Extern nieuws: Stichting van de Arbeid

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 9 oktober, 2018 - 15:42     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid onderschrijft dat gezamenlijke inzet van kabinet en sociale partners nodig is om te bereiken dat iedereen het gewoon vindt om zich te blijven scholen en ontwikkelen.
vrijdag, 15 juni, 2018 - 17:10     Bron: Stichting van de Arbeid
In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer kondigen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid aan de handen ineen te slaan om de diversiteit in de pensioenfondsbesturen te bevorderen.
dinsdag, 12 juni, 2018 - 12:16     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van laaggeletterdheid. Zij verzoekt de Tweede Kamer om in het Algemeen overleg over dit onderwerp, dat...
vrijdag, 23 maart, 2018 - 16:21     Bron: Stichting van de Arbeid
Na twee jaar hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Stichting van de Arbeid besloten de activiteiten van de Wmo-kamer in de huidige opzet te staken.
dinsdag, 13 maart, 2018 - 11:01     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om met een gezamenlijke inzet van sociale partners en kabinet een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden....
dinsdag, 13 maart, 2018 - 11:01     Bron: Stichting van de Arbeid
Jaarlijks stelt de Stichting van de Arbeid de Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het bereiken van de gemeenschappelijke Europese doelstellingen op. Hierin staan de belangrijkste...
maandag, 12 maart, 2018 - 16:04     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om voorgenomen communicatie over pensioenresultaten in koopkracht en in vaste euro’s apart te houden om verwarring bij deelnemers te voorkomen.
maandag, 12 maart, 2018 - 16:02     Bron: Stichting van de Arbeid
Overzicht van alle publicaties van de Stichting van de Arbeid in 2018.
dinsdag, 24 oktober, 2017 - 11:16     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid verzoekt Europese BTW-comité pensioenfondsen gelijk te behandelen.
woensdag, 6 september, 2017 - 13:48     Bron: Stichting van de Arbeid
Informatie over uitvoering en de regeling van de private WW (Werkloosheidswet) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
woensdag, 6 september, 2017 - 13:48     Bron: Stichting van de Arbeid
Verzoek om decentraal overleg Laagste loonschalen
woensdag, 6 september, 2017 - 13:48     Bron: Stichting van de Arbeid
Informatie over uitvoering en de regeling van de private WW (Werkloosheidswet) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
woensdag, 6 september, 2017 - 13:48     Bron: Stichting van de Arbeid
Verzoek om decentraal overleg Laagste loonschalen
maandag, 4 september, 2017 - 17:15     Bron: Stichting van de Arbeid
Brief van de Stichting van de Arbeid aan decentrale cao-partijen over het opnemen van afspraken over loondoorbetaling bij ziekte.
maandag, 4 september, 2017 - 17:15     Bron: Stichting van de Arbeid
Brief van de Stichting van de Arbeid aan decentrale cao-partijen over het opnemen van afspraken over loondoorbetaling bij ziekte.
woensdag, 21 juni, 2017 - 13:41     Bron: Stichting van de Arbeid
De bijdrage van de Nederlandse sociale partners in 2016-2017 aan het Nationaal hervormingsprogramma
vrijdag, 2 juni, 2017 - 15:41     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid richt zich tot Tweede Kamer met oplossing om onevenwichtigheid in netto pensioenregeling weg te nemen.
woensdag, 10 mei, 2017 - 14:05     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid stuurt brief aan cao-partijen met uitleg over de landelijke uitvoering van de private aanvulling WW en loongerelateerde WGA (derde WW-jaar).
maandag, 10 april, 2017 - 18:05     Bron: Stichting van de Arbeid
Brochure Sectorplannen, pleister op de crisispijn, steen in de vijver van de uitvoering en katalysator voor het arbeidsmarktbeleid
vrijdag, 7 april, 2017 - 12:05     Bron: Stichting van de Arbeid
Brief van de Stichting van de Arbeid aan de Tweede Kamer.
