Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 14 september, 2023 - 09:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen moeten niet meer worden gedwongen tot zelfredzaamheid en zelfregie, zegt hoogleraar Jan Willem Duyvendak in een rede voor Hogeschool Leiden. ‘Het is tijd voor herwaardering van collectieve...
donderdag, 14 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is de toenemende polarisatie online een goede afspiegeling van wat mensen echt denken? Nee, zegt de Utrechtse socioloog Nick Wuestenenk, en besef van het verschil daartussen kan ons helpen om...
woensdag, 13 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid wil dat hulpbehoevende ouderen meer beroep doen op hun eigen netwerk. VU-zorgwetenschappers maken zich grote zorgen, omdat de trend juist is dat steeds meer ouderen, vooral mannen, niet...
dinsdag, 12 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De jeugdzorg behoeft een nieuw perspectief, ze vertilt zich aan problematiek waar ze sowieso geen uitkomst voor kan bieden. Kinder- en jeugdpsycholoog Bert Vendrik pleit voor een positief-kritische...
maandag, 11 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het zou een goede zaak zijn als de komende verkiezingen gaan over de vraag welk sociaal contract de burgers willen. Volgens Marcel Canoy zijn er stevige ingrepen nodig om het sociale contract te...
vrijdag, 8 september, 2023 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Johanna Hirscher is per 27 juni 2022 toegetreden tot de raad van bestuur van UWV. Met de verlenging van haar benoemingstermijn zal ze net als de overige bestuursleden voor een periode van vijf jaar...
vrijdag, 8 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) werken samen in de Buurtcampus om buurten duurzamer, gezonder en inclusiever te maken. Studenten doen er praktijkervaring...
donderdag, 7 september, 2023 - 13:54     Bron: Ministerie SZW
Maar liefst één op de tien werknemers in Nederland is 60 jaar of ouder en zal binnen nu en 7 jaar met pensioen gaan. Daarmee verliest Nederland een waardevolle groep werknemers in een zeer krappe...
donderdag, 7 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lang bestond het idee dat gemeenschappelijk beheer van hulpbronnen tot uitputting en ondergang leidt. Econome Elinor Ostrom toonde de onzin daarvan aan en werd daarmee de oermoeder van ‘commons...
woensdag, 6 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Herman Tjeenk Willink (1942) publiceerde recent zijn boek Het tij tegen. In dit interview kijkt hij naar de politieke werkelijkheid van nu. ‘Er is druk van buiten de politiek nodig om de politieke...
dinsdag, 5 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gaat goed met de integratie van mensen met een niet-westerse achtergrond, maar niet met racisme. Schrijfster en activiste Anja Meulenbelt zoekt met een boek van Anne-Ruth Wertheim naar een...
dinsdag, 5 september, 2023 - 06:00     Bron: Ministerie SZW
Jongeren ervaren steeds meer beginnende mentale klachten door werkstress. Zo blijkt uit nieuw onderzoek waarin TNO op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) trends...
maandag, 4 september, 2023 - 23:19     Bron: Ministerie SZW
De eenmalige tegemoetkoming energiekosten komt onder bepaalde voorwaarden ook beschikbaar voor studenten die langer over hun studie doen. Het gaat om studenten waarvan de ouders een laag inkomen...
maandag, 4 september, 2023 - 14:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Abram de Swaan spreekt op 5 oktober in De Geertekerk in Utrecht de Marie Kamphuis Lezing uit. De Swaan was behalve decennialang één van Nederlands meest vooraanstaande sociologen ook een tijd lang...
maandag, 4 september, 2023 - 13:35     Bron: Ministerie SZW
Het STAP-budget gaat voor de rest van 2023 in aangepaste vorm verder. Vanaf 18 september gaat het loket weer open. Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer, de ervaringen met eerdere rondes...
maandag, 4 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als je een burgerforum (burgerberaad) koppelt aan een referendum levert dat betere resultaten op, schrijven onderzoekers Charlotte Wagenaar en Frank Hendriks van het Redress-project over...
