Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 16 december, 2020 - 15:04     Bron: Ministerie SZW
Op internet is de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 10 februari 2021. Dit...
woensdag, 16 december, 2020 - 14:51     Bron: Ministerie SZW
Pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 104%. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en...
woensdag, 16 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoogleraar sociale zekerheid en participatie aan de Universiteit Utrecht Cok Vrooman maakt de balans op na bijna een jaar pandemie. Zijn conclusie: de coronaperiode raakt ouderen en jongeren...
dinsdag, 15 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor Sociale Vraagstukken blikt socioloog Thijs Bol elke week terug op de aflevering van Klassen, de nieuwe documentaire van omroep Human. Vandaag aflevering 3, over hoe de straat de school in komt...
maandag, 14 december, 2020 - 19:48     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet vindt het belangrijk dat er kinderopvang beschikbaar blijft voor ouders met een cruciaal beroep zodat zij kunnen blijven werken. Ook vindt het kabinet het van belang dat kinderen die...
maandag, 14 december, 2020 - 15:43     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet steunt de aanbevelingen in het tweede rapport van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. De coronacrisis heeft pijnlijk zichtbaar gemaakt dat er nog...
maandag, 14 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving, is actief beleid nodig. Rijk en gemeenten hebben beiden een rol in de ontvangst en inburgering van mensen uit steeds meer...
vrijdag, 11 december, 2020 - 07:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sterk sociaal werk-onderzoek is van vitaal belang voor sterk sociaal werk. Tine Van Regenmortel legt in haar onlangs uitgesproken inaugurele rede uit waarom. Zo heeft sociaal werk-onderzoek, anders...
donderdag, 10 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de decentralisatie van jeugdzorg in 2015 kampen gemeenten met grote financiële tekorten voor jeugdzorg. Wat zien gemeenteraadsleden als oplossingen voor de problemen binnen de jeugdzorgsector,...
woensdag, 9 december, 2020 - 10:15     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor...
woensdag, 9 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij het Right to Challenge mogen bewoners een reeds bestaande taak of voorziening van de gemeente overnemen als ze denken het beter te kunnen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, weten ze in Rotterdam...
dinsdag, 8 december, 2020 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als het aan de voorzitter van de Vereniging Basisinkomen, Alexander de Roo, ligt, vestigen we al onze aandacht op de invoering van het basisinkomen. Dat biedt, veel meer dan de basisbaan, mensen de...
dinsdag, 8 december, 2020 - 11:45     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor...
dinsdag, 8 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor Sociale Vraagstukken blikt socioloog Thijs Bol elke week terug op de aflevering van Klassen, de nieuwe documentaire van omroep Human. Vandaag aflevering 2 over onderwijssegregatie. En over...
maandag, 7 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is het leven niet altijd makkelijk, zeker niet als ze in een stad wonen. Wooncommunity’s zouden weleens een goed sociaal vangnet voor...
vrijdag, 4 december, 2020 - 15:38     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een 6e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2020 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). 
vrijdag, 4 december, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tussen de Randstad en de regio zou een ware ‘cultuurstrijd’ opgelaaid zijn. Maar wie beter kijkt, zoals onderzoeker Twan Huijsmans deed, ziet dat stad- en plattelandsbewoners zeker niet in alle...
donderdag, 3 december, 2020 - 18:17     Bron: Ministerie SZW
Het derde Steun- en Herstelpakket ging per 1 oktober in. Bijna 30.000 bedrijven hebben inmiddels loonsubsidie van de Now aangevraagd. Er zijn ongeveer 65.000 aanvragen ingediend voor de Tijdelijke...
donderdag, 3 december, 2020 - 13:32     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2021 vastgesteld op € 1.684,80 per maand. Ook de fiscale tarieven voor volgend jaar wijzigen. Als gevolg hiervan wijzigt het netto minimumloon, als...
donderdag, 3 december, 2020 - 09:26     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De 1,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking hebben het moeilijk in onze samenleving, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn rapport ‘Maatwerk in meedoen’, dat vandaag...
woensdag, 2 december, 2020 - 14:46     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer stemde dinsdag 1 december unaniem in met de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel. Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leren nieuwkomers straks zo...
woensdag, 2 december, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorgpersoneel met een migratieachtergrond – van huisartsen, specialisten, bejaardenverzorgsters tot vroedvrouwen – heeft regelmatig te maken met discriminatie. Binnen de medische opleidingen en onder...
dinsdag, 1 december, 2020 - 08:06     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor Sociale Vraagstukken blikt socioloog Thijs Bol elke week terug op de aflevering van Klassen, de nieuwe documentaire van omroep Human. Vandaag de aftrap van deze reeks blogs: wat Yunuscan die...
maandag, 30 november, 2020 - 16:51     Bron: Ministerie SZW
Ondanks de steunmaatregelen, kost het coronavirus banen en werk. Als onderdeel van het 3e steun- en herstelpakket is er ook een sociaal pakket. Hiermee wordt onder andere met scholing en bemiddeling...
maandag, 30 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De helft van de ggz-patiënten wiens verzoek tot euthanasie bij psychisch lijden in behandeling wordt genomen, kiest uiteindelijk toch voor het leven. Wat veroorzaakt deze omslag bij hen? En wat...
vrijdag, 27 november, 2020 - 10:42     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele...
vrijdag, 27 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de coronacrisis zien we een revival van solidariteit, die echter wel onder druk staat. Sociaal werkers hebben goede papieren om nu het verschil te maken, maar dat gaat niet vanzelf, betoogt...
