Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

donderdag, 3 september, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Een wereldwijde pandemie heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van burgers. Het kan ook de gezondheid van een democratie aantasten doordat het regeringen voor grote uitdagingen stelt. Wanneer...
woensdag, 2 september, 2020 - 15:35     Bron: Ministerie SZW
Er komt een vergoeding voor ouders die tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang vanwege Corona de rekening hebben doorbetaald en tot nu toe buiten de compensatieregeling vielen.
woensdag, 2 september, 2020 - 08:20     Bron: Ministerie SZW
De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een...
dinsdag, 1 september, 2020 - 15:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten staan voor zwaar weer, met groeiende tekorten op hun begrotingen. In Hoogeveen staat het water tot aan de lippen. In een ontmoeting met gemeenteraadsleden vertelde Movisie-voorzitter Janny...
dinsdag, 1 september, 2020 - 09:09     Bron: Ministerie SZW
Het nieuwe studiejaar is vandaag van start gegaan. Hiermee gaan ook de eerste wijzigingen van de wet Vereenvoudiging Wajong in. Wajongers die studeren gaan erop vooruit. Jonggehandicapten die willen...
maandag, 31 augustus, 2020 - 13:20     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het terugdringen van obesitas bij kinderen is een grote maatschappelijke uitdaging. Kinderen met obesitas hebben een sterk verhoogde kans om te maken te krijgen met pesterijen en uitsluiting en om...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:18     Bron: Ministerie SZW
De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. De economische recessie is voorlopig niet voorbij en naar bepaald werk zal de komende tijd mogelijk ook geen vraag meer zijn. Voor...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:14     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft vandaag besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen.
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:10     Bron: Ministerie SZW
De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Met de verlenging van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 15:00     Bron: Ministerie SZW
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en...
vrijdag, 28 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ruim twee jaar geleden stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau vast dat er voor de inburgering van Syriërs in Nederland een combinatie van specifiek en algemeen beleid nodig was. De Groningse...
donderdag, 27 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er is veel aandacht voor de negatieve gevolgen van de coronacrisis onder studenten, zoals een verslechtering van de onderwijskwaliteit, de studievertraging die studenten oplopen en de onzekerheid en...
woensdag, 26 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Ons gedrag is cruciaal in de strijd tegen het coronavirus. Om dat te beïnvloeden is meer en betere communicatie nodig dan op persconferenties meedelen wat de maatregelen zijn, betogen twaalf...
dinsdag, 25 augustus, 2020 - 11:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Hoe reageren mensen als anderen hen discrimineren of stigmatiseren op grond van hun afkomst, cultuur, huidskleur of religie? Onderzoeker Jurriaan Omlo zag veel vermijdende strategieën. Onderzoek...
zaterdag, 22 augustus, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – De auteurs, Pulignano, Thompson en Doerflinger, verbonden met het ETUI (European Trade Union Institute) werpen de vraag op hoe de ruimte voor vakbondsactie bij door kapitaalaccumulatie...
vrijdag, 21 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Improvisatie en structuur zijn geen tegenpolen, maar vullen elkaar aan in het leveren van maatwerk in de jeugdzorg. Zo zijn het team, het mandaat van B en W en de manager die zich...
woensdag, 19 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Veel traditionele Syrische huwelijken lopen in Nederland op de klippen. Vooral sommige mannen hebben moeite om de nieuwe verhoudingen, in gezin en samenleving, te accepteren. Vrouwen juist niet, zij...
woensdag, 19 augustus, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In het tijdschriftEconomic and Industrial Democracy beschrijft Armaroli cases in de Italiaanse regio Brescia waarbij de vakbond FIM-CISL, opererend in de metaalindustrie, een nieuwe strategie...
dinsdag, 18 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Covid-19 leidt ertoe dat kwetsbare ouderen buitengesloten dreigen te raken. Ook sinds de versoepeling van de coronamaatregelen staat hun dagelijks leven nog steeds in het teken van beperkingen en...
dinsdag, 18 augustus, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 – In een bijdrage in het European Journal of Workplace innovation betogen Frank Pot, Peter Totterdill en Steven Dhondt dat de implementatie van de ‘Europese pijler van sociale rechten’ kan...
maandag, 17 augustus, 2020 - 07:11     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kun je met quota discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan? Ja, zeggen de voorstanders, de gelijkheid van kansen komt er anders nooit. Nee, zeggen de tegenstanders, quotering doet meer kwaad dan...
donderdag, 13 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als hemelbestormers noch hokjesafvinkers de hulp bieden die mensen nodig hebben, wie dan wel? Veldwerker en onderzoeker Marion Herben onderzocht de hulp aan tweeduizend jongeren en gezinnen. Op basis...
dinsdag, 11 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De afgelopen maanden kreeg het hbo veel lof voor de manier waarop het zijn onderwijs digitaal organiseerde. Opleidingen voor sociale beroepen kunnen echter niet zonder persoonlijke ontmoeting, vinden...
donderdag, 6 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Is Nederland nou wel of geen racistisch land? Wordt hier structureel gediscrimineerd? Als we voorbij die welles-nietes discussie kijken naar de gevolgen van discriminatie en racisme, dan wordt...
dinsdag, 4 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet alleen horeca, vakantiegangers en de kunsten ervaren de onwelkome gevolgen van het ‘nieuwe normaal’, maar ook de zorg. En dan bedoel ik nu een keer niet de vragen rondom triage of...
