Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 29 maart, 2023 - 10:34     Bron: Ministerie SZW
Er zijn veel verschillende regelingen, vanuit verschillende overheidsinstanties, die bedoeld zijn om te zorgen dat mensen goed kunnen rondkomen en een zeker bestaan kunnen opbouwen. Dit is door de...
woensdag, 22 maart, 2023 - 19:32     Bron: Ministerie SZW
De actualiteiten laten keer op keer zien dat een grondige aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heel hard nodig is. Daarom komen vandaag 250 vertegenwoordigers van...
dinsdag, 21 maart, 2023 - 09:53     Bron: Ministerie SZW
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt 17,5 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) om de kansen te vergroten van mensen om volwaardig mee te doen...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 15:27     Bron: Ministerie SZW
Simon Sibma blijft ook de komende twee jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Schouten van...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 08:22     Bron: Ministerie SZW
Werken helpt nieuwkomers om sneller te integreren. Het draagt bij aan het leren van de taal, het opbouwen van een netwerk en het geeft meer zelfvertrouwen. Het kabinet wil daarom dat statushouders,...
donderdag, 9 maart, 2023 - 09:20     Bron: Ministerie SZW
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vanochtend de ramingen voor 2024 gepubliceerd over onder meer de koopkrachtontwikkeling en armoede, in het zogeheten Centraal Economisch Plan. 
woensdag, 1 maart, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Tijdens de behandeling van psychische aandoeningen al aan het werk? Via de IPS-methode (Individuele Plaatsing en Steun) kan dit. Het kabinet en gemeenten samen maken dat mogelijk door er in 2023 ruim...
dinsdag, 28 februari, 2023 - 10:09     Bron: Ministerie SZW
Op 1 maart start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9:00 uur t/m 30 maart 17:00 uur.
dinsdag, 28 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreid en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders beter worden opgespoord en vervolgd. Slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting worden zo beter...
woensdag, 22 februari, 2023 - 06:00     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten krijgen 15 miljoen euro om Oekraïense vluchtelingen op een laagdrempelige manier lessen Nederlands aan te bieden. Nederlands spreken maakt het makkelijker om een baan te vinden, helpt in...
dinsdag, 21 februari, 2023 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
Wie te weinig AOW-premie betaalt wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig’ dat minister Carola Schouten voor...
dinsdag, 21 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Met het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 past minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 aan. Op die...
maandag, 20 februari, 2023 - 17:19     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor de verruiming van de subsidie duurzame inzetbaarheid. Deze regeling heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen te laten halen...
maandag, 20 februari, 2023 - 11:07     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties krijgen meer ruimte om aan het vaste gezichtencriterium te voldoen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarvoor het Besluit kwaliteit kinderopvang...
zaterdag, 18 februari, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geven maandag 20 februari in Groningen samen met EU-commissaris Elisa Ferreira (...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het sociaal minimum op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders...
dinsdag, 14 februari, 2023 - 16:13     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid. Deze wet heeft tot doel om bij de handhaving rondom uitkeringen en andere sociale regelingen een...
maandag, 13 februari, 2023 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2022 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2023 door het ministerie moet zijn ontvangen....
woensdag, 8 februari, 2023 - 16:27     Bron: Ministerie SZW
Als gevolg van de historisch hoge inflatie in 2022 lopen de kosten voor kinderopvangorganisaties op. Dit komt met name door hogere loonkosten (mede vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt) en...
dinsdag, 7 februari, 2023 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun...
maandag, 6 februari, 2023 - 16:28     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen weken heeft het ministerie van SZW, samen met partners binnen STAP, maatregelen genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget te voorkomen. Zo komt er een begrenzing van...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 17:11     Bron: Ministerie SZW
Schuldhulpverlening duurt te lang en te weinig mensen melden zich voor hulp bij de gemeente als ze met problematische schulden kampen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De krapte op de arbeidsmarkt neemt op de korte termijn naar verwachting iets af door verminderde economische groei. Tegelijkertijd blijven veel vacatures onvervuld en is de verwachting dat de krapte...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Drs. Ir. C.C.P (Christa) Klijn wordt programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering (WaU) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht...
