Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 28 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bestuurswetenschapper Sharon Stellaard deed gedegen promotieonderzoek naar veertig jaar jeugdzorg. Maar hoe laten we het kortetermijndenken in de jeugdzorg voortaan achter ons? Niet Stellaard, maar...
maandag, 27 maart, 2023 - 09:44     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoeken wijzen uit dat veel journalisten te maken hebben met geweld. Maar de ‘anatomie’ van incidenten van geweld blijkt meer van elkaar te verschillen dan oppervlakkige analyses en politieke...
dinsdag, 21 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In hun boek ‘Psychose begrijpen in 33 vragen’ rekenen de professoren Stijn Vanheule en Jim van Os af met veel misverstanden. Ze leggen uit hoe je kan praten met iemand die psychotisch is...
maandag, 20 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Depressie en depressieve klachten komen veel voor onder jongeren. Toch worden ze vaak niet herkend. Jongeren krijgen daardoor geen of pas laat hulp. Docent-onderzoeker Marieke Boone pleit voor een...
vrijdag, 17 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid stelt dat rechtvaardigheid een zelfstandig onderdeel moet zijn van klimaatbeleid. Goed nieuws, maar tegelijkertijd teleurstellend, vindt lector...
dinsdag, 14 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een lang en gezond leven hangt voor een groot deel samen met je sociaaleconomische status. We moeten er volgens CARE-onderzoeker Ilse Dijkstra echter voor waken om het gezondheidsbeleid te richten op...
maandag, 13 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering presenteert dit voorjaar drie wetsvoorstellen om het zzp-schap eindelijk goed te definiëren. Maar lost die herdefinitie ook de arbeidstekorten in zorg en onderwijs op? Nee, daarvoor moet...
vrijdag, 10 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bewoners denken graag mee over het creëren van een leefbare woonomgeving, werd geconcludeerd tijdens een online bijeenkomst van Platform31. Maar ze doen alleen mee als ze weten dat ze straks ook een...
woensdag, 8 maart, 2023 - 11:03     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor het dichten van de kloof tussen systeem- en leefwereld is het inzetten van ervaringsdeskundigen onvoldoende. Volgens Tim ’S Jongers, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, moeten we in onze...
dinsdag, 7 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren worden steeds later volwassen – uit eigen keuze of noodgedwongen. Ondersteunende ouders zijn daarbij van wezenlijk belang, laat onderzoeker Lonneke van den Berg zien. Helaas hebben niet alle...
maandag, 6 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met ruim 1 miljard aan ‘schaamtegeld’ van het Rijk investeert het Nationaal Programma Groningen in de vernieuwing en revitalisering van de provincie. Een deel van het geld gaat naar Roemte, een...
vrijdag, 3 maart, 2023 - 11:36     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toenemende zichtbaarheid van genderdiversiteit leidt soms tot negatieve reacties. De argumenten die daarbij gebruikt worden, houden echter bij toetsing geen stand. Waar wel bewijs voor is: de...
woensdag, 1 maart, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk vertrekt vanuit mensenrechten, schrijft Redouan El Khayari. De docent-onderzoeker en Sociaal Werker van het Jaar 2022 zag hoe die onder druk zijn komen te staan. ‘Om onze positie als...
dinsdag, 28 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De integratie van asielmigranten verloopt stroef. Een van de manieren om hun deelname aan economie en samenleving te vergroten, is ondernemerschap. VU-onderzoeker Joris Amin vindt dat we...
maandag, 27 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De bezetting van een varkensstal in 2019 en de ‘grootste boerendemonstratie ooit’, aangekondigd voor 11 maart 2023, zijn nauw verbonden. Beide symboliseren de toenemende polarisatie tussen stad en...
donderdag, 23 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om het beleid rond preventie en gezondheidsbevordering eindelijk echt van de grond te krijgen, moeten we op impact sturen. Ook is er behoefte aan een volksgezondheidsexpert nieuwe stijl, aldus acht...
