegen en zal – in afwachting van het aangekondigde prijsplafond – hoog blijven. Veel mensen maken zich zorgen...
dinsdag, 20 september, 2022 - 13:46     Bron: Ministerie SZW
Nu de inflatie ongekend hoog is en steeds meer gezinnen en bedrijven in de problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen, stelt het kabinet een tijdelijk prijsplafond voor gas en...
dinsdag, 20 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nog steeds bevatten databanken vooral interventies waarvan de werkzaamheid kwestieus is. Peer van der Helm, lector en bijzonder hoogleraar Onderwijs en Zorg maakt zich er boos over. Vooral omdat er...
maandag, 19 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ook onder sociaal werkers vinden we paradijsvogels. Professionals die welbewust buiten de lijntjes kleuren en aansprekende resultaten behalen. Mindert Rakhorst en Reinier van der Grijp doen in...
vrijdag, 16 september, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat werkende Oekraïense ontheemden, en alle andere werkende ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een belangrijk...
donderdag, 15 september, 2022 - 09:39     Bron: Ministerie SZW
Nederland krijgt de komende jaren ruim 400 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds voor de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het tegengaan van armoede. De Europese...
donderdag, 15 september, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds het toeslagenschandaal is er veel aandacht voor de (te) strikte uitvoering van sociale zekerheid. Thijs Lindner, Willem de Koster en Jeroen van der Waal van de Erasmus Universiteit onderzochten...