Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 3 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten moeten volgens de Nationale ombudsman investeren in persoonlijk contact met bijstandsgerechtigden. En cliëntenraden actief ondersteunen en vroegtijdig betrekken, zodat ze invloed hebben op...
maandag, 2 oktober, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Amsterdams onderzoek naar experimentele begeleidingsvormen in de bijstand leverde drie belangrijke bevindingen op. Onderzoekers Mathieu Portielje, Sandra Bos, Kim van Berkel, Judith Elshout belichten...
zaterdag, 30 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Nederlandse Vereniging voor Sociologie en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken introduceren De Sociologie Show, een podcast over actuele vraagstukken. De Sociologie Show: een plek waar...
vrijdag, 29 september, 2023 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
De voorlopige bijstandsbudgetten 2024 en de definitieve bijstandsbudgetten 2023 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze...
vrijdag, 29 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Pleegouders worden ondergewaardeerd en krijgen te weinig steun. Zolang dit niet verandert, heeft nieuwe pleegouders werven geen zin, meent bestuurskundige Manouk Visser. Zij pleit voor betere...
donderdag, 28 september, 2023 - 11:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De plek waar sociologen van gedachten wisselen over het maatschappelijke gesprek van de dag. Marcel Ham en Tara Lewis interviewen sociologen over actuele vraagstukken. Een laagdrempelige én...
donderdag, 28 september, 2023 - 10:27     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van de Commissie Sociaal Minimum De bestaanszekerheid moet landelijk worden aangepakt met een centrale rol voor de rijksoverheid. Structureel beleid is nodig om ervoor te...
woensdag, 27 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid gaan voor Sahar Noor verder dan het creëren en behouden van een divers personeelsbestand en het vieren van diversiteit tijdens de Diversity Month. De...
dinsdag, 26 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met een pleidooi voor meer vertrouwen en meer vrije ruimte voor hulpverleners heeft student Suzanne in den Haak de essaywedstrijd gewonnen van het vak Sociale Agenda binnen Social Work aan de...
maandag, 25 september, 2023 - 08:41     Bron: Ministerie SZW
Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen die het kabinet met Prinsjesdag aankondigde, blijven veel huishoudens bezorgd over hun financiële situatie. Het ministerie van Sociale Zaken en...
maandag, 25 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Breed draagvlak voor de nieuwe inburgeringswet, maar onderdelen zijn moeilijk uitvoerbaar, in de uitvoering ontstaan complexe ketens met vertraging als gevolg en er is onduidelijkheid over...
vrijdag, 22 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Genderongelijkheid bestrijden met mannelijkheid lijkt een paradox, maar is het niet. Professor Inge Bleijenbergh laat zien hoe mannelijkheid ingezet kan worden voor meer sekse-gelijkheid. Als een...
woensdag, 20 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Over de noodzaak van een gendersensitieve aanpak van huiselijk geweld heerst grote eensgezindheid. Toch worstelen gemeenten hiermee. Onderzoek van Suzanne Bouma en Gregor Walz laat zien dat de wil om...
dinsdag, 19 september, 2023 - 16:42     Bron: Ministerie SZW
De financiering van de onderwijsroute, een van de leerroutes van het inburgeringsstelsel, is tot en met 2029 zeker gesteld. Hiermee geeft het kabinet langdurige zekerheid voor deze leerroute. Dat is...
dinsdag, 19 september, 2023 - 16:18     Bron: Ministerie SZW
Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden. Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs, minister Schouten van Armoedebeleid,...
dinsdag, 19 september, 2023 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet neemt extra maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag (midden)inkomen of een uitkering, en grote gezinnen, te verbeteren. Daarom investeert het kabinet komend jaar € 2 miljard...
dinsdag, 19 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren die angstig, boos of verslaafd zijn, zijn vatbaar voor crimineel gedrag. Volgens lector Peer van der Helm is er meer nodig dan therapie. Ook de samenleving moet veranderen, onder meer door...
