Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 21 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op Prinsjesdag spreekt de koning weer de Troonrede uit. In de loop van het jaar ondertekent hij alle wetten en Koninklijke besluiten en bekrachtigt hij internationale verdragen. Toch heeft hij in...
maandag, 20 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met individuele gedragsverandering gaan we de klimaatproblemen niet oplossen. Integendeel, er zijn vooral politieke en collectieve strategieën nodig om de steeds grotere problemen op te lossen. En om...
vrijdag, 17 september, 2021 - 10:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die geen corona-vaccin willen of daar nog over twijfelen, worden vaak op één hoop gegooid. Uit het onderzoek ‘De maatschappelijke impact van COVID-19′ blijkt dat dit onterecht is: de...
donderdag, 16 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In België en Nederland leven veel mensen in armoede. Ze zijn politiek afgehaakt, maar hebben paradoxaal genoeg wel de wil om in de politiek te geloven. ‘Dienstbetoon’ is een ijzersterke manier om het...
vrijdag, 10 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Verenigde Staten is er een tijd voor en een tijd na de aanslagen van ‘9/11’,  twintig jaar geleden. Waren de aanslagen op de Twin Towers ook voor Nederland een waterscheiding? Deze week is het...
donderdag, 9 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In onderwijs, welzijn en zorg overheerst de gedachte dat jongeren in kwetsbare situaties eerst hun leven op de rails moeten hebben, alvorens ze goed over hun toekomst kunnen nadenken. Maar het...
woensdag, 8 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De woningnood in Nederland is politieke chefsache: prijzen zijn te hoog, wachttijden te lang. Iedereen wil oplossingen, maar voor oplossingen heb je eerst oorzaken nodig. Sommige daarvan liggen voor...
dinsdag, 7 september, 2021 - 09:24     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vijf jaar en een aantal onderzoeken verder is het overduidelijk: de invoering van reguliere tijdelijke huurcontracten heeft geleid tot normalisering van flexhuur met zeer negatieve gevolgen voor...
maandag, 6 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samira Shadid ziet hoe jongeren door gentrificatie de stad worden uitgedrukt, ten gunste van een rijke elite. Dat legt een verantwoordelijkheid op de schouders van sociaal werkers. Om namens jongeren...
vrijdag, 3 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland heeft een inclusietekort – of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam...
donderdag, 2 september, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De route waarmee iemand Nederland binnenkomt bepaalt grotendeels welke steun hij of zij ontvangt bij het vinden van werk. In plaats van met aandacht voor individuele verschillen worden migranten nog...
dinsdag, 31 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De meesten van ons weten heus wel dat we ons gedrag moeten veranderen om de wereld leefbaar te houden. Alleen de verleidingen, een stedentrip of een jurkje voor een paar tientjes, zijn soms te groot...
maandag, 30 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het menselijke is uit het werk gehaald. Vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt gaan daardoor gebukt onder overbelasting, onzekerheid en discriminatie. De coronacrisis maakt de behoefte...
donderdag, 26 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zorg in Nederland komt vele handen tekort. Een probleem dat voor een deel verlicht kan worden als asielmigranten een faire kans krijgen om in te springen. Overheden en zorgorganisaties moeten dan...
dinsdag, 24 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse verzorgingsstaat streeft ernaar iedere burger een menswaardig bestaan te bieden, maar kille bureaucratie en paternalistisch overheidsoptreden liggen voortdurend op de loer. De beste...
vrijdag, 20 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie nauwlettend naar de jeugdzorg kijkt, ziet een praktijk van ‘oorlogspraktijken’, knip en plakwerkrapportages en systematisch onbenutte kennis aan zijn oog voorbijtrekken. Om de veiligheid van...
donderdag, 19 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In 2015 bereikte het aantal asielaanvragen in de Europese Unie een piek, met om en nabij 1.300.000 asielaanvragen, tegenover nog geen 200.000 in 2008. Veel Europese overheden bleken hier niet goed op...
