Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 9 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een debat over de betekenis van ervaring versus opleiding, zoals in de verpleegkunde, vindt in het sociaal domein niet plaats. Wel valt de focus op het hbo op, naast een geringe aandacht voor het mbo...
donderdag, 5 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit de recente evaluatie van de Participatiewet blijkt dat die nauwelijks tot meer baankansen van mensen met een bijstandsuitkering leidt. Het kán veel beter, betoogt Janny Bakker-Klein, maar dan...
dinsdag, 3 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buurtveiligheidsapps leiden niet, zo blijkt uit Rotterdams onderzoek, tot een door de gemeente verwachte verbetering van de veiligheid. Toch hebben ze een belangrijke meerwaarde, namelijk meer kans...
maandag, 2 december, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vroeger was alles beter. Veel Nederlanders lijken te denken dat dit inderdaad het geval is. Overal om ons heen zien we talloze voorbeelden van een nostalgische zucht naar een veel geroemd maar helaas...
donderdag, 28 november, 2019 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gaat technologie ons werk helemaal veranderen? Hoe zit het met het evenwicht tussen vaste en flexibele banen? En waar komen al die burn-outs vandaan? We vroegen het Sociologenpanel zich te buigen...
donderdag, 28 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De laatste Algemene Beschouwingen lieten volgens politieke commentatoren een terugkeer zien naar de redelijkheid van het midden. Vanuit de flanken geen nieuws, het Forum ligt op apegapen en de VVD...
woensdag, 27 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie en Publieke GGZ, Jim van Os bepleitte hier al eerder voor een andere koers van de ggz. Om te voorkomen dat het accent nog meer verschuift van zo goed mogelijke...
maandag, 25 november, 2019 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals moeten minder volgzaam zijn en een eigen sociale agenda gaan voeren, zo horen we steeds vaker. Maar een nieuwe eenzijdigheid dreigt als het we spoor op gaan van politiseren. Dan wordt...
maandag, 25 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kern van onze verzorgingsstaat staat op de tocht. Instituties en voorzieningen slagen er te vaak niet meer in om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. Zo zijn toeslagen bedoeld als aanvulling op het...
vrijdag, 22 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoewel er veel goed gaat in Nederland zijn veel mensen erg onzeker over de toekomst. Zijn er ook nieuwe zekerheden te ontwaren? Het gaat goed met Nederland. De werkloosheid is laag en na een enorme...
woensdag, 20 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen ontwikkelden onderzoekers en belangenbehartigers met een licht verstandelijke beperking samen een bordspel om eenzaamheid tegen te gaan. Kletsborden leert mensen...
dinsdag, 19 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We appen, bellen en sms’en onszelf een ongeluk, soms letterlijk. We willen continu in contact staan met de buitenwereld. Waarom eigenlijk en wat doet dat met ons? Bijna iedereen in Nederland heeft...
maandag, 18 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Annemarie Kok las De meeste mensen deugen, het laatste boek van publicist Rutger Bregman. Zijn opvattingen over de ‘echte democratie’ – die ‘van onderop’ – zijn wel erg simplistisch, vindt ze. Of...
vrijdag, 15 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steden worden vaak geassocieerd met jong, hip, happening en dynamiek, maar ze vormen ook een veilige haven voor veel ouderen. Waarom is de stad beter voor ouderen dan het platteland? En wat heeft dat...
donderdag, 14 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ondersteuning van kwetsbare inwoners van Enschede kan nog beter. Voorwaarde is dat de sociale wijkteams en hun professionals meer tijd en ruimte krijgen om hun wettelijke kennis en vaardigheden op...
woensdag, 13 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen met hartklachten worden vaak met een verkeerde diagnose en een paracetamolletje naar huis gestuurd. Maxime Valk pleit voor meer bekendheid van feminiene klachtenpatronen – die zijn echt...
dinsdag, 12 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet-westerse moslimgezinnen raken steeds geïsoleerder als ze hulp nodig hebben. De participatiegedachte schrijft voor dat burgers eerst en vooral hun eigen netwerk moeten aanspreken. Maar steun uit...
