Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 7 juni, 2023 - 15:40     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Amerikaanse filosofe Susan Neiman heeft stevige kritiek op de woke-beweging binnen links. ‘Hun manier van denken brengt geen oplossing voor de grote maatschappelijke vraagstukken naderbij.’ In...
woensdag, 7 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Samenlevingsopbouw beleeft onder noemers als gemeenschapsversterking en community building een opvallende revival op lokaal niveau, zien Radboud Engbersen (Movisie) en Neeltje Spit (Universiteit voor...
dinsdag, 6 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Negatieve campagnevoering is groot geworden in de Verenigde Staten, maar wordt ook in Nederland volop toegepast. Docenten bestuurskunde Aron van Balveren en Petra Klap onderzochten de tweets van...
maandag, 5 juni, 2023 - 17:17     Bron: Ministerie SZW
Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer...
maandag, 5 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dalende leerprestaties en toenemende prestatiedruk onder leerlingen en studenten lijken tegengestelde ontwikkelingen, maar zijn beide terug te voeren op de opwaartse druk door ouders. Laat ieder kind...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Steeds vaker worden werknemers gehouden aan een concurrentiebeding. Dat betekent dat zij, na het einde van hun contract, niet hetzelfde soort werk mogen doen bij een concurrerend bedrijf. Deze...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Huishoudens die financieel zijn getroffen door tegenstrijdige regelingen krijgen voorlopig financiële hulp via de bijzondere bijstand. Met Prinsjesdag wil het kabinet duidelijkheid geven over een...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs wordt voor alle opvangtypes met 6,01% verhoogd. Daarmee komt de maximum uurprijs voor dagopvang uit op €9,65,...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 13:59     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken en heeft daarvoor een wijziging van de Wet kinderopvang voorbereid. Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kunnen...
vrijdag, 2 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het publieke debat over de ggz heerst de tendens om psychische problematiek te verwijzen naar het sociaal domein en herstel- en zelfregiecentra. Annette Plooy, Alie Weerman, Daantje Daniëls en...
donderdag, 1 juni, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Honderden mensen belanden jaarlijks in de gevangenis voor een verkeersboete. Voor iemand met geld zijn verkeersboetes een schijntje, voor armere mensen kunnen ze de nekslag zijn. Politiek econoom...
woensdag, 31 mei, 2023 - 17:33     Bron: Ministerie SZW
Er bestaan momenteel grote verschillen in de kwaliteit van opvang die gastouders aanbieden. Om dit tegen te gaan wil minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) extra kwaliteitseisen in de...
woensdag, 31 mei, 2023 - 09:54     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een oplossing van de toeslagenaffaire is nog ver weg. Onderzoeken naar de affaire helpen ook al niet door de curieuze vragen die volgens Windesheim-onderzoeker Pamela Jakobs worden gesteld. Zij komt...
woensdag, 31 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Hervormingsagenda Jeugd wordt geen akkoord over de toekomst van het jeugdzorgstelsel gesloten. Op zijn hoogst is er een akkoord over welke opgaven er zijn, betoogt emeritus hoogleraar Harrie...
dinsdag, 30 mei, 2023 - 22:30     Bron: Ministerie SZW
Overgang naar nieuw pensioenstelsel start op 1 juli 2023 Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer dinsdagavond ingestemd met de wet toekomst pensioenen. De Wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande...
dinsdag, 30 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het argument dat de vernieuwde Transgenderwet seksueel geweld tegen vrouwen in de hand werkt, berust op empirisch aantoonbare misvattingen. Vier gerenommeerde wetenschappers leggen het uit....
maandag, 29 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs publiceerde Socialevraagstukken.nl een artikel waarin de auteurs schamper deden over incassobedrijven die aangeven socialer te willen werken. Wim van Limpt, commercieel directeur bij de Groep...
