Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 15 april, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het straffen van plegers van misdaden lijkt heel logisch, rechtvaardig en noodzakelijk. Maar is dit wel zo humaan en effectief? Jacques Claessen ziet meer in herstelrecht dan in streng straffen en...
woensdag, 14 april, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Patiënten krijgen soms zorg waar ze geen baat bij hebben. Bijvoorbeeld omdat de dokter bang is iets te missen, de patiënt geruststelling zoekt en het ziekenhuis zoveel mogelijk zorg willen leveren...
dinsdag, 13 april, 2021 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In vrijwel geheel Europa, het oude continent dat zich op haar culturele, etnische en culturele diversiteit beroemt, blijken mensen eenzelfde rangorde van uitsluiting van minderheden te hebben,...
donderdag, 8 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een overheid die onvolledige informatie verschaft, zoals in de Toeslagenaffaire, of een premier die ronduit liegt, ontzegt burgers het recht op onafhankelijke meningsvorming. Politicoloog Peter...
woensdag, 7 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenlevingsopbouw is terug van weggeweest. Na jaren van samenlevingsafbouw is er opnieuw een breed gevoelde urgentie om aandacht te besteden aan samenlevingsopbouw. Ooit, in de wederopbouwjaren,...
dinsdag, 6 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op de particuliere markt voor huurwoningen wordt structureel gediscrimineerd. De manier waarop deze markt is georganiseerd biedt daar ruimte aan en lijkt soms zelfs discriminatie te stimuleren. Iris...
maandag, 5 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De rek is eruit: studenten willen weer naar school. Ze hebben genoeg van het online onderwijs. Meer interactie, betere informatie en vooral ook het betrekken van studenten bij het bedenken van...
vrijdag, 2 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tien van de zevenendertig lijsttrekkers bij de laatste verkiezingen was vrouw. Eén vrouw haalde een klinkende verkiezingsoverwinning met haar partij. Het percentage vrouwelijke...
donderdag, 1 april, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vandaag is het twintig jaar een feit in Nederland dat je mag trouwen met wie je wil. Dat is niet alleen gunstig geweest voor lesbische, homo- of bi-personen die graag willen trouwen, maar heeft...
woensdag, 31 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ervaringswerkers zijn bezig aan een gestage opmars in het sociale domein. Hoog tijd om de verschillen tussen hen en professionals te benoemen, vindt Ed van Hoorn. Die kunnen we maar beter onder ogen...
dinsdag, 30 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de verkiezingen lijken kiezers zich vooral te hebben uitgesproken over hun vertrouwen in bepaalde leiders. Maar het vertrouwen in een leider mag torenhoog zijn, als wetten en regels het resultaat...
maandag, 29 maart, 2021 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het conflict met de kerkgangers op Urk en in Krimpen aan de IJssel zat eraan te komen, ziet lector Wim Dekker van de Christelijke Hogeschool Ede. De oproep om niet naar de kerk te gaan staat niet op...
maandag, 29 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kunnen burgerinitiatieven tegen een stootje? In vier gemeenten – Apeldoorn, Nijmegen, Houten en Utrecht – keken onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek of ze in de coronacrisis...
donderdag, 25 maart, 2021 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Strategisch of niet, Rutte flirt met JA21 als coalitiepartner na eerder Forum voor Democratie en PVV te hebben uitgesloten. Maar is er tussen het electoraat van deze rechts-radicale partijen wel zo’n...
donderdag, 25 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Toen mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht werden, begon een groep ongedocumenteerde mensen in Amsterdam ze zelf te maken. Dit groeide uit tot een sociale onderneming en empowert de makers....
dinsdag, 23 maart, 2021 - 11:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het inburgeringsbeleid heeft een U-bocht genomen. Met de nieuwe inburgeringswet is het motto van ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de baan en krijgen gemeenten wederom de regie. Maar de marktwerking...
dinsdag, 23 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Amsterdam ontvangen parttime werkenden in de bijstand sinds kort een bijverdienpremie. Een eerder experiment laat zien dat deze premie loont: zij is goed voor de eigenwaarde van mensen, laat hun...
