Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 2 januari, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Buurt- en dorpshuizen in Brabant kunnen voor ondersteuning en modernisering terecht bij ’t Heft. In Oss komen nieuwe inzichten tot leven. ‘We zetten de deuren van het dorpshuis open zonder dat er per...
vrijdag, 30 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het vertrouwen van Nederlanders in de overheid en politiek is op een historisch dieptepunt beland. Om dat vertrouwen te verhogen, moet het openbaar bestuur door het oog van de burger leren kijken,...
donderdag, 29 december, 2022 - 10:42     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Het kan zijn dat burgers met schulden het extra inkomen niet in hun portemonnee krijgen, omdat het deel dat zij er extra bij krijgen -door...
woensdag, 28 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hbo-opleidingen hrm besteden steeds meer aandacht aan inclusie en antidiscriminatie. Het thema wordt zelfs een expliciet onderdeel van het profiel van hrm-medewerkers, schrijft Hanneke Felten van...
dinsdag, 27 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het debat over het delen van persoonsgegevens gaat al te vaak over privacy, menen Daniel Kapitan en Egge van der Poel. Volgens de twee docenten/adviseurs moeten we het meer hebben over de...
maandag, 26 december, 2022 - 11:33     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 12 december 2022 is Bart van Heerikhuizen overleden. Hij was een gedreven socioloog die met zijn inspirerende hoorcolleges generaties studenten enthousiast heeft gemaakt voor het vak. Toen hij...
zaterdag, 24 december, 2022 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil dat mensen duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om daaraan bij te dragen is in het coalitieakkoord opgenomen dat permanente scholing (scholing voor bij- of omscholing) via...
vrijdag, 23 december, 2022 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
Het is van belang de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk te laten verlopen. Onderdeel daarvan is het gesprek tussen de werknemer en de werkgever. 
vrijdag, 23 december, 2022 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
De Tweede Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders...
vrijdag, 23 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederland maakt zich op voor kerst. Lees hier twee kerstverhalen van jongeren die ver afstonden van warmte en gezelligheid, maar net als veel mensen hoopten op een kerstwonder. Ervaar de kracht en...
donderdag, 22 december, 2022 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Minister van Gennip voegt een meldplicht voor discriminerende verzoeken door opdrachtgevers aan uitzendbureaus toe aan het wetsvoorstel gelijke kansen op werving en selectie. Daar stemde de...
donderdag, 22 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met financiële problemen kunnen voor hulp terecht bij beroepskrachten van de formele schuldhulpverlening en bij vrijwilligers. Jansje van Middendorp onderzocht voor haar proefschrift wanneer...
woensdag, 21 december, 2022 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
In 2023 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.
woensdag, 21 december, 2022 - 10:15     Bron: Ministerie SZW
De nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) is sinds dit jaar gestart. De nieuwe wet moet het inburgeringsproces voor inburgeraars verbeteren en hen helpen sneller mee te doen aan onze samenleving. De...
woensdag, 21 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er mankeert van alles aan methoden en begrippen in rapporten over institutioneel racisme, vindt universitair hoofddocent Hans Siebers. Dat leidt tot verkeerde aanbevelingen. De term ‘institutioneel...
dinsdag, 20 december, 2022 - 15:14     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangkosten opnieuw. Hierdoor zullen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal met 1,74% extra stijgen voor alle vormen van kinderopvang. De maximum...
dinsdag, 20 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vliegen is not done geworden. Wetenschappers Félice van Nunspeet en Naomi van Steenbergen laten zien hoe we elkaar het beste kunnen aanspreken op ons vlieggedrag – in het belang van iedereen. Stel,...
maandag, 19 december, 2022 - 10:30     Bron: Ministerie SZW
Het college van B...
maandag, 19 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Verhalen van jongeren die niet passen in bestaande scripts van vallen, opstaan en succes worden niet serieus genomen. We luisteren niet eens naar hen. In de ‘Bibliotheek van tussenverhalen’ gebeurt...
vrijdag, 16 december, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Voor de zomer zijn hier langs drie lijnen maatregelen voor aangekondigd, inmiddels zijn deze...
vrijdag, 16 december, 2022 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Drs. M. (Marieke) van Wallenburg wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van...
dinsdag, 13 december, 2022 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is sprake van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo wordt geconcludeerd in een onderzoek op dit ministerie. Nu is de vraag: wat kan je eraan doen? Hanneke Felten van...
dinsdag, 13 december, 2022 - 09:33     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten verder te verhogen. De maximum uurprijs stijgt volgend jaar met een extra 0.94% voor alle vormen van kinderopvang. Dat...
dinsdag, 13 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bij de Nationale ombudsman komen klachten binnen over de overheid. Een selectie van bevreemdende situaties die bij burgers wantrouwen veroorzaken. Helaas is het een bekend verschijnsel: een overheid...
