Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

zaterdag, 1 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bewoners van kwetsbare wijken hebben behoefte aan toegankelijke buurtvoorzieningen. Mits bemenst met kundige professionals vormen ze paleizen waar ‘gewone mensen’ meer aan hebben dan aan iconische...
donderdag, 23 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Straffen verhogen’ en ‘meer blauw op straat’ zijn de bekende reacties als de criminaliteitscijfers weer zijn toegenomen. Myrthe van Delden laat in haar masterscriptie zien dat het ook anders kan....
woensdag, 22 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten zijn steeds meer geld kwijt aan de uitvoering van landelijk beleid. De Enschedese gemeenteraad protesteert daartegen. De coronacrisis geeft de actie extra betekenis. Het Rijk kan kiezen:...
maandag, 20 juli, 2020 - 16:50     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 2 augustus 2019 maakte ik kennis met Marc, een man van middelbare leeftijd. In 2005 veroordeeld voor een zedenmisdrijf en inmiddels in de laatste fase van zijn tbs. Wie neemt hem in dienst?,...
woensdag, 15 juli, 2020 - 16:13     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De recente Black Lives Matter-demonstraties lieten zien dat onze samenleving nog lang niet inclusief genoeg is. Dat niet alle burgers gelijkwaardig zijn. Dit erkennen is een eerste stap. De tweede...
dinsdag, 14 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moet een gemeente haar tekorten in het sociaal domein en de kosten van de coronacrisis afwentelen op de sociale basis? Nee, zegt welzijnsvereniging Versa Welzijn. Maar uiteindelijk is het aan de...
maandag, 13 juli, 2020 - 10:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ‘basisbaan’ als alternatief voor de bijstandsuitkering is populair. Onlangs deed het Platform van de Toekomst een duit in het zakje. Maar Anja Eleveld bepleit een rechtvaardiger alternatief,...
vrijdag, 10 juli, 2020 - 17:14     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren ervaren veel discriminatie in het onderwijs, laat SCP-onderzoek zien. De Kamer heeft een motie aangenomen om aandacht voor racisme verplichte lesstof te maken. Maar veel lessen over...
dinsdag, 7 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als de gemeente Soest de maatschappelijk gevolgen van de coronacrisis wil opvangen, dan moet ze investeren in de sociale basis. Bezuinigen is funest voor mensen die het toch al minder getroffen...
maandag, 6 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De dilemma’s waar zzp’ers in de ouderenzorg tijdens de coronacrisis voor kwamen te staan, zijn de uitkomst van reeds bestaande maatschappelijke ongelijkheden. De pandemie maakt nog eens extra...
zaterdag, 4 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aanbesteden van sociaal werk is verworden tot beauty contest die vaak leidt tot een enorme verspilling. Utrecht besteedt nu de beproefde begeleiding met zwerf- en dakloze jongeren en...
vrijdag, 3 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anders dan vaak gedacht, vormen technofeesten een seksuele tegencultuur. Dat concludeert Samira van Bohemen, die samen met collega-onderzoekers de afgelopen jaren 45 evenementen bezocht. Afgelopen...
donderdag, 2 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Regelmatig is er politieke en maatschappelijke discussie over de vraag of migranten zich wel voldoende identificeren met de Nederlandse normen en waarden. Nieuw WODC-onderzoek suggereert dat er...
woensdag, 1 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Toekomstgericht werken’ is het nieuwe credo in de ondersteuning van kwetsbare jongeren tussen de zestien en zevenentwintig jaar. De aanpak biedt mooie aanknopingspunten, maar voor veel jongeren zit...
dinsdag, 30 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een aantal beroepsverenigingen in de psychologische zorg heeft op 10 april 2020 een conceptadvies aan het Ministerie van VWS gestuurd over een nieuwe beroepenstructuur. Onderzoekers van de Hogeschool...
maandag, 29 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Medelijden heb ik met de achtduizend jonge mensen die dit jaar gestart zijn met de opleiding social work. Mensen helpen, iets bijdragen, iets kunnen betekenen voor de ander. Ze hebben geen idee,...