maandag, 22 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De helft van de wereldbevolking krijgt er vroeg of laat mee te maken: de overgang. Toch wordt er amper over gesproken. Dit taboe doorbreken betekent emancipatie. Of zoals Michelle Obama zegt: ‘Wat...
vrijdag, 19 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In plaats van te luisteren naar modieuze ontwakingsretoriek kunnen we beter vasthouden aan de onzekerheid, nuance en voorlopigheid van de sociale wetenschappen, vindt de Utrechtse bestuurs- en...
donderdag, 18 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe urgenter mensen een probleem vinden, hoe meer ze geneigd zijn een niet-democratische oplossing voor te staan, blijkt uit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar het democratisch...
dinsdag, 16 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De debatten voor de Tweede Kamerverkiezingen verlopen saai en voorspelbaar. We zouden daardoor bijna vergeten dat de democratie onder druk staat. Voormalig ambtenaar, lobbyist en consultant Maarten...
maandag, 15 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De weg van statushouders naar werk verloopt meestal via een aantal tussenstappen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen hen hierbij. Recent onderzoek leert hen zes lessen voor effectieve...
vrijdag, 12 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Rotterdam Zuid wordt al bijna tien jaar geprobeerd een evenwichtiger bevolkingssamenstelling te krijgen, met meer middengroepen. Recent onderzoek laat een lichte vooruitgang zien, maar het...
donderdag, 11 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De energietransitie en plannen voor biodiversiteitsherstel leiden in tal van gemeenten tot discussie en soms langlopende conflicten. Verduurzamingsplannen concurreren soms met andere maatschappelijke...
dinsdag, 9 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een recent artikel op deze site wordt vastgesteld dat de aanstaande Tweede Kamer bepaald geen afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. De auteurs wijzen specifiek op geslacht,...
maandag, 8 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Toen hij in 2009 gevraagd werd om onderzoek te gaan doen naar een zelfbeheerde opvang, was zijn eerste gedachte: zelfbeheer door daklozen, dat wordt toch een grote rotzooi? Max Huber promoveert op 10...
zaterdag, 6 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gevolgen van corona raken ons allemaal. Tegelijk laat de samenleving veerkracht zien. Het vertrouwen en het welbevinden is ondanks de maatregelen en de effecten daarvan op ons leven nog altijd...
vrijdag, 5 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sekswerkers zijn slachtoffers van discriminatie. In plaats van gelijke behandeling en gelijke rechten hebben ze te maken met onmogelijke regelgeving, repressie en criminalisering. De...
dinsdag, 2 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is financiële afhankelijkheid een risicofactor voor partnergeweld tegen vrouwen? En omgekeerd, beschermt financiële onafhankelijkheid dan tegen partnergeweld? Deze vragen blijken niet eenduidig te...
maandag, 1 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De politieke entree van moslima Kauthar Bouchallikht bij GroenLinks verliep, zacht uitgezegd, niet zonder slag of stoot. Hoe komt het toch dat er zo’n heisa gemaakt wordt als vrouwen met een...
maandag, 1 maart, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op deze site keert de vraag of het sociaal werk moet politiseren regelmatig terug. Politiseren gaat over allerlei praktijken waarbij sociaal werkers als democratische professionals (Spierts, 2017)...
vrijdag, 26 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lessen, geleerd uit internationaal onderzoek, tonen aan dat een goede en betaalbare ouderenzorg niet overal op dezelfde manier tot stand kan komen, maar altijd maatschappelijk draagvlak vereist. En...
dinsdag, 23 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De aanstaande Tweede Kamer zal waarschijnlijk voor een derde uit vrouwen bestaan. Het aantal leden met een migratieachtergrond neemt in vergelijking met nu toe. Maar de volksvertegenwoordigers met...
maandag, 22 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steeds meer tijdelijke huurcontracten, alsmaar stijgende huren, groeiend achterstallig onderhoud en een slechtere rechtspositie, maken huurders kwetsbaar. Deze precarisatie van huren tast hun...
