Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 3 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wereldwijd treffen landen verregaande maatregelen om de verspreiding van corona te voorkomen, van het verzamelen van locatiedata via telefoons tot het bestraffen van ‘coronahoesten’. Leven we straks...
woensdag, 1 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wouter Beekers vindt terecht dat er een antwoord moet worden gevonden op het ‘nieuwe nationalisme’. En de Coronacrisis leert ons dat een zeker nationalisme zelfs onvermijdelijk is. Maar dat is iets...
dinsdag, 31 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim twee weken geleden was er de eerste coronabesmetting op het Griekse eiland Lesbos. Als de vluchtelingen uit het daar gelegen kamp Moria niet snel geëvacueerd worden, ligt er een drama in het...
maandag, 30 maart, 2020 - 11:43     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door het coronavirus ligt de hele wereld plat. In een zeldzame bui van bescheidenheid wil ik best toegeven dat econoom bepaald geen ‘vitaal’ beroep is, maar dat weerhoudt ons er niet van het fenomeen...
vrijdag, 27 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marcel Verweij en Roland Pierik gooiden eind vorige week een fikse knuppel in het hoenderhok op de opiniepagina van de Volkskrant. In geval van schaarste op de intensive care moeten jongere...
donderdag, 26 maart, 2020 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Fotograaf Robert Lagendijk maakt in deze coronatijd regelmatig een ommetje door Amsterdam. Wat ziet hij?             Hits: 18
woensdag, 25 maart, 2020 - 16:53     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu de inkomsten van menig zzp‘er en kleine ondernemer door de coronacrisis rap teruglopen, hebben ook ondernemende migranten misschien ondersteuning nodig. Eerder onderzoek laat zien dat de toegang...
dinsdag, 24 maart, 2020 - 13:49     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hanneke Felten beschrijft hoe het voelt om uitgesloten te worden, nu iedereen anderhalve meter afstand probeert te houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu iedereen opeens weet...
maandag, 23 maart, 2020 - 11:35     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanwege het corona-virus moeten we elkaar fysiek zoveel mogelijk ontlopen. Dankzij dezelfde ziekteverwekker kijken we echter weer naar elkaar om. Achter één op de drie voordeuren in Nederland woont...
maandag, 23 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een diverse stad als Rotterdam is het best lastig om recht te doen aan alle verschillen in generatie, cultuur en sociaaleconomische klasse. Met dialoog en debat is dit nog niet gelukt. Liesbeth...
vrijdag, 20 maart, 2020 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marloes van Houten woonde en werkte van 2012 tot begin 2017 in Oost-Azië en in 2017 in Italië. Die ervaringen maken haar kritisch over de Nederlandse omgang met het coronavirus. Landen met sars-...
donderdag, 19 maart, 2020 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de afgekondigde sociale onthouding vanwege het corona-virus kunnen psychische en psychiatrische behandelingen via een systeem van beeldbellen gewoon doorgaan, zegt klinisch psycholoog Jan...
donderdag, 19 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gedoe is geen onderwerp in de spreekkamer maar het hoort er wel. Al het gedoe, vooral het gedoe dat niet gehoord of erkend wordt, levert stress op voor patiënten en staat herstel en kwaliteit van...
woensdag, 18 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering vraagt ons om hulp bij tegen verdere verspreiding van het corona-virus. We dienen ons ‘sociaal te onthouden.’ Het gevaar bestaat dat vooral ouderen daardoor vereenzamen. Hoogleraren...
dinsdag, 17 maart, 2020 - 09:02     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met schulden hebben vaak te maken met automatische systemen van schuldinning en inkomensderving. Nu door corona de schuldhulpverlening in het gedrang komt, zijn huisbezoeken onwenselijk en...
maandag, 16 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten hebben de afgelopen jaren – onder druk van met krimpende rijksbudgetten ingevoerde decentralisaties – gestreefd naar kostenbesparing. De gemeente Rotterdam ging met een beroep...