maandag, 11 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de bloei van sociale wijkteams is er van collectief sociaal werk weinig terechtgekomen de afgelopen jaren, constateert Lilian Linders. De individuele aanpak regeert. Wat ging er mis? En...
zaterdag, 9 november, 2019 - 16:53     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Al sinds ik vanmorgen opstond met kranten vol ‘recentralisatie’, probeer ik als early believer in de decentralisaties te achterhalen of mijn scepsis over de ingreep in de jeugdzorg van...
vrijdag, 8 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Elk jaar op 10 november staan we in Nederland stil bij de mantelzorg, oftewel de hulp die mensen aan hun zieke naasten geven. Burgers maken zich al lange tijd ongerust of er genoeg mantelzorg zal...
donderdag, 7 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Religie is een randverschijnsel in de samenleving aan het worden. Exotisch op zijn best, maar vaak ook een steen des aanstoots. Gelovigen moeten zich voor hun religie verantwoorden. Niet gelovig zijn...
woensdag, 6 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De officiële paniek over ‘verwarde mensen’ vertolkt duidelijk een grote angst van de heersers om niet iedereen in beeld te hebben. Karlijn Roex pleit voor minder controlezucht en meer openlaten....
dinsdag, 5 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dak- en thuislozen hebben moeite om in de samenleving terug te keren. Gebrek aan geld en sociaal netwerk vormen de bottleneck. Een opvang die creatief te werk gaat en inzet op participatie, verhoogt...
maandag, 4 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In bijna alle sectoren van zorg en welzijn moeten professionals meer samenwerken met vrijwilligers. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het bijna vanzelfsprekend dat...
vrijdag, 1 november, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Krijgt ook ons parlement binnenkort een burgerraad naast zich, die besluitvorming ‘weghaalt bij politici’? Dat is niet te hopen, betoogt Annemarie Kok. Wereldwijd is momenteel een zoektocht gaande...
donderdag, 31 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Denkend bestuur in de publieke sector? Nee, dat is geen contradictio in terminis. Mits bestuurders zich verantwoorden op basis van menselijk ervaringen in plaats van met bij elkaar geknipte en...
woensdag, 30 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jim van Os’ pleidooi voor een andere verdeling van middelen in de ggz ten faveure van eCommunities en Herstelacademies kreeg veel bijval. Maar er was ook kritiek op wat werd gezien als vasthouden aan...
dinsdag, 29 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lager opgeleiden zijn ondervertegenwoordigd in burgerinitiatieven door gebrek aan geld, sociaal kapitaal, tijd en kennis. Maar er is meer, betoogt Vivian Visser: lager opgeleide burgers voelen zich...
vrijdag, 25 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nadelige omstandigheden in de kinderjaren beperken iemands latere kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Door de groeiende waardering van menselijk kapitaal zijn de gevolgen hiervan groter...
woensdag, 23 oktober, 2019 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is veel enthousiasme over ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Maar het benutten van ervaringsdeskundigheid gebeurt teveel vanuit de bestaande denkwijzen, signaleert Saskia Keuzenkamp. Geef...
dinsdag, 22 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eergerelateerd geweld bestaat nog steeds. Eerconflicten onder met name Syrische migranten en de opruiende rol van sociale media zijn uiterst actueel. Maar waar het echt omgaat, volgens Janine Janssen...
maandag, 21 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De asielprocedure claimt vluchtelingen te helpen en gaat er tegelijkertijd vanuit dat vluchtelingen liegen. Zij worden met wantrouwen bejegend voor ze compassie in de vorm van een verblijfsstatus...
vrijdag, 18 oktober, 2019 - 11:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Arme mensen lijden niet het meest onder hun armoede, maar onder de aantasting van hun waardigheid. Ook hulpverleners dragen daarin bij: zij richten zich conform de regels op het versterken van...
