Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 11 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De geestelijke gezondheidszorg zit aan een plafond van haar traditionele kunnen. De natuur zou weleens uitkomst kunnen bieden. Het wordt steeds duidelijker dat mentale gezondheid en natuur positief...
maandag, 10 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Over politisering van sociaal werk bestaat de nodige verwarring, constateert Jan van Eeden. Het gaat altijd over onrecht en groepen mensen die daardoor benadeeld worden. Om dat te verhelpen moeten...
donderdag, 6 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstanden is het laatste decennium sterk afgenomen. Nog een paar laatste extra stappen zijn nodig om op nul uit te komen. Hoe kunnen we huisuitzettingen...
woensdag, 5 januari, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een echte bijstand, die bestaanszekerheid biedt, mensen ondersteunt om mee te kunnen doen aan de samenleving en een volwaardig toekomstperspectief biedt. Daartoe roepen wetenschappers en betrokken...
woensdag, 29 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Stijlvolle appartementen, dure vakanties en chique kleding – van lesbiennes en homo’s wordt vaak gedacht dat ze welvarend zijn. Hun optreden in de showbusiness of op social media versterkt deze...
dinsdag, 28 december, 2021 - 15:04     Bron: Ministerie SZW
Op vrijdag 24 december is het OMT in haar advies dieper ingegaan op het quarantainebeleid voor medewerkers in de kinderopvang of het primair onderwijs. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.
maandag, 27 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale ongelijkheid in het klimaatbeleid is een vergeten thema. Dat is zowel een wetenschappelijke tekortkoming als een politieke vergissing. Ook de noodzakelijke maar veel lastigere sociale...
vrijdag, 24 december, 2021 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Rijnvarenden in loondienst die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies hebben betaald, bijvoorbeeld in Luxemburg en Nederland, kunnen onder voorwaarden de premies die zij in een ander...
vrijdag, 24 december, 2021 - 10:46     Bron: Ministerie SZW
Vanaf vrijdag 24 december 2021 is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar.
vrijdag, 24 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de zoveelste lockdown en het gebrek aan perspectief ziet Marcel Canoy opvallend veel goed gaan. Niet alles is kommer en kwel. Zo draait de economie als een lier. Een tijdje geleden heb ik...
donderdag, 23 december, 2021 - 19:06     Bron: Ministerie SZW
In 2022 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.
donderdag, 23 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim tien jaar na abrupte afschaffing van het Krachtwijkenbeleid, is er in het nieuwe coalitieakkoord weer aandacht voor de opstapeling van problematieken in kwetsbare wijken. Nieuw beleid kan niet...
woensdag, 22 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Cijfers lijken ons grip op de complexe realiteit te geven. Berend van der Kolk betoogt in zijn boek De Meetmaatschappij dat we daarin zijn doorgeslagen. Indicatorisme, noemt hij dat, een doorgeslagen...
dinsdag, 21 december, 2021 - 10:49     Bron: Ministerie SZW
Nederland krijgt op 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van nieuwkomers in Nederland die inburgeringsplichtig zijn.
dinsdag, 21 december, 2021 - 10:22     Bron: Ministerie SZW
Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet afgelopen zaterdag een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de...
dinsdag, 21 december, 2021 - 09:25     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)...
dinsdag, 21 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal schaduwwerkers zijn informele spelers die in het gat springen wanneer formele organisaties mensen niet bereiken. Hun ‘nabije kennis’ verdient net zoveel waardering en erkenning als...
maandag, 20 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met de introductie van buurtteams eerder dit jaar, werd ook een ander taalgebruik geïntroduceerd. Minder ambtelijk, minder ongelijk. Dat is niet lachwekkend, dat geeft hoop voor de toekomst, stelt...
vrijdag, 17 december, 2021 - 15:49     Bron: Ministerie SZW
UWV en SVB werken samen met het ministerie van SZW hard aan het verder verbeteren van hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiervoor hebben de uitvoeringsorganisaties meer ruimte nodig voor...
vrijdag, 17 december, 2021 - 15:17     Bron: Ministerie SZW
Voor 1 maart 2022 dient het College van B...
vrijdag, 17 december, 2021 - 14:49     Bron: Ministerie SZW
Er is een nieuwe versie van het protocol kinderopvang en corona beschikbaar.
vrijdag, 17 december, 2021 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Daardoor hoeven zij minder verplichte inspectiepunten te doorlopen en is er...
donderdag, 16 december, 2021 - 08:55     Bron: Ministerie SZW
De combinatie van leren in de klas en doen in de praktijk is essentieel voor een goed inburgeringstraject. Ook is intensieve, persoonlijke begeleiding van inburgeraars gewenst. Dit zijn enkele...
donderdag, 16 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hugo de Jonge wil dat jongerenwerkers helpen om jongeren richting vaccinatie duwen. Maar jongerenwerkers praten mét jongeren en niet tégen jongeren over corona. Ze verdienen daarmee meer steun van de...
woensdag, 15 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vergist zich: de toenemende toepassing van technologische hulpmiddelen maakt de zorg niet duurder. Integendeel, vooral op de langere termijn draagt...