maandag, 18 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op zoek naar een effectieve integrale ondersteuning in het sociaal domein, experimenteerde de gemeente Leidschendam-Voorburg met subsidietafels. De eerste resultaten stellen teleur, maar bieden ook...
vrijdag, 15 september, 2023 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het stelsel...
vrijdag, 15 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten zijn voortdurend bezig hun toegang tot zorg te optimaliseren. Rienk Janssens, sociaal strateeg bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zocht naar werkzame praktijken. Goede redenaties...
donderdag, 14 september, 2023 - 09:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen moeten niet meer worden gedwongen tot zelfredzaamheid en zelfregie, zegt hoogleraar Jan Willem Duyvendak in een rede voor Hogeschool Leiden. ‘Het is tijd voor herwaardering van collectieve...
donderdag, 14 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is de toenemende polarisatie online een goede afspiegeling van wat mensen echt denken? Nee, zegt de Utrechtse socioloog Nick Wuestenenk, en besef van het verschil daartussen kan ons helpen om...
woensdag, 13 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid wil dat hulpbehoevende ouderen meer beroep doen op hun eigen netwerk. VU-zorgwetenschappers maken zich grote zorgen, omdat de trend juist is dat steeds meer ouderen, vooral mannen, niet...
dinsdag, 12 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De jeugdzorg behoeft een nieuw perspectief, ze vertilt zich aan problematiek waar ze sowieso geen uitkomst voor kan bieden. Kinder- en jeugdpsycholoog Bert Vendrik pleit voor een positief-kritische...
maandag, 11 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het zou een goede zaak zijn als de komende verkiezingen gaan over de vraag welk sociaal contract de burgers willen. Volgens Marcel Canoy zijn er stevige ingrepen nodig om het sociale contract te...
vrijdag, 8 september, 2023 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Johanna Hirscher is per 27 juni 2022 toegetreden tot de raad van bestuur van UWV. Met de verlenging van haar benoemingstermijn zal ze net als de overige bestuursleden voor een periode van vijf jaar...
vrijdag, 8 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) werken samen in de Buurtcampus om buurten duurzamer, gezonder en inclusiever te maken. Studenten doen er praktijkervaring...
donderdag, 7 september, 2023 - 13:54     Bron: Ministerie SZW
Maar liefst één op de tien werknemers in Nederland is 60 jaar of ouder en zal binnen nu en 7 jaar met pensioen gaan. Daarmee verliest Nederland een waardevolle groep werknemers in een zeer krappe...
donderdag, 7 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lang bestond het idee dat gemeenschappelijk beheer van hulpbronnen tot uitputting en ondergang leidt. Econome Elinor Ostrom toonde de onzin daarvan aan en werd daarmee de oermoeder van ‘commons...
woensdag, 6 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Herman Tjeenk Willink (1942) publiceerde recent zijn boek Het tij tegen. In dit interview kijkt hij naar de politieke werkelijkheid van nu. ‘Er is druk van buiten de politiek nodig om de politieke...
dinsdag, 5 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het gaat goed met de integratie van mensen met een niet-westerse achtergrond, maar niet met racisme. Schrijfster en activiste Anja Meulenbelt zoekt met een boek van Anne-Ruth Wertheim naar een...
dinsdag, 5 september, 2023 - 06:00     Bron: Ministerie SZW
Jongeren ervaren steeds meer beginnende mentale klachten door werkstress. Zo blijkt uit nieuw onderzoek waarin TNO op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) trends...
maandag, 4 september, 2023 - 23:19     Bron: Ministerie SZW
De eenmalige tegemoetkoming energiekosten komt onder bepaalde voorwaarden ook beschikbaar voor studenten die langer over hun studie doen. Het gaat om studenten waarvan de ouders een laag inkomen...
maandag, 4 september, 2023 - 14:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Abram de Swaan spreekt op 5 oktober in De Geertekerk in Utrecht de Marie Kamphuis Lezing uit. De Swaan was behalve decennialang één van Nederlands meest vooraanstaande sociologen ook een tijd lang...