donderdag, 25 juni, 2020 - 09:56     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de protesten tegen racisme zijn wereldwijd standbeelden neergehaald van blanke machthebbers die symbool staan voor de onderdrukking van ‘gekleurde’ mensen. Als bezwaar tegen deze...
woensdag, 24 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gif van institutionele discriminatie en systematische uitsluiting is de hardnekkigheid ervan. Dat speelt sterk op de arbeidsmarkt. Wat daar nodig is zijn niet meer regels. Een oproep aan...
dinsdag, 23 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De huidige coronacrisis vergde niet alleen bestuurlijk drastische maatregelen, maar het is ook een hele klus om uit de mentale noodtoestand te geraken waarin we terecht zijn gekomen in deze...
maandag, 22 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het Hoger Beroepsonderwijs (hbo) kent evenals de samenleving een steeds gemêleerdere populatie. De vraag is hoe instellingen die diversiteit zo goed mogelijk kunnen benutten. Er zijn meerdere wegen...
zaterdag, 20 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse Bank verwacht dat volgend jaar meer dan 700 duizend Nederlanders zonder werk zitten, meer dan een verdubbeling van het aantal werklozen van voor de coronacrisis. Het voortduren van de...
vrijdag, 19 juni, 2020 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis maakt duidelijk dat er enkele nieuwe spanningsvelden zijn ontstaan waarin sociaal werkers hun draai moeten zien te vinden. Daarbij leggen zij veel inventiviteit aan de dag, maar...
vrijdag, 19 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor de naleving van de coronamaatregelen leunden de Nederlandse en Belgische regeringen de afgelopen maanden sterk op de burgerzin van mensen. Dat laatste blijkt cruciaal voor het draagvlak van het...
donderdag, 18 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de dood van George Floyd spreken mensen zich over de hele wereld massaal uit tegen racisme. Beelden van omstreden historische figuren en instanties worden beklad en omvergetrokken; dagelijkse...
woensdag, 17 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein neemt toe en is in de mode. Goed nieuws, maar het risico is dat organisaties ervaringsdeskundigen aannemen zonder goed na te denken over de...
maandag, 15 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij elke crisis worden we gedwongen om stil te staan. Onze normale routine wordt verstoord. Dat geldt nu ook. Maar wat Halleh Ghorashi opvalt bij deze coronacrisis is dat ze, anders dan de financiële...
vrijdag, 12 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben onevenredig veel kans op goed basisonderwijs. De coronacrisis maakt dat extra duidelijk. Afschaffing van automatische plaatsing bij aanmelding voor de...
woensdag, 10 juni, 2020 - 14:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het ervaringswerk in het sociaal domein heeft een nieuwe stimulans nodig. Na een enthousiast onthaal en veel aandacht in tijdschriften en op congressen, lijkt de aandacht nu wat weg te ebben. Meer en...
dinsdag, 9 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vrijwillige energie die is losgebarsten met de coronacrisis is hartverwarmend en mooi. Nederland heeft op haar vrijwilligers kunnen rekenen en dat zal naar onze inschatting in de toekomst niet...
maandag, 8 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nu door de COVID-19 pandemie een grote instroom van bijstandsgerechtigden met zeer diverse achtergrond aanstaande is, zal een aanpak met persoonlijke aandacht gebaseerd op eigen regie, maatwerk en/of...
vrijdag, 5 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Anderhalve meter afstand houden vinden we steeds moeilijker worden. Vooral jongeren lijken er minder toe bereid. Investeer daarom nationaal in een alternatieve aanpak, betogen vier wetenschappers:...
donderdag, 4 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Conflicten met leidinggevenden hebben verstrekkende gevolgen in de privésfeer. Ze kunnen zelfs een weerslag krijgen in politiek zwart-witdenken, waar populistische partijen op inspelen. Dat je baas...
woensdag, 3 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als na de zomer een nieuwe generatie schoolverlaters de arbeidsmarkt op stroomt, kan het probleem van jeugdwerkloosheid urgent worden. Snel handelen is daarom het devies. Daarbij kunnen we leren van...