dinsdag, 17 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks het breed gedeelde gelijkheidsideaal is in onze samenleving sprake van toenemende ongelijkheid. Niet iedereen kan meedoen en heeft een eerlijke kans om zich te ontwikkelen. Corona heeft de...
maandag, 16 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Consulenten voor Werk & Inkomen hebben ruimte en handvatten nodig om de complexe vraagstukken van hun cliënten aan te pakken zonder hun privacy te schenden. De Algemene Verordening...
dinsdag, 10 augustus, 2021 - 10:03     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Vaders, klagen bij de zandbak helpt niet’, schreef Andreas Jonkers in Trouw (10 juli 21) Hij heeft helemaal gelijk. Ondanks een halve eeuw emancipatie zijn vaders wel een beetje meer...
donderdag, 5 augustus, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaan na scholing meer werken, blijkt uit onderzoek van UWV. Na een korte of langere opleiding of cursus vinden ze vaker werk, met meer uren en gaandeweg...
donderdag, 29 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwelijke nieuwkomers komen in Nederland nauwelijks aan het werk. Na een verblijf van vijftien jaar heeft 45 procent van de vrouwelijke vluchtelingen nog geen betaald werk. Een individuele en...
maandag, 26 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ook de nieuwe Nederlandse inburgeringswet is weer calvinistisch streng: gij zult inburgeren, want anders… Het Duitse beleid laat zien dat een inburgeringsbeleid veel effectiever is als het...
donderdag, 22 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim twintig jaar na de introductie van de verplichte inburgering hebben nieuwkomers nog steeds grote moeite om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Voor een beter resultaat is geld...
maandag, 19 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jarenlang gedwongen nietsdoen in een asielzoekerscentrum, ver buiten de bewoonde wereld. Dat was het lot van menig asielmigrant eind jaren negentig. Nu zijn de procedures korter en biedt de opvang...
zaterdag, 17 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Duizenden medewerkers van de kinderopvang kwamen vorige week samen in een weiland uit protest tegen de te hoge werkdruk, en vanuit een behoefte aan erkenning en waardering. Door toch akkoord te gaan...
donderdag, 15 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om het EK-voetbal optimaal te kunnen volgen, hebben we een nieuwe tv nodig. Iedere paar jaar willen we een andere smartphone met de nieuwste snufjes. De oude apparaten doen het nog prima, maar we...
maandag, 12 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Corona- en vaccinsceptici uiten regelmatig hun twijfel over de waarde van wetenschap. Een twijfel gevoed door levensbeschouwelijke overtuigingen en te hooggespannen verwachtingen. De president van de...
vrijdag, 9 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige huishoudens lopen vast op meerdere levensgebieden en wantrouwen officiële instanties. Amsterdamse buurtteams werken met een aanpak die juist voor hen bedoeld is. Essentieel: veldwerkers en...
maandag, 5 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn vrijwilligers deze (super)zomer waterdragers? Blijven ze met lege handen achter? De super sport- en cultuurzomer met vanwege de coronacrisis uitgestelde evenementen als het Eurovisie...
donderdag, 1 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om de verwachtingen bij de decentralisatie van het sociaal domein alsnog waar te maken, is meer dan extra geld nodig. Stevige lokale plannen en ruimte voor samenwerking in de uitvoering. De  ...
woensdag, 30 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
SCP-onderzoek laat zien dat kort na de uitbraak van de coronapandemie in ons land een positieve stemming overheerste. Van het saamhorigheidsgevoel en vertrouwen van destijds lijkt nu weinig meer over...
maandag, 28 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het extra miljard euro dat het Rijk de jeugdzorg onlangs toezegde, biedt tijdelijk enige soelaas. Maar de enige duurzame oplossing is een betere triage, zodat jongeren en gezinnen die het hardst hulp...
vrijdag, 25 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten het vertrouwen in de overheid herstellen! Er is een nieuwe bestuurscultuur nodig! Een dunner regeerakkoord. Transparanter. In het politieke kwetternest aan het Binnenhof is de verdeeldheid...
