Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 16 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren waarderen hulp vooral als zij concrete resultaten ervaren. Dit vraagt om alerte hulpverleners die in staat zijn te zien waar deze jongeren dagelijks mee te maken hebben.  Vanuit ons...
dinsdag, 15 september, 2020 - 12:16     Bron: Ministerie SZW
De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt. Naar verwachting herstelt de economie zich deels, maar de werkloosheid loopt in 2021...
maandag, 14 september, 2020 - 17:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In tijden van grote onzekerheid is het zoeken naar houvast. Ook wetenschappers weten vooral wat ze niet weten. We weten dat kwetsbare groepen disproportioneel hard getroffen worden, maar tasten in...
vrijdag, 11 september, 2020 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Om uitvoeringsinstanties in staat te stellen burgers goed te (blijven) bedienen, moet onder meer bestaande complexe wet- en regelgeving worden vereenvoudigd en het regeerakkoord voor vaststelling...
vrijdag, 11 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het meedoen van mensen met een licht verstandelijke beperking op school en op het werk gaat nog niet goed, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn rapport ‘Meer meedoen.’ Vroegtijdig...
donderdag, 10 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met autisme ondervinden vaak problemen om zich in deze wereld staande te houden, soms dermate dat zij een doodswens ontwikkelen. Hulpverleners hebben hierop niet altijd een passend antwoord....
woensdag, 9 september, 2020 - 10:08     Bron: Ministerie SZW
Er zijn de afgelopen zomer stappen gezet rondom de nieuwe Wet inburgering. De wet is op 2 juli jl. aangenomen door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer zal zich er de komende periode over buigen. Op 2...
dinsdag, 8 september, 2020 - 19:58     Bron: Ministerie SZW
Er is grote verscheidenheid in de bedrijven die de NOW aanvragen. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen. Dat hebben minister Koolmees van Sociale...
dinsdag, 8 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren worden overal genoemd als de groep waar in de coronacrisis de grootste klappen zullen vallen. De kwetsbaren onder hen lopen hierdoor meer risico op straat te belanden. Marleen van der Kolk...
maandag, 7 september, 2020 - 18:47     Bron: Ministerie SZW
In het tweede noodpakket zijn voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend door bedrijven. Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. Voor de Tozo 2 gaat het om naar schatting 103.000...
maandag, 7 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie denkt na de Covid-19 pandemie goedkoop een huis te kunnen kopen in de stad, staat waarschijnlijk een teleurstelling te wachten. In het verleden bleken steden enorm veerkrachtig na grote...
vrijdag, 4 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rellende jongeren wegzetten als vreemde, ‘losgeslagen idioten’, zoals premier Rutte deze zomer deed, is kortzichtig en werkt niet. We moeten ons serieus verhouden tot hun belevingswereld en sociale...
donderdag, 3 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een wereldwijde pandemie heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van burgers. Het kan ook de gezondheid van een democratie aantasten doordat het regeringen voor grote uitdagingen stelt. Wanneer...
woensdag, 2 september, 2020 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Er komt een vergoeding voor ouders die tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang vanwege Corona de rekening hebben doorbetaald en tot nu toe buiten de compensatieregeling vielen.
woensdag, 2 september, 2020 - 08:20     Bron: Ministerie SZW
De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een...
dinsdag, 1 september, 2020 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten staan voor zwaar weer, met groeiende tekorten op hun begrotingen. In Hoogeveen staat het water tot aan de lippen. In een ontmoeting met gemeenteraadsleden vertelde Movisie-voorzitter Janny...
dinsdag, 1 september, 2020 - 09:09     Bron: Ministerie SZW
Het nieuwe studiejaar is vandaag van start gegaan. Hiermee gaan ook de eerste wijzigingen van de wet Vereenvoudiging Wajong in. Wajongers die studeren gaan erop vooruit. Jonggehandicapten die willen...
maandag, 31 augustus, 2020 - 13:20     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het terugdringen van obesitas bij kinderen is een grote maatschappelijke uitdaging. Kinderen met obesitas hebben een sterk verhoogde kans om te maken te krijgen met pesterijen en uitsluiting en om...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:18     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. De economische recessie is voorlopig niet voorbij en naar bepaald werk zal de komende tijd mogelijk ook geen vraag meer zijn. Voor...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:14     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft vandaag besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen.
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:10     Bron: Ministerie SZW
De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Met de verlenging van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim twee jaar geleden stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau vast dat er voor de inburgering van Syriërs in Nederland een combinatie van specifiek en algemeen beleid nodig was. De Groningse...
donderdag, 27 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is veel aandacht voor de negatieve gevolgen van de coronacrisis onder studenten, zoals een verslechtering van de onderwijskwaliteit, de studievertraging die studenten oplopen en de onzekerheid en...
woensdag, 26 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ons gedrag is cruciaal in de strijd tegen het coronavirus. Om dat te beïnvloeden is meer en betere communicatie nodig dan op persconferenties meedelen wat de maatregelen zijn, betogen twaalf...
dinsdag, 25 augustus, 2020 - 11:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe reageren mensen als anderen hen discrimineren of stigmatiseren op grond van hun afkomst, cultuur, huidskleur of religie? Onderzoeker Jurriaan Omlo zag veel vermijdende strategieën. Onderzoek...