dinsdag, 2 juni, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
True crime documentaires en waargebeurde drama’s zijn niet aan te slepen. Mensen rijden langzaam op de snelweg omdat er aan de andere kant een ongeluk is gebeurd. Artikelen over moord en doodslag...
maandag, 1 juni, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen die in hun jeugd te maken hadden met mishandeling of echtscheiding behalen een lager opleidingsniveau. Dat geldt ook voor degenen die opgroeien in welgestelde gezinnen. Sterker nog, juist...
vrijdag, 29 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de maatregelen rond corona vergeet de regering volwassenen en kinderen met ernstige beperkingen of psychiatrische problemen. Nu ingrijpen is noodzakelijk. Voor de Tweede Wereldoorlog werden...
woensdag, 27 mei, 2020 - 13:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Laaggeletterden hebben moeite om de huidige crisiscommunicatie te begrijpen. Afgesloten van hun eigen netwerk, scholen, taalcursusssen en buurthuizen ervaren zij nu meer dan anders de noodzaak om hun...
woensdag, 27 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Curlingouders proberen met hun bezempje zoveel mogelijk de weg vrij te maken voor hun kind naar een succesvolle toekomst. Dat de kindertijd daarmee wat in de verdrukking raakt, lijken ze voor lief te...
dinsdag, 26 mei, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe doen sociaal werkers hun werk in coronatijden? Wat betekent het beeldbellen voor de kern van hun beroep: contact onderhouden? Het wordt moeilijker voor ze om onder deze omstandigheden hun...
maandag, 25 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering sluit bezuinigingen niet meer uit. Bezuinigingen die waarschijnlijk ten koste zullen gaan van ‘de gewone man’ en de rijken alleen maar rijker zullen maken. Hoe kunnen we de sterkste...
zaterdag, 23 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vele tijdelijke solidariteitsacties van de afgelopen weken laten zien dat aan innovatieve ideeën geen gebrek is in Nederland. De vraag is alleen: hoe ervoor zorgen dat ze van een ‘nice-to-have’...
vrijdag, 22 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis maakt mensen angstig, gestrest of somber. Maar waarom precies? Wat is het verhaal achter de cijfers? Onderzoeker Marianne van Bochove dook in de antwoorden op de open vragen van het...
woensdag, 20 mei, 2020 - 16:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een gezaghebbende imam in Turkije heeft bij het begin van de Ramadan frontaal de aanval geopend op LHBTI-personen. Maar in ons land is ook een tegenbeweging. Die kan steun van Nederlandse gemeenten...
woensdag, 20 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om de verspreiding het coronavirus af te kunnen remmen, werd wereldwijd al vroeg gesproken over de mogelijkheid van een app. Onderzoeksbureau Motivaction en het Centrum voor BOLD Cities onderzochten...
maandag, 18 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs publiceerde een adviesgroep van hoge Haagse ambtenaren onderzoek naar mogelijke beleidsopties bij crises. Een van de voorgestelde maatregelen is een verlaging van uitkeringen. Echter,...
vrijdag, 15 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten lering trekking uit de coronacrisis om de klimaatcrisis effectief te lijf te gaan en de duurzaamheidstransitie te versnellen. Om het populair te zeggen: de ander-halve-meter-samenleving...
donderdag, 14 mei, 2020 - 09:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het begon zo goed: samen overwinnen wij het virus! Samen klappen voor de zorgverleners, met z’n allen ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ zingen en met elkaar wennen...
woensdag, 13 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bert Roes is ouder van een wooninitiatief voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Hij vraagt aandacht voor de grote regeldruk waarmee dit soort initiatieven in coronatijd te maken...
maandag, 11 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geef daklozen een huis. Het door de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving bepleitte nieuwe daklozenbeleid klinkt simpel en effectief. Maar het laat na het dakloosheidsvraagstuk bij de wortel...
zaterdag, 9 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hulpvraag en hulpaanbod blijken in deze tijd niet altijd op elkaar aan te sluiten. Lilian Linders, tien jaar geleden munter van het begrip ‘vraagverlegenheid’, pakte haar proefschrift er nog eens bij...