woensdag, 22 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vroege selectie in het Nederlandse onderwijs leidt tot ongewenste ongelijkheid. Een idee om het vmbo en de havo te versterken voor meer gelijkheid oogst bijval van socioloog Rineke van Daalen. Een...
maandag, 20 februari, 2023 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorgbestuurders, hoogleraren en prominenten roepen in een open brief het kabinet op er alles aan te doen dat mensen ziek worden door armoede. Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op...
maandag, 20 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De neoliberale wetgeving van de afgelopen decennia bevoordeelt vooral sterke, onafhankelijke burgers, ten koste van de kwetsbaren. Dat concludeert hoogleraar Marijke Malsch bij nadere beschouwing van...
vrijdag, 17 februari, 2023 - 17:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de zorg moet veel meer ruimte komen voor buurtinitiatieven. Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy nam het initiatief tot een manifest waarin de bewindslieden Conny Helder, Karien van Gennip...
donderdag, 16 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Polarisatie baart burgers veel zorgen, maar raakt niet iedereen in gelijke mate, constateren SCP-onderzoekers Daan Beekers en Emily Miltenburg. Dit roept de vraag op voor wie en wanneer...
woensdag, 15 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk dat achter de voordeur komt – het klinkt doortastend, maar is niet zonder risico’s. Socioloog Thomas Kampen laat de voordelen en valkuilen zien van een aanpak die ook historisch niet...
maandag, 13 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Staatssecretaris Van Huffelen (Digitale Zaken) wil ambtenaren verplichten een ‘mensenrechten-impact-assessment’ uit te voeren bij nieuwe én bestaande algoritmes. Een goede ontwikkeling, vinden...
donderdag, 9 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De klimaatcrisis zet mensenrechten onder druk. Sociaal werk heeft de taak niet alleen kwetsbare groepen te beschermen, maar ook de kwetsbare natuur. Dat vraagt een paradigmawisseling in het sociaal...
dinsdag, 7 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouders hebben invloed op het opleidingsniveau van hun kinderen, maar ook grootouders spelen een rol. Tijd voor een driegeneratieperspectief op (ongelijke) onderwijskansen, laat hoogleraar Maarten...
maandag, 6 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Klaas Rozemond van de Vrije Universiteit betoogt dat ons land een hof voor de mensenrechten nodig heeft. Een hof dat burgers daadwerkelijk beschermt tegen de overheid die inbreuken maakt op hun...
vrijdag, 3 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De laatste tijd zien we een opleving van de aandacht voor het betrekken van burgers bij beleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) moedigt deze ontwikkeling aan, maar geeft ook een...
donderdag, 2 februari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensenrechten moeten een spiegel zijn voor alle wetten, regels en praktijken die mensen in de steek laten, schrijven Erik Dannenberg en Pieter Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid &...
dinsdag, 31 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenwerking tussen sociale ondernemingen en reguliere werkgevers kan meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Onderzoekers Linda Bakker en Leendert de Bell over...
vrijdag, 27 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marc Räkers is al 35 jaar sociaal werker. Vanuit activistische drijfveren en een diepgevoelde missie. Speciaal voor Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken schrijft hij zijn persoonlijke verhaal over...
donderdag, 26 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kristin Janssens is bezig met het opzetten van een woon-zorggemeenschap volgens de principes van ‘omgekeerde integratie’: mensen zónder beperking kunnen integreren op een woon- en leefplek voor...
woensdag, 25 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Racisme en discriminatie zijn ziekmakend. Zorgverleners onderkennen dit vaak niet. Rotterdam Scriptieprijswinnaar Ingrid Blankesteijn onderzocht voor haar masterscriptie hoe zorgverleners racisme (...
dinsdag, 24 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lang werd gedacht dat jongeren agressief en verslaafd raakten van gamen. Gedragswetenschapper Joanneke Weerdmeester laat zien dat dit reuze meevalt. Gamen maakt jongeren onder meer juist socialer en...