donderdag, 26 november, 2020 - 11:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Steden moeten een sleutelrol vervullen om Nederland volledig circulair te maken. Hoe? Door de circulariteit uit te roepen tot een gezamenlijke hulpbron: iets dat van ons allemaal is. Daar zit voor...
woensdag, 25 november, 2020 - 17:07     Bron: Ministerie SZW
Nederland intensiveert de samenwerking met Noordrijn-Westfalen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan. Dat heeft minister Koolmees vandaag afgesproken met zijn collega-ministers Laumann (...
woensdag, 25 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het heeft even geduurd maar nu keert ook de PvdA op haar schreden terug. De Participatiewet, in 2015 ingevoerd door de PvdA-bewindslieden Asscher en Klijnsma, schiet volgens kamerlid Gijs van Dijk...
dinsdag, 24 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal werk ontbeert een helder gezinsconcept. Dat betoogt Wim Dekker, die vandaag promoveert op dit onderwerp. Sociaal werkers spreken makkelijker over een informeel netwerk dan over gezin en...
maandag, 23 november, 2020 - 10:35     Bron: Ministerie SZW
Met een aanpak van actoren en inzicht in de doelen en geldstromen van buitenlandse organisaties wil het kabinet problematisch gedrag door ongewenste buitenlandse beïnvloeding tegengaan. Daarnaast zet...
maandag, 23 november, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lachgas wordt door gebruikers vaak niet gezien als drug, maar er zitten wel gevaren aan. Twee Utrechtse bachelorstudenten vroegen medestudenten wat zij vinden van recreatief lachgebruik. Wat blijkt?...
vrijdag, 20 november, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen of geïsoleerd zijn. Daarom beter geen initiatieven die nieuwe sociale contacten aanbieden, betoogt Carmen van Andel, maar campagnes die laten zien wat mensen...
donderdag, 19 november, 2020 - 11:18     Bron: Ministerie SZW
Tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) presenteren minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Bas van ’t Wout een historische begroting van bijna...
donderdag, 19 november, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) opperde op 27 oktober het plan om crisisbanen te creëren, om vitale sectoren te ontlasten. Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen...
woensdag, 18 november, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tien jaar geleden deden 125 duizend jongeren een beroep op de jeugdzorg, vorig jaar bedroeg hun aantal 400 duizend. Een toename die vooral gemeenten veel tijd en geld kost. Waar is die groei aan te...
dinsdag, 17 november, 2020 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het labelen van iets of iemand als afwijkend staat een duurzame aanpak van sociale problemen in de weg. Bijvoorbeeld bij jongeren zonder stabiele thuissituatie: zij krijgen de stempel ‘zwerfjongere...
dinsdag, 17 november, 2020 - 07:01     Bron: Ministerie SZW
Om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen, neemt het kabinet maatregelen. Zo krijgen schuldeisers een deadline om te reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener om er...
maandag, 16 november, 2020 - 19:13     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet gaat de voedselbanken helpen om dreigende voedseltekorten voor te zijn. Door een verwachte toename van het beroep op de voedselbanken vanwege de coronacrisis en minder aanvoer van voedsel...
maandag, 16 november, 2020 - 13:42     Bron: Ministerie SZW
De webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), zal begin januari als pilot online komen. Deze pilot gaat zes...
maandag, 16 november, 2020 - 07:21     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verwachting van de decentralisaties in het sociaal domein was dat gemeenten de ondersteuningstaken voor kwetsbare burgers beter zouden kunnen uitvoeren dan hogere bestuurslagen. De resultaten van...
vrijdag, 13 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De coronacrisis toont aan dat de overheid genoeg geld heeft om te investeren in de toekomst van de economie en ons allen. Er is kortom geen reden om invoering van de basisbaan nog langer uit te...
donderdag, 12 november, 2020 - 16:06     Bron: Ministerie SZW
De inwerkingtreding van de Wet inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. Dit...
donderdag, 12 november, 2020 - 13:13     Bron: Ministerie SZW
De regels van de overheid zijn soms zeer complex, ook in de sociale zekerheid. Kwetsbare groepen ontvangen vaak ingewikkelde brieven. Een fout is dan snel gemaakt. Maar dat moet niet meteen leiden...
donderdag, 12 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verklarende factoren voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) lijken duidelijk: mensen met een laag opleidingsniveau roken vaker, bewegen minder en eten ongezonder. Onderzoekers van...
woensdag, 11 november, 2020 - 12:41     Bron: Ministerie SZW
Zowel de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid (WRR) als de commissie-Regulering van Werk zijn begin dit jaar met zwaarwegende rapporten over de toekomst van de arbeidsmarkt gekomen. Het kabinet...
woensdag, 11 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Donald Trump is uit het Witte Huis gestemd. Is dat een signaal dat het radicaal-rechtse populisme over zijn hoogtepunt heen is? Nee, zegt Matthijs Rooduijn. Het virus werkt als een vulkaan en levert...
dinsdag, 10 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een Franse leraar werd onthoofd omdat hij spotprenten van Mohammed toonde in de klas. Voor hbo-docent Sophie Vermaning aanleiding om het, volgens haar belangrijke, maar verwaarloosde, gesprek over...
maandag, 9 november, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tijdens de lockdown zijn bijna een kwart van alle vaders meer voor de kinderen gaan zorgen dan voorheen. Wie zijn deze vaders en bestaat de kans dat zij dit blijven doen? Want dat zou een boost...