maandag, 4 september, 2023 - 13:35     Bron: Ministerie SZW
Het STAP-budget gaat voor de rest van 2023 in aangepaste vorm verder. Vanaf 18 september gaat het loket weer open. Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer, de ervaringen met eerdere rondes...
maandag, 4 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als je een burgerforum (burgerberaad) koppelt aan een referendum levert dat betere resultaten op, schrijven onderzoekers Charlotte Wagenaar en Frank Hendriks van het Redress-project over...
vrijdag, 1 september, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Tijdens burgerparticipatieprocessen bestaat de neiging om ‘het politieke’ te negeren, te omzeilen of te verhullen. Burgers voelen zich bedonderd of uitgesloten, zag Nanke Verloo tijdens haar NIAS...
donderdag, 31 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Filosofe Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek, werd uitgenodigd om aan de hand van Aristoteles na te gaan of er grenzen zijn te stellen aan rijkdom. Het leverde een pamflet op: Rijkdom. Hoeveel...
dinsdag, 29 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Wat gebeurt er als wijkbewoners zeggenschap krijgen over het wijkbudget? In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken namen ze de proef op de som. Onderzoekers Yannick Drijfhout en Marthe van Gils...
maandag, 28 augustus, 2023 - 11:18     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Racisme en discriminatie zijn ziekmakend. Zorgverleners onderkennen dit vaak niet. Rotterdam Scriptieprijswinnaar Ingrid Blankesteijn onderzocht voor haar masterscriptie hoe zorgverleners racisme (...
maandag, 28 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De rijksoverheid lijkt vast te zitten in het denken in oplossingen, geld, regels, markt, managen en meten. Dit leidt tot ad-hocbeleid dat veel maatschappelijke problemen veroorzaakt. Josine Teeuw...
zaterdag, 26 augustus, 2023 - 00:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil kinderopvangorganisaties verplichten om de overzichten van ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van kinderen zes weken te bewaren. De verplichting geldt voor de dagopvang...
vrijdag, 25 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De luide collectieve roep om meer burgerparticipatie leidde onder meer tot handelingsverlegenheid bij politici en vervaging van de parlementaire democratie als herkenbaar concept, schrijven...
donderdag, 24 augustus, 2023 - 10:00     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 18 september kunnen mbo-scholen een aanvraag indienen voor subsidie voor financiële educatie. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) kondigde eerder aan dat...
woensdag, 23 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Iedere politieke suggestie om prioriteiten te verschuiven in het welzijnswerk kreeg vroeger als reactie: kom maar met geld. Nooit overwoog men het eigen werk anders in te richten. Dat ziet Jos van...
dinsdag, 22 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jurenne Hooi probeerde als directeur twaalf jaar lang de schuldhulpverlening van binnenuit te veranderen. Dat ging niet vanzelf. Ze schreef er een boek over. ‘Er is te weinig kennis van de doelgroep...
maandag, 21 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerparticipatie is een welkom alternatief voor het uitgekauwde ‘luisteren naar het volk’. De hoop is dat burgers hun medeburgers van het burgerberaad gezag toekennen. Wat is er nodig volgens de...
vrijdag, 18 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De overheid is voor velen de gebeten hond als het gaat om vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Bruno Servaege heeft een positieve kijk op onze verzorgingsstaat...
woensdag, 16 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Beste gemeenteambtenaar, wees vooral een gelijkwaardige gesprekspartner voor inwoners, bepleit Sahar Noor. In zeker zin is polarisatie van alle tijden. Sociale bewegingen kunnen voor onrust en zelfs...
dinsdag, 15 augustus, 2023 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vooral in kwetsbare wijken en gebieden staat de leefbaarheid onder druk. Dat geeft stress en leidt tot grotere gezondheidsverschillen in de samenleving. Omgevingsbeleid kan deze verschillen helpen...