vrijdag, 26 mei, 2023 - 15:37     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 25 mei zijn de winnaars bekendgemaakt van de twee competities die de Nederlandse Sociologische Vereniging geregeld uitschrijft. Het gaat om de tweejaarlijkse prijs voor het beste sociologische...
vrijdag, 26 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alleen dragen stigma’s bij aan ongelijke posities binnen de samenleving, stigma’s versterken ook een negatief zelfbeeld. Dat moet anders, vindt Sahar Noor. Wist je dat alle menselijke gevoelens...
donderdag, 25 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een structurele personeelskrapte bedreigt de uitvoering van publieke taken, stelt de Sociaal-Economische Raad in een nieuw advies. Om de problemen te verminderen is een veel steviger, minder...
woensdag, 24 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel Nederlanders zijn somber over de samenleving. Verkiezingsuitslagen, demonstraties en maatschappelijke discussies worden vaak verbonden aan dit negatieve gemoed. Onderzoekers van het Sociaal en...
woensdag, 24 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen en jongeren gaan ten onder aan de almaar groeiende prestatiedruk. Naar de jeugd-ggz sturen leidt tot hoge kosten, lange wachtlijsten en instandhouding van de prestatiecultuur. Kinder- en...
dinsdag, 23 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat bedoelen burgers met ‘geen vertrouwen’? Kan de overheid vertrouwen terugwinnen? Onderzoekers spraken burgers en concluderen: burgers hebben te veel ‘instantiekapitaal’ nodig: ze moeten weten hoe...
maandag, 22 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Door te investeren in de sociale basis kunnen gemeenten beter sturen op maatschappelijke ondersteuning. In het systeem dat Berenschot-onderzoekers Wouter Poels en Paul Schenderling voorstaan, komen...
vrijdag, 19 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Herdefinitie van wie zzp’er is en wie niet helpt zeker om de kwetsbare positie van de zzp’er te verbeteren. Maar de minister kan meer doen, zegt hoogleraar Paul de Beer. Hij pleit voor betere...
donderdag, 18 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De samenleving steekt ongelooflijk veel geld in de laatste 100 levensmaanden, maar veel ouderen vinden dat die fase absoluut niet verloopt zoals ze willen. Dat moet beter, betoogt Pieter Hilhorst van...
woensdag, 17 mei, 2023 - 19:45     Bron: Ministerie SZW
Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen krijgen recht op een eenmalig bedrag van €5.000. Dat stelt het kabinet voor in een...
woensdag, 17 mei, 2023 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
Niet de regels, maar de mens centraal zetten. Dat is het uitgangspunt van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Dit wetsvoorstel staat vanaf middernacht open ter internetconsultatie voor alle...
woensdag, 17 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Krimpflatie en graaiflatie raken vooral de kwetsbaren. Om hen beter hiertegen te beschermen pleit hoogleraar Marcel Canoy voor een overheid met een flexibel mensbeeld en naming-and-shaming van...
dinsdag, 16 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Decennia van economisch groeidenken hebben mens, dier en planeet veel schade toegebracht. Ook de in toenemende mate beleden ‘groene groei’ doet meer kwaad dan goed, toont sociaal geograaf Karolien...
maandag, 15 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het lage politiek vertrouwen ligt volgens hoogleraar Politicologie Tom van der Meer niet aan de kiezer, maar aan de politiek. ‘Die moet het probleem bij de wortel aanpakken. En niet kunstmatig het...
vrijdag, 12 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kans lijkt groot dat het deze zomer weer crisis wordt bij het COA in Ter Apel. We vroegen Jojanneke Meijer en Nevil Henebury, medewerkers in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen...
donderdag, 11 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zonder een zekere mate van wederzijds vertrouwen tussen overheden, instanties en burgers kan de verzorgingsstaat weinig voor burgers betekenen. Hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer laat zien...
woensdag, 10 mei, 2023 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vandaag, woensdag 10 mei, overhandigen de samenstellers van Zorgzame Buurten hun bundel aan de Tweede Kamer in Den Haag. Het boekje bevat vijftien initiatieven die, vaak ondanks het systeem,...