donderdag, 24 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van een maandinkomen van tweehonderdvijfenvijftig euro kan niemand leven. Toch is dit de hoogte van een bijstandsuitkering voor jongvolwassenen. Hun ouders worden geacht nog financieel voor hen te...
woensdag, 23 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In haar reactie op de initiatiefwet ‘voltooid leven’ van D66 suggereert Anne Gouweloos dat zij beter weet dan mensen zelf wat goed voor hen is. Hard paternalisme is echter het laatste waaraan het...
dinsdag, 22 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de waarschuwingen voor een aanstaande pandemie, overviel de coronacrisis ons volkomen. De WRR zet de geleerde lessen op een rij, opdat de overheid toekomstige crises beter het hoofd kan...
maandag, 21 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor de oplossing van racisme kijken we vaak naar de mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond. Maar de inzet van witte mensen is noodzakelijk. ‘Ze mogen dankbaar zijn dat ze hier...
donderdag, 17 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Alleen Rotterdam telt al meer dan zevenduizend risicojongeren tussen de twaalf en zeventwintig jaar. Zij ervaren een opeenstapeling van problemen op het gebied van school, werk, gezondheid en...
woensdag, 16 juni, 2021 - 10:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kwaliteit van het openbaar bestuur in Nederland laat te wensen over. Er wordt vaak maar wat aan gerommeld zodat ons land op vele ranglijsten onderaan bungelt. Hoog tijd voor verbetering, vindt...
dinsdag, 15 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zoals de twintigste eeuw ideologisch was, zo is de 21ste eeuw identitair, dat wil zeggen de vraag wie we zijn staat centraal: als persoon, als Nederland, als Europa, als het Westen, stelt Hans...
maandag, 14 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal domein moet en wil iedereen helpen en verkoopt nooit nee. De tragiek van dit beleid is dat degenen die het meest zorg nodig hebben daardoor vaak buiten de boot vallen. Gemeenten moeten...
vrijdag, 11 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het concept van positieve gezondheid roept het beeld op als zouden ziekte, lijden en ongelijkheid niet meer bestaan, zeggen Rob Arnoldus en Mark de Koning. Onzin, zeggen de huisartsen Hans Peter Jung...
donderdag, 10 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een klassieke culturele smaak hebben meer sociale contacten met een hoger opleidingsniveau of hogere beroepsstatus, blijkt uit onderzoek. Dat dit met name geldt voor mensen die zijn...
woensdag, 9 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouders zouden hun informele sociale netwerk méér moeten aanspreken bij de opvoeding en andere ouderschapstaken, volgens het jeugdbeleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht of die...
dinsdag, 8 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer dan 80 procent van de mensen met langdurige psychische problemen heeft geen betaald werk. Dit terwijl de meerderheid van deze groep wel wil werken. En dat kan ook, als we afscheid nemen van het...
maandag, 7 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het opbouwwerk heeft in de coronacrisis zijn waarde bewezen, vinden Chantal van Lieshout & Maja Ročak van Zuyd Hogeschool. Ook nu de samenleving weer van slot gaat, moet het opbouwwerk voldoende...
vrijdag, 4 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geweld tegen sociaal werkers is een structureel maatschappelijk probleem. Minder dan tien procent van sociaal werkers doet echter aangifte in gevallen van agressie. Hoe komt dat en hoe kunnen zij...
donderdag, 3 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De lang uitgestelde invoering van de omgevingswet is eindelijk nabij. Maar nog voordat ze wordt ingevoerd, is ze al weer achterhaald. Vooral buurtbewoners zijn de dupe, tenzij ze  gezamenlijk met...
woensdag, 2 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kwetsbare jongeren gaan gebukt onder grote stress, vanwege de coronamaatregelen. Ze zijn hun dagelijkse routine kwijt en staan daardoor nog meer onder druk van een steeds complexere samenleving en...