zaterdag, 22 augustus, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – De auteurs, Pulignano, Thompson en Doerflinger, verbonden met het ETUI (European Trade Union Institute) werpen de vraag op hoe de ruimte voor vakbondsactie bij door kapitaalaccumulatie...
vrijdag, 21 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Improvisatie en structuur zijn geen tegenpolen, maar vullen elkaar aan in het leveren van maatwerk in de jeugdzorg. Zo zijn het team, het mandaat van B en W en de manager die zich...
woensdag, 19 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel traditionele Syrische huwelijken lopen in Nederland op de klippen. Vooral sommige mannen hebben moeite om de nieuwe verhoudingen, in gezin en samenleving, te accepteren. Vrouwen juist niet, zij...
woensdag, 19 augustus, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In het tijdschriftEconomic and Industrial Democracy beschrijft Armaroli cases in de Italiaanse regio Brescia waarbij de vakbond FIM-CISL, opererend in de metaalindustrie, een nieuwe strategie...
dinsdag, 18 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Covid-19 leidt ertoe dat kwetsbare ouderen buitengesloten dreigen te raken. Ook sinds de versoepeling van de coronamaatregelen staat hun dagelijks leven nog steeds in het teken van beperkingen en...
dinsdag, 18 augustus, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In een bijdrage in het European Journal of Workplace innovation betogen Frank Pot, Peter Totterdill en Steven Dhondt dat de implementatie van de ‘Europese pijler van sociale rechten’ kan...
maandag, 17 augustus, 2020 - 07:11     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kun je met quota discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan? Ja, zeggen de voorstanders, de gelijkheid van kansen komt er anders nooit. Nee, zeggen de tegenstanders, quotering doet meer kwaad dan...
donderdag, 13 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als hemelbestormers noch hokjesafvinkers de hulp bieden die mensen nodig hebben, wie dan wel? Veldwerker en onderzoeker Marion Herben onderzocht de hulp aan tweeduizend jongeren en gezinnen. Op basis...
dinsdag, 11 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De afgelopen maanden kreeg het hbo veel lof voor de manier waarop het zijn onderwijs digitaal organiseerde. Opleidingen voor sociale beroepen kunnen echter niet zonder persoonlijke ontmoeting, vinden...
donderdag, 6 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is Nederland nou wel of geen racistisch land? Wordt hier structureel gediscrimineerd? Als we voorbij die welles-nietes discussie kijken naar de gevolgen van discriminatie en racisme, dan wordt...
dinsdag, 4 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alleen horeca, vakantiegangers en de kunsten ervaren de onwelkome gevolgen van het ‘nieuwe normaal’, maar ook de zorg. En dan bedoel ik nu een keer niet de vragen rondom triage of...
zaterdag, 1 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bewoners van kwetsbare wijken hebben behoefte aan toegankelijke buurtvoorzieningen. Mits bemenst met kundige professionals vormen ze paleizen waar ‘gewone mensen’ meer aan hebben dan aan iconische...
vrijdag, 31 juli, 2020 - 15:52     Bron: Ministerie SZW
In opdracht van het Ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapportage.
vrijdag, 31 juli, 2020 - 09:26     Bron: Ministerie SZW
Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden...
donderdag, 30 juli, 2020 - 11:52     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 30 juli 2020 worden de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers kleiner. Gedetacheerde Europese werknemers krijgen recht op...
donderdag, 23 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Straffen verhogen’ en ‘meer blauw op straat’ zijn de bekende reacties als de criminaliteitscijfers weer zijn toegenomen. Myrthe van Delden laat in haar masterscriptie zien dat het ook anders kan....
woensdag, 22 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten zijn steeds meer geld kwijt aan de uitvoering van landelijk beleid. De Enschedese gemeenteraad protesteert daartegen. De coronacrisis geeft de actie extra betekenis. Het Rijk kan kiezen:...
maandag, 20 juli, 2020 - 16:50     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 2 augustus 2019 maakte ik kennis met Marc, een man van middelbare leeftijd. In 2005 veroordeeld voor een zedenmisdrijf en inmiddels in de laatste fase van zijn tbs. Wie neemt hem in dienst?,...
vrijdag, 17 juli, 2020 - 16:25     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een vijfde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).
woensdag, 15 juli, 2020 - 16:13     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De recente Black Lives Matter-demonstraties lieten zien dat onze samenleving nog lang niet inclusief genoeg is. Dat niet alle burgers gelijkwaardig zijn. Dit erkennen is een eerste stap. De tweede...
dinsdag, 14 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moet een gemeente haar tekorten in het sociaal domein en de kosten van de coronacrisis afwentelen op de sociale basis? Nee, zegt welzijnsvereniging Versa Welzijn. Maar uiteindelijk is het aan de...
maandag, 13 juli, 2020 - 17:10     Bron: Ministerie SZW
Mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen moeten op termijn in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming. Dat is een van de aanbevelingen van de...
maandag, 13 juli, 2020 - 10:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ‘basisbaan’ als alternatief voor de bijstandsuitkering is populair. Onlangs deed het Platform van de Toekomst een duit in het zakje. Maar Anja Eleveld bepleit een rechtvaardiger alternatief,...
vrijdag, 10 juli, 2020 - 17:14     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren ervaren veel discriminatie in het onderwijs, laat SCP-onderzoek zien. De Kamer heeft een motie aangenomen om aandacht voor racisme verplichte lesstof te maken. Maar veel lessen over...