Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 26 mei, 2020 - 16:18     Bron: Ministerie SZW
Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee is het wetvoorstel aangenomen. Nieuw is dat de...
dinsdag, 26 mei, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe doen sociaal werkers hun werk in coronatijden? Wat betekent het beeldbellen voor de kern van hun beroep: contact onderhouden? Het wordt moeilijker voor ze om onder deze omstandigheden hun...
maandag, 25 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De regering sluit bezuinigingen niet meer uit. Bezuinigingen die waarschijnlijk ten koste zullen gaan van ‘de gewone man’ en de rijken alleen maar rijker zullen maken. Hoe kunnen we de sterkste...
zaterdag, 23 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vele tijdelijke solidariteitsacties van de afgelopen weken laten zien dat aan innovatieve ideeën geen gebrek is in Nederland. De vraag is alleen: hoe ervoor zorgen dat ze van een ‘nice-to-have’...
vrijdag, 22 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis maakt mensen angstig, gestrest of somber. Maar waarom precies? Wat is het verhaal achter de cijfers? Onderzoeker Marianne van Bochove dook in de antwoorden op de open vragen van het...
woensdag, 20 mei, 2020 - 16:41     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een gezaghebbende imam in Turkije heeft bij het begin van de Ramadan frontaal de aanval geopend op LHBTI-personen. Maar in ons land is ook een tegenbeweging. Die kan steun van Nederlandse gemeenten...
woensdag, 20 mei, 2020 - 16:01     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven...
woensdag, 20 mei, 2020 - 14:09     Bron: Ministerie SZW
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind...
woensdag, 20 mei, 2020 - 13:52     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet is op verzoek van de Tweede Kamer op zoek gegaan naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of...
woensdag, 20 mei, 2020 - 13:35     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet...
woensdag, 20 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om de verspreiding het coronavirus af te kunnen remmen, werd wereldwijd al vroeg gesproken over de mogelijkheid van een app. Onderzoeksbureau Motivaction en het Centrum voor BOLD Cities onderzochten...
dinsdag, 19 mei, 2020 - 19:13     Bron: Ministerie SZW
Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.
dinsdag, 19 mei, 2020 - 19:04     Bron: Ministerie SZW
De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders...
dinsdag, 19 mei, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Sociale innovatie: een bedrijfskundige opgave. 2020 – In LoopbaanVisie zet Van Kommen zijn visie op het verband tussen sociale innovatie en sociaal ondernemerschap uiteen. Kort...
maandag, 18 mei, 2020 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor...
maandag, 18 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs publiceerde een adviesgroep van hoge Haagse ambtenaren onderzoek naar mogelijke beleidsopties bij crises. Een van de voorgestelde maatregelen is een verlaging van uitkeringen. Echter,...
vrijdag, 15 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten lering trekking uit de coronacrisis om de klimaatcrisis effectief te lijf te gaan en de duurzaamheidstransitie te versnellen. Om het populair te zeggen: de ander-halve-meter-samenleving...
donderdag, 14 mei, 2020 - 16:21     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 juli kunnen werkgevers met de Barometer Culturele Diversiteit inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun organisatie. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft...
donderdag, 14 mei, 2020 - 13:44     Bron: Ministerie SZW
Werknemers die ziek worden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen hebben belang bij een snelle tegemoetkoming, zonder ingewikkelde rechterlijke procedures. Dat concludeert de...
donderdag, 14 mei, 2020 - 09:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het begon zo goed: samen overwinnen wij het virus! Samen klappen voor de zorgverleners, met z’n allen ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ zingen en met elkaar wennen...
donderdag, 14 mei, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In Tijdschrift voor Arbeidsverhoudingen (TvA) schreef Karin Manuel een artikel over randvoorwaarden voor sociale innovatie in de industrie.
woensdag, 13 mei, 2020 - 14:17     Bron: Ministerie SZW
Op 13 mei 2020 zijn de nader voorlopige budgetten voor de Gebundelde Uitkering bekend gemaakt. Eind september wordt dit budget definitief vastgesteld.
woensdag, 13 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bert Roes is ouder van een wooninitiatief voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Hij vraagt aandacht voor de grote regeldruk waarmee dit soort initiatieven in coronatijd te maken...
maandag, 11 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geef daklozen een huis. Het door de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving bepleitte nieuwe daklozenbeleid klinkt simpel en effectief. Maar het laat na het dakloosheidsvraagstuk bij de wortel...
zaterdag, 9 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hulpvraag en hulpaanbod blijken in deze tijd niet altijd op elkaar aan te sluiten. Lilian Linders, tien jaar geleden munter van het begrip ‘vraagverlegenheid’, pakte haar proefschrift er nog eens bij...