woensdag, 17 februari, 2021 - 09:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Professionals in het sociale domein vinden dat hun werk bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Maar het valt nog niet mee om de toegevoegde waarde economisch in beeld te brengen. Dit jaar is...
dinsdag, 16 februari, 2021 - 14:11     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het afschieten door de rechter van de avondklok kan ook opgevat worden als een belangrijk signaal, betoogt Jean- Pierre Wilken. Een keerpunt om eens goed na te denken over de consequenties voor ons...
dinsdag, 16 februari, 2021 - 09:44     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De pandemie heeft grote gevolgen voor het fysieke en mentale welbevinden van Nederlanders. Vooral jongeren hebben last van angst en stressgevoelens. Dit blijkt uit drie internetenquêtes uitgevoerd in...
maandag, 15 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De transitie van school naar werk is een belangrijke periode in de carrière. Vaak wordt gedacht dat jongeren met een beroepsspecifieke opleiding een voordeel hebben bij het betreden van de...
vrijdag, 12 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Investeringen in kwetsbare perifere regio’s zijn noodzakelijk om gezinnen en personen uit situaties van vernederende afhankelijkheid en financiële malaise te halen. De verkiezingsprogramma’s hebben...
donderdag, 11 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Diepgaande gesprekken met hoger opgeleide ouders leggen twee zeer verschillende redenen voor vaccinatiescepsis bloot. Waar sommigen hun intuïtie en de natuur omarmen, staat voor anderen kritische...
dinsdag, 9 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Premier Rutte moet er niet veel van hebben, maar sociologie kan hem helpen begrijpen waar zijn coronabeleid toe leidt, menen Jan Willem Duyvendak, Pearl Dykstra, Godfried Engbersen en Mark van...
maandag, 8 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Glazenwassers die kindermishandeling ‘opsporen’ en ouders die mishandeling wordt verweten als hun kind niet ontbijt of spijbelt. Media spreken van een ‘meldcultuur’. Mariëlle Dekker weerspreekt dit...
vrijdag, 5 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We denken al gauw dat iemand die zich Marokkaan of Turk noemt, niet geïntegreerd is. Tijdens haar promotieonderzoek ontdekte Pomme van de Weerd dat dit gecompliceerder ligt. Zo gebruiken leerlingen...
donderdag, 4 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Private beleggers die investeren in sociale vraagstukken – social impact bonds – rukken op in Nederland. Maar dat gebeurt in grote stilte. De contracten blijven geheim, gemeenteraden praten er niet...
dinsdag, 2 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Dit is crimineel gedrag en dan gaan we niet zoeken naar diepe sociologische betekenissen of oorzaken’, aldus premier Rutte. Het geweld behoeft geen uitleg, zo meende de premier. Het moet slechts...
maandag, 1 februari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs meldde de Volkskrant op gezag van het Nibud dat meer dan een miljoen mensen problematische schulden hebben. En de verwachting is dat dit aantal stijgt door de pandemie. Hoog tijd om meer...
dinsdag, 26 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dan toch nog een avondklok. Daarmee lijkt er weinig over van de ‘intelligente’ crisisaanpak, die vertrouwede op het gezond verstand van burgers die in crisistijd hun eigen verantwoordelijkheid zouden...
maandag, 25 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De analyse van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van een steeds gevarieerdere migratie is ook relevant voor Vlaanderen, vindt de Vlaamse socioloog Dirk Geldof. De telkens grotere...
vrijdag, 22 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet wil bewustwordingscursussen voor de ambtenaren van de belastingdienst, zodat ze zich bewust worden van hun eigen vooroordelen. Dat moet het institutioneel racisme binnen de...
donderdag, 21 januari, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Trap het gaspedaal in,’ laten Radboud Engbersen en Monique Kremer weten op dit platform. Hans Boutellier kan zich volledig vinden in hun hartenkreet, maar vult er graag een en ander op aan. De...