vrijdag, 13 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er was de afgelopen jaren meer nationalisme in Nederland dan Wouter Beekers doet voorkomen in zijn essay, vindt Menno Hurenkamp. Zowel in het streven naar ‘nationaal gevoel’ als in wetgeving is...
donderdag, 12 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beleidsmakers zijn dol op data. Net als onderzoekers. Vooral kwantitatieve data, cijfers, hebben een sterke overtuigingskracht en worden gebruikt voor allerhande onderbouwingen. Maar maken ze de...
dinsdag, 10 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door de decentralisatie van de jeugdzorg en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen zijn instellingen in de jeugdzorg sterk gericht op overleven. Dat gaat ten koste van de jongeren die alle aandacht...
maandag, 9 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat blijkt? De ervaren discriminatie op de werkvloer is een belangrijke reden voor mensen met een zogenaamde migratieachtergrond om als zelfstandige te starten. Ons onderzoek richtte zich op de...
donderdag, 5 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het ongewenst online verspreiden van naaktfoto’s en -filmpjes heeft grote gevolgen, vooral voor vrouwen met een migratieachtergrond. Docenten en ouders moeten jongeren helpen bij het vaststellen van...
woensdag, 4 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In sommige woonwijken levert het bijverdienen in de hennepteelt weinig gefronste wenkbrauwen op, worden lokale overheden vooral als ‘lastige instituties’ bestempeld en vindt men een rijbewijs halen...
dinsdag, 3 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland is nog altijd groot. Dat vraagt van schuldhulpverleners niet alleen individuele benaderingen, maar ook dat ze ook structurele oorzaken van armoede en...
maandag, 2 maart, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Depressie is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Bert van den Bergh betoogt dat veel mensen kampen met een gemis aan elementaire verbondenheid met de wereld om zich heen. En dat...
zaterdag, 29 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Karin Wittebrood en collega’s schreven hier onlangs dat de commissie Van Wijngaarden te makkelijk een langdurige en weloverwogen doodswens afdoet  als ‘lijden aan het leven’. De commissie reageert nu...
vrijdag, 28 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Of het nu boeren zijn of klimaatspijbelaars, wie ontevreden is protesteert, zo lijkt het. Maar dat blijkt te simpel. Cruciaal is de beschikbaarheid van middelen. Protestgedrag is in de mode, zowel...
donderdag, 27 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals in het sociale domein werken in een ingewikkelde context. Aan de ene kant hebben ze te maken met allerlei regels en beroepsvoorschriften, aan de andere kant is wat ze doen sensitief en...
woensdag, 26 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vlak na zijn aanstelling als premier beloofde Boris Johnson een Verenigd Koninkrijk zonder daklozen in 2024. Of hij dat kan waarmaken is nog maar de vraag. Door eerdere beloftevolle hervormingen is...
dinsdag, 25 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het manifest van Ed van Hoorn voor afschaffing van de ggz eerder op deze site rammelt aan alle kanten, meent kinder- en jeugdpsycholoog Bert Vendrik. Maar het is ook een onrustbarend signaal: de ggz...
maandag, 24 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het onderzoek van de commissie Van Wijngaarden naar het zelfgekozen levenseinde onder ouderen is een gemiste kans. Het is te makkelijk om een langdurige en weloverwogen doodswens af te doen als ‘...
vrijdag, 21 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving kan de overheid eenvoudigweg niet realiseren zonder de medewerking van woningeigenaren. Maar hoe kijken woningeigenaren naar aardgasvrij wonen? En is...
donderdag, 20 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wijkteamprofessionals verkennen (nog) onvoldoende de potentie van het eigen netwerk van zorgvragers. Dit is een van de conclusies van Rotterdams onderzoek naar activering van netwerksteun. Tussen...
woensdag, 19 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De manier waarop jonge ouders omgaan met eten, drinken, slapen en bewegen van hun kleine kinderen wordt in sterke mate beïnvloed door professionele adviezen. Hun manieren van doen zijn niet simpel te...
