Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 14 juli, 2021 - 11:37     Bron: Ministerie SZW
Koning Willem-Alexander heeft op 14 juli 2021, op voordracht van minister-president Rutte, met ingang van de datum van de beëdiging op 10 augustus 2021 benoemd: drs. Th.J.A.M. de Bruijn tot minister...
maandag, 12 juli, 2021 - 13:46     Bron: Ministerie SZW
Het budget van de TONK-regeling is enkele maanden geleden verdubbeld. Minister Koolmees laat nu weten dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen. De TONK-regeling is...
maandag, 12 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Corona- en vaccinsceptici uiten regelmatig hun twijfel over de waarde van wetenschap. Een twijfel gevoed door levensbeschouwelijke overtuigingen en te hooggespannen verwachtingen. De president van de...
vrijdag, 9 juli, 2021 - 08:10     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek dat minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd...
vrijdag, 9 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige huishoudens lopen vast op meerdere levensgebieden en wantrouwen officiële instanties. Amsterdamse buurtteams werken met een aanpak die juist voor hen bedoeld is. Essentieel: veldwerkers en...
donderdag, 8 juli, 2021 - 15:12     Bron: Ministerie SZW
Het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is voor het eerst niet gehaald. Dat laat minister Koolmees vandaag weten.
dinsdag, 6 juli, 2021 - 17:24     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen periode is het UWV en SVB gelukt om coronasteunregelingen uit te voeren en gelijktijdig de dienstverlening op peil te houden. Beide uitvoeringsorganisaties zetten voor het eerst in een...
dinsdag, 6 juli, 2021 - 16:44     Bron: Ministerie SZW
Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. Ze hebben onderwijs op afstand moeten volgen, een stageplek vinden was lastig en veel jongeren zijn hun bijbaan of baan kwijtgeraakt. Juist nu de...
maandag, 5 juli, 2021 - 13:25     Bron: Ministerie SZW
De vereenvoudiging van de Wajong heeft onbedoeld geleid tot financiële achteruitgang bij enkele Wajongers en per ongeluk tot hogere uitkeringen bij anderen. Minister Koolmees laat weten dit samen met...
maandag, 5 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zijn vrijwilligers deze (super)zomer waterdragers? Blijven ze met lege handen achter? De super sport- en cultuurzomer met vanwege de coronacrisis uitgestelde evenementen als het Eurovisie...
donderdag, 1 juli, 2021 - 14:02     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2021 zijn ouderparticipatiecrèches (opc’s) in de Wet kinderopvang opgenomen. Dit is een uitwerking van een afspraak in het Regeerakkoord.
donderdag, 1 juli, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om de verwachtingen bij de decentralisatie van het sociaal domein alsnog waar te maken, is meer dan extra geld nodig. Stevige lokale plannen en ruimte voor samenwerking in de uitvoering. De  ...
woensdag, 30 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
SCP-onderzoek laat zien dat kort na de uitbraak van de coronapandemie in ons land een positieve stemming overheerste. Van het saamhorigheidsgevoel en vertrouwen van destijds lijkt nu weinig meer over...
dinsdag, 29 juni, 2021 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De maatschappelijke en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de economie herstelt zich. Het gaat ook wezenlijk beter dan vier weken geleden bij de aankondiging van het nieuwe...
maandag, 28 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het extra miljard euro dat het Rijk de jeugdzorg onlangs toezegde, biedt tijdelijk enige soelaas. Maar de enige duurzame oplossing is een betere triage, zodat jongeren en gezinnen die het hardst hulp...
vrijdag, 25 juni, 2021 - 15:02     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil werk maken van betere publieke dienstverlening. Het heeft concrete acties voor de komende jaren vastgelegd in een zogenoemde overheidsbrede werkagenda. Het vertrouwen in de overheid...
vrijdag, 25 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We moeten het vertrouwen in de overheid herstellen! Er is een nieuwe bestuurscultuur nodig! Een dunner regeerakkoord. Transparanter. In het politieke kwetternest aan het Binnenhof is de verdeeldheid...
donderdag, 24 juni, 2021 - 08:50     Bron: Ministerie SZW
Het ministerie van SZW wil graag meer inzicht krijgen in wat het ontvangen van de wezenuitkering betekent voor wezen en hun verzorgers en laat daarom onderzoek uitvoeren. Doel van het onderzoek is om...
donderdag, 24 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van een maandinkomen van tweehonderdvijfenvijftig euro kan niemand leven. Toch is dit de hoogte van een bijstandsuitkering voor jongvolwassenen. Hun ouders worden geacht nog financieel voor hen te...
woensdag, 23 juni, 2021 - 11:38     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.684,80 naar € 1....
woensdag, 23 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In haar reactie op de initiatiefwet ‘voltooid leven’ van D66 suggereert Anne Gouweloos dat zij beter weet dan mensen zelf wat goed voor hen is. Hard paternalisme is echter het laatste waaraan het...
dinsdag, 22 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ondanks de waarschuwingen voor een aanstaande pandemie, overviel de coronacrisis ons volkomen. De WRR zet de geleerde lessen op een rij, opdat de overheid toekomstige crises beter het hoofd kan...
maandag, 21 juni, 2021 - 12:19     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil niet alleen dat iedereen de regie over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling kan nemen, maar ook dat de mogelijkheden daartoe binnen hardbereik zijn. Per 2022 is dat voor iedereen die...
maandag, 21 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor de oplossing van racisme kijken we vaak naar de mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond. Maar de inzet van witte mensen is noodzakelijk. ‘Ze mogen dankbaar zijn dat ze hier...
vrijdag, 18 juni, 2021 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het 3e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het...