vrijdag, 1 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tijdens burgerparticipatieprocessen bestaat de neiging om ‘het politieke’ te negeren, te omzeilen of te verhullen. Burgers voelen zich bedonderd of uitgesloten, zag Nanke Verloo tijdens haar NIAS...
donderdag, 31 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Filosofe Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek, werd uitgenodigd om aan de hand van Aristoteles na te gaan of er grenzen zijn te stellen aan rijkdom. Het leverde een pamflet op: Rijkdom. Hoeveel...
dinsdag, 29 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat gebeurt er als wijkbewoners zeggenschap krijgen over het wijkbudget? In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken namen ze de proef op de som. Onderzoekers Yannick Drijfhout en Marthe van Gils...
maandag, 28 augustus, 2023 - 11:18     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Racisme en discriminatie zijn ziekmakend. Zorgverleners onderkennen dit vaak niet. Rotterdam Scriptieprijswinnaar Ingrid Blankesteijn onderzocht voor haar masterscriptie hoe zorgverleners racisme (...
maandag, 28 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De rijksoverheid lijkt vast te zitten in het denken in oplossingen, geld, regels, markt, managen en meten. Dit leidt tot ad-hocbeleid dat veel maatschappelijke problemen veroorzaakt. Josine Teeuw...
zaterdag, 26 augustus, 2023 - 00:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil kinderopvangorganisaties verplichten om de overzichten van ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van kinderen zes weken te bewaren. De verplichting geldt voor de dagopvang...
vrijdag, 25 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De luide collectieve roep om meer burgerparticipatie leidde onder meer tot handelingsverlegenheid bij politici en vervaging van de parlementaire democratie als herkenbaar concept, schrijven...
donderdag, 24 augustus, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 18 september kunnen mbo-scholen een aanvraag indienen voor subsidie voor financiële educatie. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) kondigde eerder aan dat...
woensdag, 23 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Iedere politieke suggestie om prioriteiten te verschuiven in het welzijnswerk kreeg vroeger als reactie: kom maar met geld. Nooit overwoog men het eigen werk anders in te richten. Dat ziet Jos van...
dinsdag, 22 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jurenne Hooi probeerde als directeur twaalf jaar lang de schuldhulpverlening van binnenuit te veranderen. Dat ging niet vanzelf. Ze schreef er een boek over. ‘Er is te weinig kennis van de doelgroep...
maandag, 21 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerparticipatie is een welkom alternatief voor het uitgekauwde ‘luisteren naar het volk’. De hoop is dat burgers hun medeburgers van het burgerberaad gezag toekennen. Wat is er nodig volgens de...
vrijdag, 18 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid is voor velen de gebeten hond als het gaat om vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Bruno Servaege heeft een positieve kijk op onze verzorgingsstaat...
woensdag, 16 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beste gemeenteambtenaar, wees vooral een gelijkwaardige gesprekspartner voor inwoners, bepleit Sahar Noor. In zeker zin is polarisatie van alle tijden. Sociale bewegingen kunnen voor onrust en zelfs...
dinsdag, 15 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vooral in kwetsbare wijken en gebieden staat de leefbaarheid onder druk. Dat geeft stress en leidt tot grotere gezondheidsverschillen in de samenleving. Omgevingsbeleid kan deze verschillen helpen...
maandag, 14 augustus, 2023 - 13:04     Bron: Ministerie SZW
Jaarlijks maakt onderzoeksbureau Panteia een rapportage over het werknemersbestand van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Vandaag maakt minister Schouten de rapportage over 2022 openbaar. De...
maandag, 14 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Schoonmaken via een online platform is niet zonder risico’s. Erasmus-wetenschappers Jans Berden en Francisca Grommé signaleren dat platforms risico’s op bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag of...
vrijdag, 11 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat heeft tien jaar pleiten en strijden voor meer zeggenschap en ruimte voor bewonersgroepen om zelf initiatieven te nemen opgeleverd? Thijs van Mierlo, directeur van de landelijke vereniging van...
donderdag, 10 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een op de vijf jongeren kampt met financiële stress (Nibud 2022). Velen hebben bijvoorbeeld geen ouders die bijspringen of geen vaste woon-of verblijfplaats. In Eindhoven kregen dertig jongeren...