maandag, 23 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De incassowereld ontwikkelt zich langzaam maar zeker in een meer sociale richting. Weg van de keiharde aanpak, hoewel ook de term social greenwashing soms valt. Catelijne Akkermans en Marc Räkers...
donderdag, 19 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De meeste mensen met een basisbaan bouwen geen pensioen op. Onderzoekers van de Tilburg University – Ton Wilthagen, Zeger Kluit en Michael Visser – vragen zich hardop af of dit erg is....
woensdag, 18 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoekers van de Radboud Universiteit onderzochten hoe mensen elkaar beïnvloeden in online sportnetwerken. Ze delen hun constateringen en geven aanknopingspunten voor het maken van beleid gericht...
maandag, 16 januari, 2023 - 07:19     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hanneke Felten van Movisie en Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) beschrijft drie tactieken om racisme onder het tapijt te vegen. Ze reageert hiermee op het artikel van Hans Siebers over...
maandag, 16 januari, 2023 - 07:10     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na de verschijning van hun onderzoek naar racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvingen de onderzoekers veel reacties. Waaronder enkele kritieken, zoals die van Hans Siebers. De...
vrijdag, 13 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De veerkracht van kinderen hangt niet alleen af van hun ouders, maar ook van de samenleving als geheel. Onderzoekers en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam pleiten voor een breder...
donderdag, 12 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Begin deze eeuw kwam het new public management (NPM) in zwang in het sociaal domein, als methode om goedkoper en efficiënter te werken. Bedrijfskundige en historicus Marjolein Quené concludeert dat...
woensdag, 11 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Barneveld werkt nauw samen met de lokale welzijnsorganisatie Welzijn Barneveld. Aan aanbesteden doet de gemeente niet bij het welzijnswerk, zegt wethouder Hans van Daalen. Want dat leidt alleen maar...
dinsdag, 10 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het boek The Return of the Native onderzoekt de terugkeer van nativisme. Auteurs Jan Willem Duyvendak en Josip Kesic schrijven over het veelgemaakte onderscheid tussen ‘echte’ en ‘onechte’...
maandag, 9 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren staan voor grote maatschappelijke problemen. Of ze zich staande houden of oplossingen kunnen aandragen, is afhankelijk van hun veerkracht. En dat hangt weer ervan af of overheid en...
donderdag, 5 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat al langer duidelijk was, werd in de coronacrisis nog zichtbaarder: sociaal werk kan en moet digitaler. In de praktijk zijn sociaal professionals nog te weinig toegerust voor ‘digisociaal werk’....
maandag, 2 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buurt- en dorpshuizen in Brabant kunnen voor ondersteuning en modernisering terecht bij ’t Heft. In Oss komen nieuwe inzichten tot leven. ‘We zetten de deuren van het dorpshuis open zonder dat er per...
vrijdag, 30 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het vertrouwen van Nederlanders in de overheid en politiek is op een historisch dieptepunt beland. Om dat vertrouwen te verhogen, moet het openbaar bestuur door het oog van de burger leren kijken,...
woensdag, 28 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hbo-opleidingen hrm besteden steeds meer aandacht aan inclusie en antidiscriminatie. Het thema wordt zelfs een expliciet onderdeel van het profiel van hrm-medewerkers, schrijft Hanneke Felten van...
dinsdag, 27 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het debat over het delen van persoonsgegevens gaat al te vaak over privacy, menen Daniel Kapitan en Egge van der Poel. Volgens de twee docenten/adviseurs moeten we het meer hebben over de...
maandag, 26 december, 2022 - 11:33     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 12 december 2022 is Bart van Heerikhuizen overleden. Hij was een gedreven socioloog die met zijn inspirerende hoorcolleges generaties studenten enthousiast heeft gemaakt voor het vak. Toen hij...
vrijdag, 23 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland maakt zich op voor kerst. Lees hier twee kerstverhalen van jongeren die ver afstonden van warmte en gezelligheid, maar net als veel mensen hoopten op een kerstwonder. Ervaar de kracht en...