maandag, 12 december, 2022 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Arbeidsmigranten krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Dat komt omdat zij in praktijk tegen verschillende drempels aan lopen. Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
maandag, 12 december, 2022 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat racisme als een structureel probleem wordt ervaren bij het ministerie en bij ambassades. In een onderzoek...
maandag, 12 december, 2022 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te...
vrijdag, 9 december, 2022 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Het doel van de wet is dat...
vrijdag, 9 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Radboud Engbersen is een van de auteurs van het essay Het geheim van de lange relatie over continuïteit in het sociaal domein. In dit artikel gaat hij er verder op in. Drie experts reageren op het...
dinsdag, 6 december, 2022 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
De Nederlandse regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg krijgen tot en met 2027 in totaal € 623 miljoen extra Europese ondersteuning...
dinsdag, 6 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onbewuste mensbeelden van beleidsmakers kunnen heel verkeerd uitpakken voor burgers. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. SCP-onderzoekers Peteke Feijten en Winnie Gebhardt pleiten voor het expliciet...
maandag, 5 december, 2022 - 17:56     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2023 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
maandag, 5 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking is geld extra belangrijk voor hun positie en hun eigenwaarde. In de hulpverlening is deze sociale betekenis van geld wel bekend, maar wordt er...
vrijdag, 2 december, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Honderd burgers uit heel Nederland startten twee jaar geleden een experiment van nieuwe praktijken om bestaanszekerheid te vergroten in Amsterdam. Wat beweegt hen? Actieonderzoeker Jaswina Elahi deed...
donderdag, 1 december, 2022 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Daarom presenteert staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) samen met ministers Schouten (Armoedebeleid) en De Jonge (...
donderdag, 1 december, 2022 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het kabinet presenteert op 5 december 2022 de Nieuwe Aanpak Dakloosheid. Een van de speerpunten is Housing First (wonen eerst). Anke Jansen en Melanie Schmit van Housing First Nederland en...
woensdag, 30 november, 2022 - 12:06     Bron: Ministerie SZW
Het vaststellingsloket voor de NOW5 blijft langer open, namelijk tot en met 2 juni 2023. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Hiermee is de uiterlijke...
dinsdag, 29 november, 2022 - 14:14     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot en met 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten. De Eerste Kamer heeft daar...
maandag, 28 november, 2022 - 18:17     Bron: Ministerie SZW
Vandaag geeft minister Schouten invulling aan ruim 20 maatregelen die de Participatiewet meer in balans moeten brengen. Zo wordt de opstap naar werk gemakkelijker, mogen bijstandsgerechtigden giften...
maandag, 28 november, 2022 - 17:33     Bron: Ministerie SZW
Sinds maart dit jaar kunnen mensen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven voor STAP-budget. Via STAP kunnen zij jaarlijks gebruik maken van 1.000 euro voor arbeidsmarktgerichte...
maandag, 28 november, 2022 - 17:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft op Prinsjesdag een tijdelijk noodfonds energie aangekondigd als onderdeel van een omvangrijk pakket aan maatregelen gericht op het dempen van de negatieve gevolgen van de hoge...
vrijdag, 25 november, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Dick Heederik wordt voorzitter van de adviescommissie Lijst beroepsziekten. De adviescommissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op wetenschappelijke basis adviseren over...
vrijdag, 25 november, 2022 - 16:15     Bron: Ministerie SZW
Roos Vermeij wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze commissie is door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingesteld om te...
vrijdag, 25 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenlevingsopbouw is broodnodig in tijden van individualisering, maatschappelijke tegenstellingen en vereenzaming. Maar samenlevingsopbouw staat onder druk: er is te weinig continuïteit op...
donderdag, 24 november, 2022 - 15:02     Bron: Ministerie SZW
Werkzoekende senioren de kans bieden hun vaardigheden te laten zien voordat ze ergens solliciteren. Dat is de kern van een nieuwe pilot, waarbij senioren gratis een competentietest kunnen doen...
donderdag, 24 november, 2022 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Nog teveel arbeidsmigranten werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Daarom is het nodig dat het wetsvoorstel verplichte certificering zo snel als mogelijk wordt ingevoerd. Dit...
donderdag, 24 november, 2022 - 08:47     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet trekt de komende jaren structureel 120 miljoen euro uit voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Het geld gaat onder meer naar gemeenten zodat zij meer mensen...
donderdag, 24 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De uitkomst van de klimaattop in Sharm El-Sheikh is in veler ogen teleurstellend. Als we willen dat de klimaataanpak in het voordeel van mensen en aarde gaat werken, dan moet beleid volgens schrijver...
woensdag, 23 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De voortdurende verlenging van het beroepsleven geeft aanleiding tot bezorgdheid over sociale participatie van ouderen. Hebben zij dan nog wel tijd voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en oppassen op...
dinsdag, 22 november, 2022 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bejubeld en verguisd lijkt het burgerforum toch zijn opwachting te maken in het nationaal beleid. Expert democratisering & dialoog en SER-medewerker Amy Eaglestone wijst op de dilemma’s van...