dinsdag, 31 januari, 2023 - 10:07     Bron: Ministerie SZW
De Richtlijn Tijdelijke bescherming is verlengd tot 4 maart 2024. Voor het grootste gedeelte van de vluchtelingen uit Oekraïne, verandert er niets en behouden zij toegang tot de arbeidsmarkt....
vrijdag, 13 januari, 2023 - 17:14     Bron: Ministerie SZW
Vrijdag 13 januari 2023 heeft voorzitter Jolande Sap namens het Maatschappelijk Impact Team (MIT) het werkprogramma aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Karien van...
vrijdag, 13 januari, 2023 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Samen met de samenleving en vele verschillende organisaties wil het kabinet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Onder meer met wet- en regelgeving, publiekscampagnes,...
donderdag, 12 januari, 2023 - 14:18     Bron: Ministerie SZW
De Stand van de uitvoering 2022 is door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. 
dinsdag, 10 januari, 2023 - 13:13     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken. Op het wetsontwerp dat dit regelt, kunnen mensen tot en met 31 januari 2023 reageren via een internetconsultatie. De beoogde...
donderdag, 29 december, 2022 - 10:42     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Het kan zijn dat burgers met schulden het extra inkomen niet in hun portemonnee krijgen, omdat het deel dat zij er extra bij krijgen -door...
zaterdag, 24 december, 2022 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat mensen duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om daaraan bij te dragen is in het coalitieakkoord opgenomen dat permanente scholing (scholing voor bij- of omscholing) via...
vrijdag, 23 december, 2022 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
Het is van belang de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk te laten verlopen. Onderdeel daarvan is het gesprek tussen de werknemer en de werkgever. 
vrijdag, 23 december, 2022 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders...
donderdag, 22 december, 2022 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Minister van Gennip voegt een meldplicht voor discriminerende verzoeken door opdrachtgevers aan uitzendbureaus toe aan het wetsvoorstel gelijke kansen op werving en selectie. Daar stemde de...
woensdag, 21 december, 2022 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
In 2023 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.
woensdag, 21 december, 2022 - 10:15     Bron: Ministerie SZW
De nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) is sinds dit jaar gestart. De nieuwe wet moet het inburgeringsproces voor inburgeraars verbeteren en hen helpen sneller mee te doen aan onze samenleving. De...
dinsdag, 20 december, 2022 - 15:14     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangkosten opnieuw. Hierdoor zullen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal met 1,74% extra stijgen voor alle vormen van kinderopvang. De maximum...
maandag, 19 december, 2022 - 10:30     Bron: Ministerie SZW
Het college van B...
vrijdag, 16 december, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Voor de zomer zijn hier langs drie lijnen maatregelen voor aangekondigd, inmiddels zijn deze...
vrijdag, 16 december, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Drs. M. (Marieke) van Wallenburg wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van...
dinsdag, 13 december, 2022 - 09:33     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten verder te verhogen. De maximum uurprijs stijgt volgend jaar met een extra 0.94% voor alle vormen van kinderopvang. Dat...
maandag, 12 december, 2022 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Arbeidsmigranten krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Dat komt omdat zij in praktijk tegen verschillende drempels aan lopen. Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
maandag, 12 december, 2022 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te...
vrijdag, 9 december, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Het doel van de wet is dat...
dinsdag, 6 december, 2022 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
De Nederlandse regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg krijgen tot en met 2027 in totaal € 623 miljoen extra Europese ondersteuning...
maandag, 5 december, 2022 - 17:56     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2023 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
donderdag, 1 december, 2022 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Daarom presenteert staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) samen met ministers Schouten (Armoedebeleid) en De Jonge (...
woensdag, 30 november, 2022 - 12:06     Bron: Ministerie SZW
Het vaststellingsloket voor de NOW5 blijft langer open, namelijk tot en met 2 juni 2023. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Hiermee is de uiterlijke...
dinsdag, 29 november, 2022 - 14:14     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot en met 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten. De Eerste Kamer heeft daar...