woensdag, 10 mei, 2023 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ymere organiseert op 5 juni in samenwerking met Marcel Canoy, Movisie, Nederland Zorgt voor Elkaar en Vilans een symposium over Zorgzame Samenlevingen. Dit als opvolger van het Manifest voor meer...
woensdag, 10 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We wijzen voor alles wat misgaat in de publieke sector graag naar de markt. Onterecht, meent hoogleraar Marcel Canoy. Hij ziet drie routes voor goed ondernemerschap bij publieke voorzieningen. Het...
dinsdag, 9 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sinds de decentralisaties vraagt het sociaal domein van professionals en beleidsmakers om op een andere manier te denken en te handelen. Hoogleraar Bestuurskunde Jan-Kees Helderman: ‘Veel gemeenten...
maandag, 8 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wie maatschappelijk onbehagen wil tegengaan, moet mensen ook meer grip geven op hun eigen leven, schrijven Will Tiemeijer en Anne-Greet Keizer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (...
vrijdag, 5 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lerende praktijken schieten als paddenstoelen uit de grond. De werkgroep Lerende Praktijken van de Werkplaatsen Sociaal domein is blij met de opkomst, maar heeft ook kritische kanttekeningen. Zij...
donderdag, 4 mei, 2023 - 10:59     Bron: Ministerie SZW
Op 3 mei 2023 is het nader voorlopige macrobudget bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september.
donderdag, 4 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is marktwerking goed of slecht voor het sociaal domein? Cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans: ‘Sociaal werk is geen handelswaar.’ Jos van der Lans In zijn recente essay Ontsnappen aan...
woensdag, 3 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Simpele, rechtlijnige mensbeelden zijn een teken van luiheid, vindt Monique Kremer. Is de mens autonoom of verbindend? Zelfredzaam of hulpbehoevend? Homo economicus of homo sociales? Het mensbeeld...
dinsdag, 2 mei, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociale stijger Lenette Schuijt ervoer de subtiele verschillen tussen het milieu van haar afkomst en de klasse waarin ze terechtkwam. Ze schreef er een boek over en pleit ervoor om sociale klasse...
zondag, 30 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wil je een geslaagd begeleidingstraject? Kies dan voor nabijheid. Coach, docent en onderzoeker Greet Demesmaeker (AP Hogeschool Antwerpen) beschrijft het door haar ontwikkelde instrument om met de...
vrijdag, 28 april, 2023 - 15:23     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verkennen en implementeren van maatregelen om de wachtlijsten en achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen te verkleinen. Ook wordt voortdurend...
vrijdag, 28 april, 2023 - 14:14     Bron: Ministerie SZW
Vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen. Het Rijk maakt hier vanaf 2024 geen middelen meer voor vrij. 
vrijdag, 28 april, 2023 - 09:34     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet verkent een gebaar van erkenning voor Surinaamse ouderen. Vooruitlopend op een definitief besluit staat er in de voorjaarsnota 122 miljoen euro hiervoor gereserveerd. 
vrijdag, 28 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sociaal werk moet meer opkomen voor de collectieve belangen van jongeren met geldproblemen. Beschouw het niet als individuele problemen, betoogt docent en onderzoeker Paula Smith. We moeten anders...
donderdag, 27 april, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op sekswerk rust nog altijd een taboe dat sekswerkers ervan weerhoudt steun te vragen, blijkt uit onderzoek onder mannelijke sekswerkers. Onderzoekers Frank van Oorschot, Anke van den Dries en Marc...
woensdag, 26 april, 2023 - 15:57     Bron: Ministerie SZW
In het coalitieakkoord is afgesproken om het stelsel voor kinderopvangtoeslag te herzien. Het kabinet wil het kinderopvangstelsel eenvoudiger en betaalbaarder maken voor ouders. De afgelopen periode...