woensdag, 9 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten de welgestelden bijbrengen dat hun fijne leven niet zozeer aan hun IQ of hun eigen prestaties ligt. Rijken hebben sociologische training nodig, vindt Monique Kremer. Eindelijk is er in...
dinsdag, 8 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Slechts een beperkt deel van de dakloze mensen in Nederland is momenteel in beeld. Hogeschool Utrecht en Kansfonds introduceerden daarom een nieuwe telmethode die een beter inzicht geeft. Dat is hard...
maandag, 7 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
 Filosoof Hans Achterhuis bezingt in Ik wil begrijpen zijn idool Hannah Arendt. Het boek is een ware liefdesverklaring. Het werpt licht op minder bekende teksten van Arendt, en op Achterhuis zelf....
vrijdag, 4 augustus, 2023 - 10:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alleen ons ecologische klimaat gaat naar de gallemiezen, ook het sociale klimaat, schrijft socioloog Mieke van Stigt. Ik heb nog zo’n ouderwetse echte tuin met bomen, bloemen en een grasveldje...
vrijdag, 4 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sloop van hun sociale huurwoningen is voor huurders vaak een drama. Ze moeten bijvoorbeeld hun vertrouwde buurt uit of een veel hogere huur gaan betalen. Docent-onderzoeker Paul van Grinsven laat...
donderdag, 3 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voorzitter Godfried Engbersen van de commissie Sociaal minimum gaf op 13 juli 2023 in een interview op deze site aan dat hij weinig kritiek heeft gehoord op het rapport van zijn commissie. Hoogleraar...
woensdag, 2 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waar staan we in lhbti+ emancipatie? Tegenstrijdige signalen en cijfers vliegen ons om de oren, ziet Niels Spierings, universitair hoofddocent sociologie aan de Radboud Universiteit. Waar gaan we...
dinsdag, 1 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe is het gesteld met het sociaal werk? Radboud Engbersen en Annemarieke van Egeraat stelden deze vraag aan betrokkenen. Wat moet er gebeuren met de identiteit van het sociaal werk, de opleidingen,...
maandag, 31 juli, 2023 - 09:09     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is ons land aan het individualiseren? Dat is maar de vraag. We hebben al eventjes afscheid genomen van de zuil en de kerk als sociaal smeermiddel, maar daarvoor zijn andere vormen van verbinding in...
maandag, 31 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog willen we steeds minder voor het eigen land vechten. Maar hoe post heroïsch is de mens nu eigenlijk, zo vragen de onderzoekers Wolfgang Wagner, Michal Onderco en...
vrijdag, 28 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Preventieve jeugdhulp in onze prestatiemaatschappij betekent al te vaak opsporen en (te) snel ingrijpen. Hoogleraar Geertjan Overbeek pleit voor meer stimuleren van veerkracht – bijvoorbeeld met...
woensdag, 26 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we willen dat mensen de maatschappij en de overheid niet meer de rug toekeren, moeten we als maatschappij en overheid betrouwbaarder worden, schrijft hoogleraar Gera Nagelhout. ‘Mensen die in...
dinsdag, 25 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Maatschappelijk onbehagen gaat vaak over verhulde persoonlijke zorgen, was eerder hier te lezen. Onderzoeker Frank Gootjes meent op basis van zijn promotieonderzoek dat er meer aan de hand is....
maandag, 24 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We zitten op een kantelpunt: een steeds sterker wordende en zich beter organiserende burger en een overheid die begint te beseffen dat deze nieuwe burgerkracht blijvend is, constateert Steven de Waal...
vrijdag, 21 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Rotterdamse huis- en straatarts en journalist Michelle van Tongerloo (39) vindt dat zorg over mensen moet gaan, niet over protocollen en richtlijnen. ‘Ik heb meer lef gekregen om fragmentering en...
donderdag, 20 juli, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Marco de Wilde van woningcorporatie Woonstede schreef onlangs dat corporaties een grotere welzijnsrol moeten pakken. Dat bewijst dat volkshuisvesters weinig zicht hebben op mensen die al lang geen...