dinsdag, 18 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het is tijd om de kwaliteit en sociale rechtvaardigheid van dienstverlening aan bijstandsgerechtigden prioriteit te geven en ons niet blind te staren op rendement in termen van ‘uitstroom naar werk...
maandag, 17 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dankzij toenemende welvaart en technologische ontwikkelingen is onze levensverwachting aanzienlijk toegenomen. Maar of we daar per se gelukkiger van worden, is nog maar de vraag. Uiteindelijk vormen...
vrijdag, 14 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet pleit voor meer maatwerk. Zodat de overheid dienstverlening kan afstemmen op de individuele situaties van mensen. Een rijksbreed uitvoeringsprogramma ligt in het verschiet. Daarmee zal...
donderdag, 13 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ex-gedetineerden komen ondanks de huidige arbeidsmarktkrapte maar moeilijk aan een betaalde baan. Vooroordelen en negatieve associaties weerhouden werkgevers ervan om ex-gevangenen in dienst te nemen...
woensdag, 12 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat beroepen in de publieke sector niet vooral worden geassocieerd met hoge werkdruk en administratieve lasten? Een pleidooi voor maatschappelijke diensttijd in...
maandag, 10 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is een groeiende aandacht voor zingeving in de samenleving, ook in de zorg- en sociale professies. Geestelijk verzorgers kunnen ons meer dan ooit helpen bij existentiële ervaringen die ons...
vrijdag, 7 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Reclame grossiert vanouds in genderstereotypen. In hoe vrouwen en mannen in beeld komen, als in welke producten zij aanprijzen. Kunnen deze stereotypes doorbroken worden? Het is geen geheim dat...
donderdag, 6 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De participatiesamenleving drijft op interacties tussen bestuurders, beleidsmakers, welzijnsprofessionals en burgers. Dat leidt nogal eens tot onenigheid en discussie. Hoe kunnen publieke...
woensdag, 5 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het prominent lid van de cliëntenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) Ed van Hoorn ziet niets in pleidooien voor het inslaan van ongebaande paden of heruitvinden van de ggz. Cliënten zijn...
dinsdag, 4 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Precies 10 jaar geleden publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek ‘Liever Mark dan Mohammed’ waarin discriminatie op de arbeidsmarkt overtuigend werd aangetoond. Dit was het...
maandag, 3 februari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lex Veldboer waarschuwt dat politisering van het sociaal werk ten koste gaat van de balanceerkunst die voor de alledaagse praktijk nodig is. Zijn oproep tot professionele realpolitik gaat echter...
vrijdag, 31 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In onze maatschappij ligt veel nadruk op jezelf zijn en het beste uit jezelf halen. Tegelijkertijd zien we een sterke toename in psychiatrische diagnoses en media-aandacht voor psychische...
donderdag, 30 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De opvatting overheerst dat de overheid zich niet moet bemoeien met de eigen gezondheidskeuzes van mensen. Deze keuzes zijn echter een stuk minder autonoom dan vaak wordt gedacht. Krachtig...
woensdag, 29 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet langer centraal, maar decentraal; niet praten over, maar praten met, was de laatste tien jaar het motto in het zorglandschap. Nu is het tijd om het samen een keer te gaan doen. Door bijvoorbeeld...
maandag, 27 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Cliëntenraden zijn bedoeld om de ervaringen en emoties van cliënten mee te nemen in beleid. In de praktijk kan niet iedereen meedoen door zijn of haar aandoening, bijvoorbeeld mensen met een niet...
vrijdag, 24 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een kwart van de werkende 60-plusssers verleent wekelijks mantelzorg. De meesten halen hier voldoening uit, een kleiner aantal vindt het zwaar of stressvol. Dit hangt af van de zorgsituatie, maar ook...
donderdag, 23 januari, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Groen in de buurt is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van opgroeiende kinderen. In de stad komen groene buitenruimtes echter steeds meer in de verdrukking. Gemeentes en...