vrijdag, 8 mei, 2020 - 15:16     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In zijn onderzoek naar spanningen in de Haagse wijk Duindorp signaleert Jurriaan Omlo veel onvrede onder zowel ‘gevestigde bewoners’ als ‘nieuwkomers’. ‘Nieuwe’ bewoners krijgen het verwijt dat ze...
vrijdag, 8 mei, 2020 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd...
vrijdag, 8 mei, 2020 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een derde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).
vrijdag, 8 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanwege de coronacrisis zal groep 8 dit jaar geen Eindtoets maken. Onderwijssocioloog Sara Geven ondervroeg betrokkenen op scholen en waarschuwt: kansenongelijkheid ligt op de loer. Op 18 maart...
donderdag, 7 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Hulpverleners, laat je eigen shit thuis!’, zo schreven Lilian Linders en collega’s van de Hogeschool InHolland hier onlangs. Maar volgens Alie Weerman, Jason Bhugwandass en Maurits Boote is het...
woensdag, 6 mei, 2020 - 13:49     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het coronavirus legt ondubbelzinnig een structureel probleem bloot in de verhoudingen tussen Nederland en Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De relaties worden feitelijk beheerst door een uitgesproken...
woensdag, 6 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis slaat hard toe, vooral in de levens van mensen die al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hadden: zzp’ers en werkenden in tijdelijke banen. Relatief veel jongeren hebben een...
dinsdag, 5 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Woensdag komt de Europese Commissie met een voorstel voor een Europese aanpak van de coronacrisis. Erger dan de diplomatieke tactloosheid in het optreden van Rutte en Hoekstra in Europa is de...
maandag, 4 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kans is groot dat het niet bij een eenmalige lockdown zal blijven. Dat vraagt om een ‘coronadans’: bij een versoepeling een sociaal offensief voeren om contacten te leggen, en om die virtueel...
zaterdag, 2 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Huisvesting is volgens het recente RVS-advies de sleutel tot het oplossen en voorkomen van dakloosheid. Housing First geeft al bijna vijfentwintig jaar dakloze mensen eerst woonruimte en dan hulp bij...
vrijdag, 1 mei, 2020 - 16:25     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket ingesteld. Twee belangrijke maatregelen daarvan zijn de Tijdelijke Noodmaatregel...
vrijdag, 1 mei, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouderen zijn vanwege hun met de leeftijd afnemend immuunsysteem extra kwetsbaar voor het coronavirus. Vaak luidt het advies daarom om ouderen in hun woning te isoleren zodat zij niet besmet kunnen...
vrijdag, 1 mei, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – Dit boek over op werknemers gerichte consultancy, is geschreven door auteurs die deel uitmaken van het netwerk EESUN.....De centrale boodschap van de auteurs is dat er analytische en...
donderdag, 30 april, 2020 - 17:39     Bron: Ministerie SZW
De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot inburgeringsonderwijs en het al geleerde niet verloren...
donderdag, 30 april, 2020 - 17:32     Bron: Ministerie SZW
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op...
donderdag, 30 april, 2020 - 13:32     Bron: Ministerie SZW
De systematiek van toeslagen werkt niet goed voor een grote groep burgers. Dat is de conclusie die het kabinet trekt uit het IBO-Toeslagenrapport. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft het...
donderdag, 30 april, 2020 - 06:59     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Staatssecretaris Van Ark heeft schuldeisers, inclusief de overheid, opgeroepen om in de coronacrisis ruimhartig om te gaan met het innen van schulden. Een deel geeft daar gehoor aan, een ander deel...
woensdag, 29 april, 2020 - 08:14     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen....
dinsdag, 28 april, 2020 - 14:50     Bron: Ministerie SZW
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben afspraken gemaakt over de financiële en inhoudelijke kaders van het nieuwe...
dinsdag, 28 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door de coronacrisis laten mensen digitale platforms zoals Airbnb en Uber vrijwel links liggen. Buurt- en vrijwilligersplatforms daarentegen worden overstelpt door mensen die hun hulp aanbieden. Is...
maandag, 27 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat betekent deze crisis voor onze identiteit nu de druk van onze 24 uurs economie wegvalt en onze ‘doenerigheid’ als een kaartenhuis in elkaar stort? Vragen in een tijd van...
zondag, 26 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Experts bepalen het gesprek over het coronabeleid, en dan ook nog bepaalde experts. er is één perspectief dat vrijwel geheel ontbreekt: van de mensen die we willen beschermen, van onze meest...
vrijdag, 24 april, 2020 - 17:03     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen...
vrijdag, 24 april, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wordt na het corona-tijdperk alles anders, zoals glazen bolkijkers ons willen doen geloven? Socioloog Tim Reeskens reflecteert op mogelijke verschuivingen in het maatschappelijk gemoed. De...
donderdag, 23 april, 2020 - 11:20     Bron: Ministerie SZW
Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het...