Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 15 maart, 2024 - 18:05     Bron: Ministerie SZW
Minister Van Gennip wil misstanden rond arbeidsmigratie in Nederland tegengaan. Onderdeel van haar aanpak is een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Het wetsvoorstel dat dit regelt, de ‘Wet...
vrijdag, 15 maart, 2024 - 14:29     Bron: Ministerie SZW
Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers naar de Raad van State voor advies. Daar heeft de ministerraad mee ingestemd. Dit...
woensdag, 13 maart, 2024 - 11:19     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is op vrijdag 15 maart aanwezig tijdens het slotevenement van de Week van het geld in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Tijdens...
dinsdag, 12 maart, 2024 - 16:08     Bron: Ministerie SZW
Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag intensieve zorg is een...
dinsdag, 12 maart, 2024 - 08:26     Bron: Ministerie SZW
Kwetsbare platformwerkers worden beter beschermd en schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan. Ook komen er afspraken over het gebruik van algoritmes in de platformeconomie. Tegelijkertijd krijgen...
maandag, 11 maart, 2024 - 17:49     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt voor dit jaar € 18,7 miljoen beschikbaar voor subsidie voor financiële educatie op middelbare scholen. Onder meer om...
vrijdag, 8 maart, 2024 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rekenfout gemaakt in de koopkrachtcijfers voor een aantal voorbeeldhuishoudens. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
dinsdag, 5 maart, 2024 - 08:05     Bron: Ministerie SZW
Het concurrentiebeding wordt aangescherpt. Bedrijven kunnen zo hun concurrentiegevoelige belangen beschermen terwijl tegelijkertijd onnodig gebruik van het concurrentiebeding wordt tegengegaan....
vrijdag, 1 maart, 2024 - 14:05     Bron: Ministerie SZW
Er bestaan momenteel grote verschillen in de kwaliteit van opvang die gastouders aanbieden. Om te zorgen dat kinderen zich overal goed kunnen ontwikkelen wil het kabinet extra kwaliteitseisen per wet...
donderdag, 29 februari, 2024 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
Mensen die een uitkering of toeslag aanvragen, overtreden regelmatig onbedoeld de regels. Beleidsmakers en uitkeringsinstanties zetten zich in om vergissingen te voorkomen, maar kunnen meer doen om...
woensdag, 28 februari, 2024 - 16:22     Bron: Ministerie SZW
Van 6 mei tot en met 7 juni 2024 kunnen organisaties een subsidie aanvragen voor projecten die op een innovatieve wijze zijn gericht op het stimuleren van gelijkheid tussen mannen, vrouwen of andere...
dinsdag, 27 februari, 2024 - 16:19     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)
vrijdag, 23 februari, 2024 - 13:10     Bron: Ministerie SZW
Op 1 maart 2024 start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak is geopend van vrijdag 1 maart 2024 9.00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17.00 uur.
dinsdag, 20 februari, 2024 - 08:31     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties krijgen langer de ruimte om meer beroepskrachten in opleiding formatief in te zetten. Wel wil minister Van Gennip hier een nieuwe voorwaarde aan verbinden, zodat...
vrijdag, 16 februari, 2024 - 14:55     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen mee ingestemd om het wetsvoorstel Participatiewet in balans naar de Raad van State te sturen...
vrijdag, 16 februari, 2024 - 14:55     Bron: Ministerie SZW
Drs. A. (Araya) Sumter wordt directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op...
vrijdag, 16 februari, 2024 - 14:25     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2023 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2024 door het ministerie moet zijn ontvangen....
donderdag, 15 februari, 2024 - 14:43     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties moeten uurtarieven en openingstijden op de website vermelden. Ook moeten ouders beter geïnformeerd worden over stappen die zij kunnen zetten bij een geschil of klacht. Dit...
donderdag, 15 februari, 2024 - 10:08     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen weken hebben veel mensen die in aanmerking komen voor steun het Tijdelijk Noodfonds Energie weten te vinden. Op dit moment hebben meer dan 85.000 mensen een aanvraag gedaan.
vrijdag, 9 februari, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het mogelijk maken dat UWV, SVB en gemeenten mensen actief gaan wijzen op uitkeringen en voorzieningen waar zij mogelijk recht op hebben. Het kabinet wil zo het gebruik van regelingen...
vrijdag, 9 februari, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Kom tot één vereenvoudigde regeling met één wettelijk kader. Dat is volgens een ambtelijke verkenning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Dienst Toeslagen, de SVB en het...
vrijdag, 9 februari, 2024 - 13:52     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer de voortgangsrapportage 2023 van het programma Werk aan uitvoering (WaU) aangeboden.
woensdag, 7 februari, 2024 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Als onderdeel van de bredere aanpak om personeelstekorten in de kinderopvang te verminderen, is het ‘ontwikkelpad kinderopvang’ vormgegeven. Het ontwikkelpad ondersteunt de stapsgewijze ontwikkeling...
vrijdag, 2 februari, 2024 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Werkzoekende zestigplussers die moeilijk weer een nieuwe baan vinden, kunnen ook de komende jaren op een passend vangnet rekenen. Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met...
