Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 26 oktober, 2020 - 11:31     Bron: Ministerie SZW
Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Uit cijfers van TNO blijkt dat bijna een half miljoen werknemers kampen met fysieke aandoeningen door het...
maandag, 26 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met de gedeeltelijke lockdown is Nederland weer volledig in crisisstand. Bij de eerste coronagolf werd in het publieke en politieke debat vaak teruggegrepen naar de veelgehoorde oneliner: ‘Never...
vrijdag, 23 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vanuit haar badkuip zag de Amerikaanse zangeres en filmactrice Madonna Covid-19 als de grote gelijkmaker. Geert Wilders daarentegen gebruikt het virus om groepen verder tegen elkaar op te zetten. Om...
donderdag, 22 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Psycho-sociaal kwetsbare mensen komen door de corona-maatregelen verder in de knel, zo is het beeld. Maar er lijkt een groep die zich juist beter gaat voelen. Kunnen hulpverleners daarvan leren? Het...
maandag, 19 oktober, 2020 - 07:05     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dankzij IC-directeur Armand Girbes vragen we ons sinds het vorige weekend af of mensen met een migratieachtergrond meer kans lopen op besmetting, ziekte en sterfte door covid-19. Dat de wetenschap...
vrijdag, 16 oktober, 2020 - 09:20     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2021 gelden nieuwe maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang. De maximum uurprijs is het bedrag tot waaraan een ouder een vergoeding kan krijgen voor de kosten van...
vrijdag, 16 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds corona loopt de bijstand weer vol. Dat is een schrikbeeld, want we weten dat wie in de bijstand zit weinig kans heeft daar weer uit te komen. Het gaat om honderdduizenden mensen die...
donderdag, 15 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen hebben in seksualiteit onverkort te kampen met rigide normen en restrictie. Onenigheid aan het feministisch front helpt de boel ook niet vooruit. Ine Vanwesenbeeck pleit voor waardering van...
dinsdag, 13 oktober, 2020 - 20:12     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het overheidsbeleid in de vorige lockdown was te eenzijdig gericht op het voorkómen van besmetting en chaos op de IC’s. Aandacht voor kwetsbare sociale netwerken en de kwaliteit van leven ontbrak,...
dinsdag, 13 oktober, 2020 - 19:44     Bron: Ministerie SZW
Tientallen gemeenten en organisaties bekrachtigden vandaag het pact 'Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland'. Ze spreken er mee af dezelfde, succesvolle schuldenaanpakken te gebruiken. Hierdoor...
dinsdag, 13 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het plotsklaps stoppen van hun dagbesteding door het coronavirus had grote invloed op mensen met een handicap. Eenzaamheid en verveling staken de kop op. Tegelijkertijd bood het ruimte om na te...
maandag, 12 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Na een half jaar Covid-19 ontstaat er niet alleen onrust onder groepen die al langer gemarginaliseerd zijn, ook binnen de middenklasse groeit de vertwijfeling. Niet eerder stond hun werk en...
vrijdag, 9 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aanbreken van de tweede corona golf is een goed moment om na te gaan of onze waarden en opvattingen veranderd zijn tijdens de eerste. Tim Reeskens en Quita Muis presenteren resultaten van...
donderdag, 8 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onze vormen van solidariteit zijn veranderd door de coronacrisis, stelt Margo Trappenburg vast. Solidariteit met jongere generaties wordt onze belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Met twee...
woensdag, 7 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eigenzinnige en energieke Rotterdamse ambtenaren willen transities in de wijk Reyeroord bewerkstelligen en tegelijkertijd de gemeentelijke overheid prikkelen tot verandering. Dat stelt hen voor...
dinsdag, 6 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Humor over de quarantaine helpt tegen somberheid. Met de huidige deprimerende coronacijfers en verscherpte maatregelen, is het voor veel mensen moeilijk de moed erin te houden. Waar vinden we nog...
maandag, 5 oktober, 2020 - 13:37     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris van ’t Wout (SZW) heeft vandaag samen met staatssecretaris Blokhuis (VWS) het programma ’Vitaal Bedrijf’ gelanceerd. Het programma biedt praktische, onafhankelijke ondersteuning voor...
maandag, 5 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) brengt de Nationale Politie in beeld waar en wanneer criminaliteit in Nederland gaat plaatsvinden. Weinig mis mee, lijkt het. Maar wie ziet erop toe...
zaterdag, 3 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We leven langer dan ooit in goede gezondheid. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen in gezondheid tussen mensen. Jarenlang beleid gericht op individuele gedragsverandering heeft deze verschillen...
vrijdag, 2 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De jeugdhulpverlener kan zijn vakmanschap vergroten met de ervaringen, kennis en ideeën van de kinderen, jongeren en ouders die om hulp vragen. ‘Je kunt als zorgprofessional niet weten of wat je doet...
donderdag, 1 oktober, 2020 - 15:16     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van...
donderdag, 1 oktober, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk dat schuld vaak geen kwestie is van individueel falen. Een effectieve schuldhulpverlening gaat uit van een maatschappelijke kosten-baten-analyse, en is...
woensdag, 30 september, 2020 - 17:21     Bron: Ministerie SZW
Vanwege de landelijke coronamaatregelen die afgelopen maandag door het kabinet zijn aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen. Vandaag werd bekend dat uitstel is...
woensdag, 30 september, 2020 - 16:58     Bron: Ministerie SZW
De impact van de coronacrisis op de economie duurt voort. Het kabinet heeft daarom in augustus het steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de maatregelen is de...
woensdag, 30 september, 2020 - 16:23     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige bijstandsbudgetten 2021 evenals de definitieve bijstandsbudgetten 2020 zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn opgenomen bij dit...