vrijdag, 18 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale media worden met argusogen bekeken, omdat ze sociale cohesie zouden ondermijnen, aangezien er geen direct menselijk contact is. Maar is dit wel zo? Uit recent onderzoek blijkt dat...
donderdag, 17 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens sommige statistieken neemt de vleesconsumptie in Nederland af. Andere statistieken geven aan dat er nog weinig reden is voor optimisme. Toch wanen sommige fervente vlees-eters zich blijkbaar...
woensdag, 16 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jeugdzorgprofessionals vinden sinds de decentralisaties minder voldoening in hun werk, ze ervaren minder impact. En helaas neemt de bureaucratie ook weer toe, zo blijkt uit recent onderzoek. Sinds...
dinsdag, 15 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wil de ggz relevant blijven, dan moet haar focus, en dat van de politieke beleidsmakers, meer worden gericht op inclusie en participatie. Symptoombestrijding alleen verergert het lijden en kost...
maandag, 14 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals willen, naast één-op-één hulpverlenen, ook collectief voor- en met groepen werken. Echter, door tijdsdruk komen ze er vaak niet aan toe. Dat kan beter, ook al omdat de kennis en...
vrijdag, 11 oktober, 2019 - 00:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Minister Van Engelshoven werd weggehoond toen ze opperde dat ook in Nederland het stereotype onderscheid tussen meisjes- en jongensspeelgoed misschien niet meer van deze tijd is. ‘Laat haar eerst...
donderdag, 10 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buren pesten is een fenomeen met onderschatte verwoestende kracht. Gedupeerden liggen er wakker van, zijn bang en voelen zich soms gedwongen te verhuizen. Verder heeft niemand er eigenlijk aandacht...
woensdag, 9 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Syrische statushouders wonen nogal eens op plekken waar zij weinig tot geen aansluiting vinden. Dit heeft gevolgen voor hun kansen op werk en op het thuis voelen. Promovendus Rik Huizinga meent dat...
maandag, 7 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Honderden seksueel misbruikte meisjes zitten in gesloten instellingen. Om hen tegen zichzelf te beschermen worden ze soms wekenlang, gehuld in een scheurjurk, met de deur op slot in afzondering gezet...
zaterdag, 5 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eenzaamheid onder jongeren is een taboe. Afgelopen zomer kreeg het probleem een gezicht dankzij de social media-actie van Nadï van de Watering (#maatjegezocht). Er is een stereotype beeld van de...
vrijdag, 4 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jim van Os leverde stevige kritiek op de ggz . Om te overleven, moet de ggz meer de wijk in en eCommunities opzetten. Ervaringsdeskundige Hans van Eeken vindt dat geen oplossing. Het biomedische...
donderdag, 3 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Westerse liberale landen doen hun uiterste best om migranten te weren. Ze voeren daarvoor een streng, inhumaan en niet effectief uitzettingsbeleid. Waarom tolereren we dit? Stel je voor dat een...
woensdag, 2 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeentelijk veiligheidsbeleid focust zich meestal op buurten en wijken. Bewoners hebben echter een andere perceptie van hun woonomgeving. Hun ´persoonlijke wooncirkels´ blijken meer te vertellen...
dinsdag, 1 oktober, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het wordt hoog tijd dat sociale professionals zich gaan bemoeien met de inzet van technologie in de samenleving. Maar dan wel met een taal die ‘WE-care’ centraal zet – als tegenwicht voor het...
maandag, 30 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Welke rol kunnen wijken en buurten spelen bij het herstel en de herintegratie van mensen met een beperking? Een concept waarbij mensen elkaar ontmoeten onder begeleiding van een coach probeert daar...
vrijdag, 27 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitgaven aan de jeugdzorg zijn hoger dan ooit. De aangedragen oplossingen, zoals van Stichting Beroepseer, lossen de problemen niet op. Het doel van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de...
donderdag, 26 september, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Achterstandswijken komen meestal negatief in het nieuws. Toch kunnen deze wijken voor de jongeren die er wonen veel betekenen. Zo voelen de Marokkaans-Nederlandse jongeren in Kanaleneiland en...