Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 26 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dan toch nog een avondklok. Daarmee lijkt er weinig over van de ‘intelligente’ crisisaanpak, die vertrouwede op het gezond verstand van burgers die in crisistijd hun eigen verantwoordelijkheid zouden...
maandag, 25 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De analyse van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van een steeds gevarieerdere migratie is ook relevant voor Vlaanderen, vindt de Vlaamse socioloog Dirk Geldof. De telkens grotere...
vrijdag, 22 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet wil bewustwordingscursussen voor de ambtenaren van de belastingdienst, zodat ze zich bewust worden van hun eigen vooroordelen. Dat moet het institutioneel racisme binnen de...
donderdag, 21 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Trap het gaspedaal in,’ laten Radboud Engbersen en Monique Kremer weten op dit platform. Hans Boutellier kan zich volledig vinden in hun hartenkreet, maar vult er graag een en ander op aan. De...
woensdag, 20 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volkshuisvesting en wijkenbeleid zijn weer alive and kicking, zie het volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro dat het kabinet recent inrichtte om armere wijken op te knappen en energiezuinig te...
dinsdag, 19 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse verloskundige zorg dreigt in de verdrukking te komen wanneer integrale bekostiging van de verloskunde wordt ingevoerd. Als het zover komt, krijgen ziekenhuizen het recht om contracten...
maandag, 18 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek veroorzaken niet alleen leed bij anderen, maar gaan zelf ook gebukt onder hun eigen gedrag. Een beroep op de ggz is meestal tevergeefs. Bijzonder...
donderdag, 14 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De impact van de coronacrisis op de samenleving wordt steeds duidelijker en komt het hardst aan in wijken die kampen met eenzaamheid, slechte woonsituatie en gezondheid, armoede of onvoldoende...
woensdag, 13 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het doel van de Wet passend onderwijs is om alle kinderen, ook die met een handicap, naar dezelfde, gewone school te sturen. Ruim zes jaar later is die doelstelling nog niet gerealiseerd. De Leidse...
dinsdag, 12 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor Sociale Vraagstukken blikt socioloog Thijs Bol elke week terug op Klassen, de documentaireserie van omroep Human. Na de zevende en laatste aflevering maakt hij de balans op. ‘Klassen mij heeft...
maandag, 11 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlanders zijn het er in grote lijnen over eens wanneer mensen simpelweg teveel geld hebben. Toch vinden ze overheidsmaatregelen die voorkomen dat mensen extreem rijk worden, zoals een bovengrens...
vrijdag, 8 januari, 2021 - 13:31     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Minister Huge de Jonge van Volksgezondheid erkende deze week dat de coronavaccinatiecampagne een moeizame start kende. Modelmatig denken is daar de oorzaak van. Dat maakt ons land weinig wendbaar in...
vrijdag, 8 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rotterdam is dit jaar opnieuw begonnen om Boulevard Zuid in Rotterdam op te knappen en te verbeteren. ‘Hand in hand’ heet de aanpak die 12 miljoen euro gaat kosten en 10 jaar gaat duren. Geld is er,...
donderdag, 7 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Diepgaande gesprekken met lager opgeleide burgers leggen diepgewortelde gevoelens van afstand tot politici bloot. Deze afstand blijkt een belangrijke reden voor hun politiek wantrouwen. D66-...
dinsdag, 5 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Alsof de makers het gepland hebben. Uitgerekend op de dag dat er door de nieuwe schoolsluiting voor het eerst écht weer wordt begonnen met thuisonderwijs, zien we in Klassen wat er gebeurde tijdens...
woensdag, 30 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Eerste Kamer verleende op 1 december haar goedkeuring aan het wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel. De nieuwe wet, die vanaf 1 januari 2022 van kracht wordt, is, vergeleken met de...
dinsdag, 29 december, 2020 - 12:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor Sociale Vraagstukken blikt socioloog Thijs Bol elke week terug op Klassen, de nieuwe documentaire van omroep Human. Vandaag aflevering 5, over het middelbare schooladvies. Nerveuze gezichten en...