woensdag, 30 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De krap 100 duizend Latijns-Amerikaanse migranten in Nederland maken zich grote zorgen om hun familie en vrienden in het land van herkomst vanwege Covid-19. De vooruitzichten voor met name de armen...
dinsdag, 29 september, 2020 - 15:50     Bron: Ministerie SZW
Het steun- en herstelpakket dat 1 oktober van start gaat, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Het pakket regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen voor banen en economie en bevat...
maandag, 28 september, 2020 - 08:40     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken. Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met...
maandag, 28 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dat neoliberalisme dit jaar opnieuw als afzetpunt zou dienen bij de Algemene Politieke Beschouwingen viel te verwachten. De coronacrisis heeft politici van links tot rechts nog sterker de...
vrijdag, 25 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Voortdurend wordt benadrukt dat we samen in de coronacrisis zitten, dat corona ons allemaal treft en dat we er samen uit moeten komen. Maar corona treft ons niet allemaal en niet in gelijke mate....
donderdag, 24 september, 2020 - 07:23     Bron: Ministerie SZW
Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk. Tegelijkertijd ontstaat er ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen...
donderdag, 24 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer informalisering, andere vormen van kwetsbaarheid, een arbeidsmarkt met minder plek voor contact – Menno Hurenkamp zie in het licht van deze recente ontwikkelingen een nieuwe vorm van corona-...
woensdag, 23 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gevolgen van de coronacrisis op het Afrikaanse continent zijn dramatisch. Economieën gaan onderuit, overheden staan onder druk en er dreigen grote voedseltekorten. Internationale hulp is nodig,...
dinsdag, 22 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gezichtsherkenningssoftware werkt vaak beter bij mannen dan bij vrouwen. Vacaturewebsites bevelen goed betaalde banen vaker aan bij mannen dan bij vrouwen. Algoritmes die sollicitatiebrieven...
maandag, 21 september, 2020 - 17:27     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt in korte tijd veranderd. Verschillende sectoren draaien al maanden op halve kracht, waardoor mensen hun baan verliezen. Maar er zijn ook bedrijven die in deze...
maandag, 21 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Twee nieuwe wetsvoorstellen moeten de rechtspositie en de rechtsbescherming van jeugdigen in de specialistische jeugdhulp versterken. Peer van der Helm verwacht weinig van deze poging tot wijziging...
vrijdag, 18 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis is nog steeds ongekend. Voorlopig zal nog gedurende een behoorlijk lange tijd niets normaal zijn. In dit licht presenteert een groep van vijftig Tilburgse wetenschappers een nieuw...
woensdag, 16 september, 2020 - 14:55     Bron: Ministerie SZW
Met ingang van 1 oktober 2020 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de inburgeringsregelgeving. Dit schrijft de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. In het Besluit wijziging...
woensdag, 16 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren waarderen hulp vooral als zij concrete resultaten ervaren. Dit vraagt om alerte hulpverleners die in staat zijn te zien waar deze jongeren dagelijks mee te maken hebben.  Vanuit ons...
dinsdag, 15 september, 2020 - 12:16     Bron: Ministerie SZW
De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt. Naar verwachting herstelt de economie zich deels, maar de werkloosheid loopt in 2021...
maandag, 14 september, 2020 - 17:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In tijden van grote onzekerheid is het zoeken naar houvast. Ook wetenschappers weten vooral wat ze niet weten. We weten dat kwetsbare groepen disproportioneel hard getroffen worden, maar tasten in...
vrijdag, 11 september, 2020 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Om uitvoeringsinstanties in staat te stellen burgers goed te (blijven) bedienen, moet onder meer bestaande complexe wet- en regelgeving worden vereenvoudigd en het regeerakkoord voor vaststelling...
vrijdag, 11 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het meedoen van mensen met een licht verstandelijke beperking op school en op het werk gaat nog niet goed, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn rapport ‘Meer meedoen.’ Vroegtijdig...
donderdag, 10 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met autisme ondervinden vaak problemen om zich in deze wereld staande te houden, soms dermate dat zij een doodswens ontwikkelen. Hulpverleners hebben hierop niet altijd een passend antwoord....
woensdag, 9 september, 2020 - 10:08     Bron: Ministerie SZW
Er zijn de afgelopen zomer stappen gezet rondom de nieuwe Wet inburgering. De wet is op 2 juli jl. aangenomen door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer zal zich er de komende periode over buigen. Op 2...
dinsdag, 8 september, 2020 - 19:58     Bron: Ministerie SZW
Er is grote verscheidenheid in de bedrijven die de NOW aanvragen. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen. Dat hebben minister Koolmees van Sociale...
dinsdag, 8 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren worden overal genoemd als de groep waar in de coronacrisis de grootste klappen zullen vallen. De kwetsbaren onder hen lopen hierdoor meer risico op straat te belanden. Marleen van der Kolk...
maandag, 7 september, 2020 - 18:47     Bron: Ministerie SZW
In het tweede noodpakket zijn voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend door bedrijven. Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. Voor de Tozo 2 gaat het om naar schatting 103.000...
maandag, 7 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie denkt na de Covid-19 pandemie goedkoop een huis te kunnen kopen in de stad, staat waarschijnlijk een teleurstelling te wachten. In het verleden bleken steden enorm veerkrachtig na grote...
vrijdag, 4 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Rellende jongeren wegzetten als vreemde, ‘losgeslagen idioten’, zoals premier Rutte deze zomer deed, is kortzichtig en werkt niet. We moeten ons serieus verhouden tot hun belevingswereld en sociale...