zaterdag, 1 augustus, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bewoners van kwetsbare wijken hebben behoefte aan toegankelijke buurtvoorzieningen. Mits bemenst met kundige professionals vormen ze paleizen waar ‘gewone mensen’ meer aan hebben dan aan iconische...
vrijdag, 31 juli, 2020 - 15:52     Bron: Ministerie SZW
In opdracht van het Ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapportage.
vrijdag, 31 juli, 2020 - 09:26     Bron: Ministerie SZW
Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden...
donderdag, 30 juli, 2020 - 11:52     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 30 juli 2020 worden de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers kleiner. Gedetacheerde Europese werknemers krijgen recht op...
donderdag, 23 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Straffen verhogen’ en ‘meer blauw op straat’ zijn de bekende reacties als de criminaliteitscijfers weer zijn toegenomen. Myrthe van Delden laat in haar masterscriptie zien dat het ook anders kan....
woensdag, 22 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Gemeenten zijn steeds meer geld kwijt aan de uitvoering van landelijk beleid. De Enschedese gemeenteraad protesteert daartegen. De coronacrisis geeft de actie extra betekenis. Het Rijk kan kiezen:...
maandag, 20 juli, 2020 - 16:50     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Op 2 augustus 2019 maakte ik kennis met Marc, een man van middelbare leeftijd. In 2005 veroordeeld voor een zedenmisdrijf en inmiddels in de laatste fase van zijn tbs. Wie neemt hem in dienst?,...
vrijdag, 17 juli, 2020 - 16:25     Bron: Ministerie SZW
Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een vijfde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).
woensdag, 15 juli, 2020 - 16:13     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De recente Black Lives Matter-demonstraties lieten zien dat onze samenleving nog lang niet inclusief genoeg is. Dat niet alle burgers gelijkwaardig zijn. Dit erkennen is een eerste stap. De tweede...
dinsdag, 14 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Moet een gemeente haar tekorten in het sociaal domein en de kosten van de coronacrisis afwentelen op de sociale basis? Nee, zegt welzijnsvereniging Versa Welzijn. Maar uiteindelijk is het aan de...
maandag, 13 juli, 2020 - 17:10     Bron: Ministerie SZW
Mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen moeten op termijn in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming. Dat is een van de aanbevelingen van de...
maandag, 13 juli, 2020 - 10:23     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De ‘basisbaan’ als alternatief voor de bijstandsuitkering is populair. Onlangs deed het Platform van de Toekomst een duit in het zakje. Maar Anja Eleveld bepleit een rechtvaardiger alternatief,...
vrijdag, 10 juli, 2020 - 17:14     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren ervaren veel discriminatie in het onderwijs, laat SCP-onderzoek zien. De Kamer heeft een motie aangenomen om aandacht voor racisme verplichte lesstof te maken. Maar veel lessen over...
vrijdag, 10 juli, 2020 - 17:06     Bron: Ministerie SZW
De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen...
vrijdag, 10 juli, 2020 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Mevrouw prof. mr. F. G. Laagland (Femke),  mevrouw prof. dr. A. Gerbrandy (Anna) en mevrouw prof. dr. M. G. Knoef (Marike) worden benoemd tot (plaatsvervangend) Kroonlid van de Sociaal-Economische...
donderdag, 9 juli, 2020 - 16:04     Bron: Ministerie SZW
In de eerste drie maanden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn ruim 2,6 miljoen werknemers bereikt. Naar schatting hebben daarnaast 374.000 zelfstandigen in het...
donderdag, 9 juli, 2020 - 10:43     Bron: Ministerie SZW
woensdag, 8 juli, 2020 - 16:27     Bron: Ministerie SZW
Het afgelopen jaar zijn betekenisvolle stappen gezet om de situatie voor de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Tegelijkertijd blijft de opgave groot om ervoor te zorgen dat alle inwoners...
woensdag, 8 juli, 2020 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2020 - In deze blogreeks over ‘sociale binding’ nemen Steven Dhondt van TNO en Human Capital Topsectoren u mee langs de voorbeelden en sectoren waar inspirerende aanpakken ontwikkeld worden.
dinsdag, 7 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als de gemeente Soest de maatschappelijk gevolgen van de coronacrisis wil opvangen, dan moet ze investeren in de sociale basis. Bezuinigen is funest voor mensen die het toch al minder getroffen...
maandag, 6 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De dilemma’s waar zzp’ers in de ouderenzorg tijdens de coronacrisis voor kwamen te staan, zijn de uitkomst van reeds bestaande maatschappelijke ongelijkheden. De pandemie maakt nog eens extra...
zaterdag, 4 juli, 2020 - 16:27     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel.
zaterdag, 4 juli, 2020 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het aanbesteden van sociaal werk is verworden tot beauty contest die vaak leidt tot een enorme verspilling. Utrecht besteedt nu de beproefde begeleiding met zwerf- en dakloze jongeren en...
vrijdag, 3 juli, 2020 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De risico’s op besmetting van arbeidsmigranten met het coronavirus vormen een acuut probleem. Het kabinet pakt de implementatie van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten...
vrijdag, 3 juli, 2020 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Bedrijven krijgen straks de wettelijke verplichting om beleid te voeren, gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Grote bedrijven moeten dit schriftelijk doen, kleine...