vrijdag, 25 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Honderd jaar geleden waren we op onze hoede voor rovers en moordenaars. Nu moeten we ons gedrag aanpassen aan een intelligent en complex virus. Herintroductie van de persoonlijkheidspsychologie op de...
donderdag, 24 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Nederland gelden nog steeds traditionele normen in de verhoudingen binnen een relatie. De man zien we als kostwinner met de betere baan, de vrouw als warme verzorger die haar man niet hoort te...
woensdag, 23 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de samenleving woedt al langer een stevig debat over de systematische uitsluiting van groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Prima om het probleem te benoemen, maar is er ook een oplossing? De...
dinsdag, 22 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nepchampagne, kersttruien, eten in het klaslokaal: in aflevering 4 is het Kerst. Op de Vier Windstreken geven de kinderen elkaar de liefste kerstwensen. Juist nu, met de nieuwe scholensluiting, doen...
vrijdag, 18 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onderzoek naar de impact van COVID-19 voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en landelijk toont dat de angst voor het virus in november bijna weer terug is op het niveau van het voorjaar....
donderdag, 17 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gehuld in plastic op anderhalve meter afstand, of een bezoekverbod: de coronamaatregelen maken het er niet gemakkelijker op om elkaar aan te raken. Terwijl de behoefte eraan, in deze tijd van nood,...
woensdag, 16 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar sociale zekerheid en participatie aan de Universiteit Utrecht Cok Vrooman maakt de balans op na bijna een jaar pandemie. Zijn conclusie: de coronaperiode raakt ouderen en jongeren...
dinsdag, 15 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor Sociale Vraagstukken blikt socioloog Thijs Bol elke week terug op de aflevering van Klassen, de nieuwe documentaire van omroep Human. Vandaag aflevering 3, over hoe de straat de school in komt...
maandag, 14 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving, is actief beleid nodig. Rijk en gemeenten hebben beiden een rol in de ontvangst en inburgering van mensen uit steeds meer...
vrijdag, 11 december, 2020 - 07:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sterk sociaal werk-onderzoek is van vitaal belang voor sterk sociaal werk. Tine Van Regenmortel legt in haar onlangs uitgesproken inaugurele rede uit waarom. Zo heeft sociaal werk-onderzoek, anders...
donderdag, 10 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de decentralisatie van jeugdzorg in 2015 kampen gemeenten met grote financiële tekorten voor jeugdzorg. Wat zien gemeenteraadsleden als oplossingen voor de problemen binnen de jeugdzorgsector,...
woensdag, 9 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij het Right to Challenge mogen bewoners een reeds bestaande taak of voorziening van de gemeente overnemen als ze denken het beter te kunnen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, weten ze in Rotterdam...
dinsdag, 8 december, 2020 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als het aan de voorzitter van de Vereniging Basisinkomen, Alexander de Roo, ligt, vestigen we al onze aandacht op de invoering van het basisinkomen. Dat biedt, veel meer dan de basisbaan, mensen de...
dinsdag, 8 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor Sociale Vraagstukken blikt socioloog Thijs Bol elke week terug op de aflevering van Klassen, de nieuwe documentaire van omroep Human. Vandaag aflevering 2 over onderwijssegregatie. En over...
maandag, 7 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is het leven niet altijd makkelijk, zeker niet als ze in een stad wonen. Wooncommunity’s zouden weleens een goed sociaal vangnet voor...
vrijdag, 4 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tussen de Randstad en de regio zou een ware ‘cultuurstrijd’ opgelaaid zijn. Maar wie beter kijkt, zoals onderzoeker Twan Huijsmans deed, ziet dat stad- en plattelandsbewoners zeker niet in alle...
donderdag, 3 december, 2020 - 09:26     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De 1,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking hebben het moeilijk in onze samenleving, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn rapport ‘Maatwerk in meedoen’, dat vandaag...