donderdag, 17 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Alleen Rotterdam telt al meer dan zevenduizend risicojongeren tussen de twaalf en zeventwintig jaar. Zij ervaren een opeenstapeling van problemen op het gebied van school, werk, gezondheid en...
woensdag, 16 juni, 2021 - 10:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kwaliteit van het openbaar bestuur in Nederland laat te wensen over. Er wordt vaak maar wat aan gerommeld zodat ons land op vele ranglijsten onderaan bungelt. Hoog tijd voor verbetering, vindt...
dinsdag, 15 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zoals de twintigste eeuw ideologisch was, zo is de 21ste eeuw identitair, dat wil zeggen de vraag wie we zijn staat centraal: als persoon, als Nederland, als Europa, als het Westen, stelt Hans...
maandag, 14 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal domein moet en wil iedereen helpen en verkoopt nooit nee. De tragiek van dit beleid is dat degenen die het meest zorg nodig hebben daardoor vaak buiten de boot vallen. Gemeenten moeten...
vrijdag, 11 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het concept van positieve gezondheid roept het beeld op als zouden ziekte, lijden en ongelijkheid niet meer bestaan, zeggen Rob Arnoldus en Mark de Koning. Onzin, zeggen de huisartsen Hans Peter Jung...
donderdag, 10 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een klassieke culturele smaak hebben meer sociale contacten met een hoger opleidingsniveau of hogere beroepsstatus, blijkt uit onderzoek. Dat dit met name geldt voor mensen die zijn...
woensdag, 9 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ouders zouden hun informele sociale netwerk méér moeten aanspreken bij de opvoeding en andere ouderschapstaken, volgens het jeugdbeleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht of die...
dinsdag, 8 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Meer dan 80 procent van de mensen met langdurige psychische problemen heeft geen betaald werk. Dit terwijl de meerderheid van deze groep wel wil werken. En dat kan ook, als we afscheid nemen van het...
maandag, 7 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het opbouwwerk heeft in de coronacrisis zijn waarde bewezen, vinden Chantal van Lieshout & Maja Ročak van Zuyd Hogeschool. Ook nu de samenleving weer van slot gaat, moet het opbouwwerk voldoende...
vrijdag, 4 juni, 2021 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de regeling voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector voorlopig opschorten voor nieuwe koks die naar Nederland komen. Dat wil het kabinet na...
vrijdag, 4 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Geweld tegen sociaal werkers is een structureel maatschappelijk probleem. Minder dan tien procent van sociaal werkers doet echter aangifte in gevallen van agressie. Hoe komt dat en hoe kunnen zij...
donderdag, 3 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De lang uitgestelde invoering van de omgevingswet is eindelijk nabij. Maar nog voordat ze wordt ingevoerd, is ze al weer achterhaald. Vooral buurtbewoners zijn de dupe, tenzij ze  gezamenlijk met...
woensdag, 2 juni, 2021 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn de eindrapporten van de eerste drie pilotthema’s 'duale trajecten', 'brede intake en PIP' en 'vrouwelijke nareizigers' gepubliceerd.
woensdag, 2 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kwetsbare jongeren gaan gebukt onder grote stress, vanwege de coronamaatregelen. Ze zijn hun dagelijkse routine kwijt en staan daardoor nog meer onder druk van een steeds complexere samenleving en...
dinsdag, 1 juni, 2021 - 18:30     Bron: Ministerie SZW
Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen euro voor vrijmaakt in het komende politiek jaar. Door de ggz-...
dinsdag, 1 juni, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Armoede doorbreek je met financiële ondersteuning, speciale voorzieningen en met versterking van zelfredzaamheid. Onderzoek van drie Werkplaatsen Sociaal Domein laat zien dat er nog een schakel is:...
maandag, 31 mei, 2021 - 18:02     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet start een pilot in de vorm van een verblijfsregeling die het voor innovatieve startups makkelijker maakt om personeel met gewilde expertise vanuit het buitenland aan te trekken. Voor...
maandag, 31 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de flexibilisering van de arbeidsmarkt is de platformisering wel de meest opvallende ontwikkeling. Platformwerk als van Uber en Deliveroo staat vaak in kwaad daglicht. Is dat terecht? Het SCP...
vrijdag, 28 mei, 2021 - 12:31     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet investeert vanaf 2022 structureel 100 miljoen euro extra in de uitvoering van UWV en SVB. De investering is nodig om de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties aan burgers en...
vrijdag, 28 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dat dertienjarigen niet veel belang hechten aan democratie is op zich niet opmerkelijk. Wat wel zorgen baart zijn de verschillen tussen opleidingsniveaus. Zo vertonen vmbo’ers veel minder politieke...
donderdag, 27 mei, 2021 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben...
donderdag, 27 mei, 2021 - 13:36     Bron: Ministerie SZW
Om gemeenten in staat te stellen de Tozo uit te voeren hebben zij voorschotten ontvangen op de rijksvergoeding. Gebleken is dat de hoogte van de voorschotten voor afzonderlijke gemeenten behoorlijk...
donderdag, 27 mei, 2021 - 13:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vaker individuele hulpvragen verbinden met collectieve wijkvoorzieningen, is het devies voor buurt- en wijkteams. Dat is zeker zinvol, maar er zijn nog meer smaken bij collectieve hulpverlening dan ‘...
donderdag, 27 mei, 2021 - 11:38     Bron: Ministerie SZW
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2021 vastgesteld op € 1.701,00 per maand. In verband hiermee wijzigt per 1 juli 2021 ook het netto minimumloon, zoals bedoeld in artikel 37 van de...
woensdag, 26 mei, 2021 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aantal betaalde ervaringsdeskundigen bij instellingen lijkt te stagneren. Sommige instellingen timmeren op dit vlak wel aan de weg. Hoe doen ze dat? Wat kunnen we daar van leren? In het rapport...