dinsdag, 14 december, 2021 - 20:10     Bron: Ministerie SZW
Buitenschoolse opvangen gaan tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december dicht om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de...
dinsdag, 14 december, 2021 - 19:04     Bron: Ministerie SZW
Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Wel lijkt het er voorzichtig op dat we over deze piek van de deltavariant heen...
dinsdag, 14 december, 2021 - 19:00     Bron: Ministerie SZW
Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen...
dinsdag, 14 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vinger pulse oximeters en spirometers vervullen een belangrijke rol in de zorg rond COVID-19. Beide apparaten kennen echter een bias, waardoor bepaalde patiënten systematisch benadeeld kunnen worden...
maandag, 13 december, 2021 - 12:37     Bron: Ministerie SZW
Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook...
maandag, 13 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In zorgbeleid wordt thuis gezien als een vertrouwde omgeving met informele hulp en contacten binnen handbereik. Achterliggend motto: ‘de juiste zorg op de juiste plek’ organiseren. Vooral de zorg...
vrijdag, 10 december, 2021 - 15:34     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis heeft het ook voor Wajongers moeilijker gemaakt om nieuw werk te vinden. Hierom is besloten dat Wajongers die in 2021 hun baan verloren, langer de tijd krijgen een nieuwe baan te...
vrijdag, 10 december, 2021 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op...
vrijdag, 10 december, 2021 - 11:57     Bron: Ministerie SZW
Richard Wielinga (50) treedt per 28 februari 2022 toe tot de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Zijn benoeming is voor vijf jaar en is door demissionair staatssecretaris Wiersma van...
vrijdag, 10 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ubuntu – ik ben omdat wij zijn. Psychiater Glenn Helberg neemt in zijn werk de kracht mee die mensen halen uit hun eigen achtergrond. Hij laat hen beseffen dat iedereen, ook de hulpverlener, altijd...
donderdag, 9 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kritiek op de ggz viert hoogtij en dat heeft een grond, het systeem kraakt in haar voegen. De berichtgeving is echter overmatig negatief, het lijkt alsof er niets deugt. Een triest hoogtepunt...
dinsdag, 7 december, 2021 - 13:05     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele...
dinsdag, 7 december, 2021 - 11:37     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 1.725,00 per maand. Ook de fiscale tarieven voor volgend jaar wijzigen. Als gevolg hiervan wijzigt het netto minimumloon, als...
dinsdag, 7 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vele reacties op het artikel ‘Buren pesten is een blinde vlek in de samenleving’ op deze site bevestigen dat dit fenomeen iedereen kan treffen en kapot kan maken. Slachtoffers zijn vaak wanhopig,...
maandag, 6 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Marie Kamphuislezing van dit jaar stelt Evelien Tonkens fundamentele vragen over politiserend handelen door het sociaal werk. Haar betoog versimpelt complexe vraagstukken tot simpele of-of...
vrijdag, 3 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tientallen jaren lang stimuleerde de overheid mensen om het beste uit zichzelf halen, en hun kansen te pakken. Dat dit ten koste ging van anderen, mocht de pret niet drukken. Het verzet tegen de...
donderdag, 2 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Over het belang van publieke ruimten verschijnt de ene na de andere studie. We moeten naar buiten. Bewegen, stappen tellen, gezond worden, ontmoeten, verbinden. Vooral met personen die we in de eigen...
woensdag, 1 december, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een patiënt die niet door jou aangeraakt wil worden vanwege je huidskleur. Een cliënt die je deskundigheid in twijfel trekt omdat je een hoofddoek draagt. Het blijkt dat zorgverleners daar heel...
dinsdag, 30 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlanders zullen, ook na de komst van de Omikonvariant van het coronavirus, de uitgevaardigde gedragsregels niet beter gaan opvolgen. Integendeel, ze vertrouwen de virologen en beleidsmakers niet...
maandag, 29 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Monique Kremers blikt terug op haar jeugd, waarin ze als studente uit de provincie kennismaakte met het intellectuele leven van de grote stad.  Ze ziet bij de huidige generatie migrantenkinderen een...
donderdag, 25 november, 2021 - 17:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het streven naar meer diversiteit in organisaties blijkt niet altijd garant te staan voor een inclusieve werkomgeving. Voor het vinden van werk maakt het uit tot welke ‘groep’ iemand behoort....
donderdag, 25 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder is psychisch kwetsbaar. Dit hoge percentage, mede het gevolg van de telkens opflakkerende coronacrisis, kan omlaag door jongeren laagdrempelig en...
woensdag, 24 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrijwel alle coronamaatregelen moeten van tafel. Het gaat inmiddels niet meer om corona, maar om de levensvragen die het virus bij ons op tafel legt. In plaats van rellen kunnen we ook proberen die...
dinsdag, 23 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer vindt dat pesten strafbaar moet worden gemaakt. Overdreven? De film Un monde laat duidelijk zien wat het is om een verschoppeling op school te zijn en dat we...
maandag, 22 november, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Succesvolle bewonersinitiatieven kunnen op feestelijk eerbetoon rekenen, de mislukte initiatieven daarentegen worden doodgezwegen. Ten onrechte.  Want we kunnen juist zo veel van hun mislukking leren...