woensdag, 2 december, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorgpersoneel met een migratieachtergrond – van huisartsen, specialisten, bejaardenverzorgsters tot vroedvrouwen – heeft regelmatig te maken met discriminatie. Binnen de medische opleidingen en onder...
dinsdag, 1 december, 2020 - 08:06     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor Sociale Vraagstukken blikt socioloog Thijs Bol elke week terug op de aflevering van Klassen, de nieuwe documentaire van omroep Human. Vandaag de aftrap van deze reeks blogs: wat Yunuscan die...
maandag, 30 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De helft van de ggz-patiënten wiens verzoek tot euthanasie bij psychisch lijden in behandeling wordt genomen, kiest uiteindelijk toch voor het leven. Wat veroorzaakt deze omslag bij hen? En wat...
vrijdag, 27 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de coronacrisis zien we een revival van solidariteit, die echter wel onder druk staat. Sociaal werkers hebben goede papieren om nu het verschil te maken, maar dat gaat niet vanzelf, betoogt...
donderdag, 26 november, 2020 - 11:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steden moeten een sleutelrol vervullen om Nederland volledig circulair te maken. Hoe? Door de circulariteit uit te roepen tot een gezamenlijke hulpbron: iets dat van ons allemaal is. Daar zit voor...
woensdag, 25 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het heeft even geduurd maar nu keert ook de PvdA op haar schreden terug. De Participatiewet, in 2015 ingevoerd door de PvdA-bewindslieden Asscher en Klijnsma, schiet volgens kamerlid Gijs van Dijk...
dinsdag, 24 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal werk ontbeert een helder gezinsconcept. Dat betoogt Wim Dekker, die vandaag promoveert op dit onderwerp. Sociaal werkers spreken makkelijker over een informeel netwerk dan over gezin en...
maandag, 23 november, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lachgas wordt door gebruikers vaak niet gezien als drug, maar er zitten wel gevaren aan. Twee Utrechtse bachelorstudenten vroegen medestudenten wat zij vinden van recreatief lachgebruik. Wat blijkt?...
vrijdag, 20 november, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen of geïsoleerd zijn. Daarom beter geen initiatieven die nieuwe sociale contacten aanbieden, betoogt Carmen van Andel, maar campagnes die laten zien wat mensen...
donderdag, 19 november, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) opperde op 27 oktober het plan om crisisbanen te creëren, om vitale sectoren te ontlasten. Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen...
woensdag, 18 november, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tien jaar geleden deden 125 duizend jongeren een beroep op de jeugdzorg, vorig jaar bedroeg hun aantal 400 duizend. Een toename die vooral gemeenten veel tijd en geld kost. Waar is die groei aan te...
dinsdag, 17 november, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het labelen van iets of iemand als afwijkend staat een duurzame aanpak van sociale problemen in de weg. Bijvoorbeeld bij jongeren zonder stabiele thuissituatie: zij krijgen de stempel ‘zwerfjongere...
maandag, 16 november, 2020 - 07:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verwachting van de decentralisaties in het sociaal domein was dat gemeenten de ondersteuningstaken voor kwetsbare burgers beter zouden kunnen uitvoeren dan hogere bestuurslagen. De resultaten van...
vrijdag, 13 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis toont aan dat de overheid genoeg geld heeft om te investeren in de toekomst van de economie en ons allen. Er is kortom geen reden om invoering van de basisbaan nog langer uit te...
donderdag, 12 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verklarende factoren voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) lijken duidelijk: mensen met een laag opleidingsniveau roken vaker, bewegen minder en eten ongezonder. Onderzoekers van...
woensdag, 11 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Donald Trump is uit het Witte Huis gestemd. Is dat een signaal dat het radicaal-rechtse populisme over zijn hoogtepunt heen is? Nee, zegt Matthijs Rooduijn. Het virus werkt als een vulkaan en levert...