maandag, 29 januari, 2024 - 19:20     Bron: Ministerie SZW
Werk draagt sterk bij aan de integratie van statushouders. Vijf gemeenten en regio’s zijn gestart met het direct aanbieden van betaalde banen aan statushouders die zich vanuit de asielopvang vestigen...
woensdag, 24 januari, 2024 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Om misstanden tegen te gaan, komt het kabinet met een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Voor hun werk, woning, vervoer en de ziekteverzekering zijn arbeidsmigranten vaak afhankelijk van...
dinsdag, 23 januari, 2024 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het UWV en de SVB werken aan meer persoonlijke en proactieve dienstverlening. Zo kent het UWV sinds kort een speciaal Team Geldzorgen dat mensen met financiële problemen ondersteunt, en daarbij ook...
maandag, 22 januari, 2024 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van het Tijdelijk Noodfonds Energie.
maandag, 15 januari, 2024 - 14:25     Bron: Ministerie SZW
Vanmiddag publiceerde de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 haar rapport ‘Gematigde groei’. De commissie heeft scenario’s voor Nederland in kaart gebracht, net als de manieren waarop...
maandag, 15 januari, 2024 - 13:20     Bron: Ministerie SZW
Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2 procent omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. De spoedwet die daarvoor nodig is, is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
donderdag, 11 januari, 2024 - 18:11     Bron: Ministerie SZW
Minister-president Rutte neemt dinsdag 16 en woensdag 17 januari 2024 in het Zwitserse Davos deel aan het World Economic Forum (WEF).
woensdag, 10 januari, 2024 - 16:07     Bron: Ministerie SZW
In het verleden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onrechtmatig persoonsgegevens verwerkt in onderzoeken naar salafisme en aanverwante onderwerpen. Personen van wie...
vrijdag, 22 december, 2023 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Voor mensen bij wie het tegenzit hebben we in Nederland een vangnet. Zo heeft iemand die zijn of haar baan verliest vanuit de Werkloosheidswet (WW) recht op een uitkering. Dat is een belangrijk goed...
donderdag, 21 december, 2023 - 17:30     Bron: Ministerie SZW
In 2024 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.
woensdag, 20 december, 2023 - 18:22     Bron: Ministerie SZW
Verschillende instanties willen experimenteren met mogelijkheden om gemeenten beter en sneller in te lichten op het moment dat mensen betalingsachterstanden oplopen. Door gegevensdeling mogelijk te...
dinsdag, 19 december, 2023 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Carola Schouten, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft vandaag de voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze...
maandag, 18 december, 2023 - 16:51     Bron: Ministerie SZW
Ongeveer 6.400 huishoudens hebben onbedoeld een lager besteedbaar inkomen dan mensen met een bijstandsuitkering. Door een samenloop van regelingen krijgen zij minder zorg- en huurtoeslag dan nodig....
maandag, 18 december, 2023 - 11:46     Bron: Ministerie SZW
Het college van B...
donderdag, 14 december, 2023 - 13:03     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2024 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
vrijdag, 8 december, 2023 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het stelsel van inkomensondersteuning vereenvoudigen, om zo de bestaanszekerheid en de (arbeids)participatie van mensen te verbeteren. Het huidige stelsel is erg complex geworden voor...
vrijdag, 8 december, 2023 - 07:50     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil kijken of ze de uitkering voor wezen makkelijker kan maken en kan vervangen door een eenvoudigere regeling. Hierdoor zou een...
donderdag, 7 december, 2023 - 10:59     Bron: Ministerie SZW
Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) opnieuw onderzoek gedaan naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Uit de nieuwe ‘Monitor...
woensdag, 6 december, 2023 - 13:05     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van het Tijdelijk Noodfonds Energie.
maandag, 4 december, 2023 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Als werknemers tijdens het werk worden blootgesteld aan zogenaamde reprotoxische stoffen kan dat schadelijke effecten hebben op de voortplanting, het ongeboren kind en borstvoeding. Voorbeelden zijn...
vrijdag, 1 december, 2023 - 12:50     Bron: Ministerie SZW
Er zijn dit jaar grote stappen gezet in de aanpak van misstanden rond arbeidsmigranten. De voornaamste wet- en regelgeving is in 2023 in gang gezet of in werking getreden. En steeds meer gemeenten...
woensdag, 29 november, 2023 - 12:21     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet past de regels aan voor asielzoekers die willen werken, nadat de Raad van State vandaag oordeelde dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Asielzoekers mogen meer...
vrijdag, 24 november, 2023 - 13:40     Bron: Ministerie SZW
Met ingang van 1 januari 2024 start professor Fieke van der Lecq als regeringscommissaris transitie pensioenen. Zij bezet de leerstoel Pensioenmarkten aan de School of Business and Economics van de...
vrijdag, 24 november, 2023 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
Prof. dr. Josette Dijkhuizen en dr. Fabian Dekker worden benoemd tot Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip van...
vrijdag, 24 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Duizenden kinderen zijn dak- of thuisloos of dreigen dat te worden. Zij worden ernstig bedreigd in hun recht op een normale ontwikkeling en een gezinsleven. Max Huber, Karen van Leeuwen en Mijke...
donderdag, 23 november, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het conflict tussen Israël en Palestina ‘komt langs de voor- en achterdeur het sociaal werk binnen. Het is belangrijk dat sociaal werk de kant kiest van de slachtoffers, met mensenrechten als kompas...