donderdag, 2 maart, 2017 - 17:31     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid vraagt aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
woensdag, 1 maart, 2017 - 16:51     Bron: Stichting van de Arbeid
Voorstel van de Stichting van de Arbeid over verbetering netto pensioenregeling.
dinsdag, 21 februari, 2017 - 14:30     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid heeft via een brief aan de minister van SZW laten weten dat de meeste cao-partijen de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 naleven.
maandag, 6 februari, 2017 - 15:36     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid verzoekt werkgevers/HR en medezeggenschapsorganen om voor OR scholing een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut te gebruiken.
maandag, 6 februari, 2017 - 15:33     Bron: Stichting van de Arbeid
Overzicht van alle publicaties van de Stichting van de Arbeid in 2017.
dinsdag, 17 januari, 2017 - 10:48     Bron: Stichting van de Arbeid
De Code Pensioenfondsen wordt steeds beter nageleefd. Dit blijkt uit het rapport ‘ Werken aan vertrouwen’ van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen.
dinsdag, 17 januari, 2017 - 10:46     Bron: Stichting van de Arbeid
vrijdag, 16 december, 2016 - 16:21     Bron: Stichting van de Arbeid
Verkenning van de Stichting van de Arbeid: Overgang van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden bij aanbesteding, uitbesteding en (schijn)faillissement.
woensdag, 16 november, 2016 - 17:25     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid doet oproep aan Tweede Kamer om pensioenopbouw voor Wajongers op korte termijn mogelijk te maken.
dinsdag, 8 november, 2016 - 10:34     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid en de overheid (ministeries van OCW, SZW en EZ) hebben hun Convenant EVC uit 2012 aangepast.
dinsdag, 8 november, 2016 - 10:27     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid en de overheid (ministeries van OCW, SZW en EZ) hebben hun Convenant EVC uit 2012 aangepast.
maandag, 17 oktober, 2016 - 17:29     Bron: Stichting van de Arbeid
De grootste Peruaanse vakcentrale CGTP en de grootste ondernemersorganisaties in dat land SNI zijn enthousiast geworden over het Nederlandse overlegmodel.
donderdag, 21 april, 2016 - 11:35     Bron: Stichting van de Arbeid
Het kabinet heeft met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz).
dinsdag, 19 april, 2016 - 18:26     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid geeft aan hoe sectoren werknemers en werkzoekenden stimuleren om inzetbaar te zijn en blijven op de arbeidsmarkt.
vrijdag, 1 april, 2016 - 14:40     Bron: Stichting van de Arbeid
Brief van de Stichting van de Arbeid aan de Eerste Kamer over behandeling wetsvoorstel over verbeterde premieregeling t.a.v. pensioenen.
donderdag, 24 maart, 2016 - 11:23     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid verzoekt kabinet maatregelen te nemen om gevolgen van lage rente op pensioenen en consumentenvertrouwen te beperken.
vrijdag, 18 maart, 2016 - 17:37     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid informeert cao-partijen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de private aanvulling WW/WGA.
woensdag, 16 maart, 2016 - 13:54     Bron: Stichting van de Arbeid
woensdag, 16 maart, 2016 - 13:51     Bron: Stichting van de Arbeid
Overeenkomsten tussen partijen waarbij de Stichting van de Arbeid één van de tekenende partijen is.
woensdag, 16 maart, 2016 - 12:20     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid en de VNG hebben op een SER-conferentie een verklaring over de oprichting van de Wmo-kamer ondertekend.
vrijdag, 4 maart, 2016 - 12:15     Bron: Stichting van de Arbeid
In een brief van 3 maart 2016 dringen de StvdA en Pensioenfederatie aan om de keuze voor een vaste of variabele uitkering niet wettelijk vast te leggen maar over te laten aan contractspartijen.
woensdag, 27 januari, 2016 - 17:43     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid omarmt, onder voorbehoud van twee inhoudelijke wijzigingen, het Wetvoorstel variabele pensioenuitkering van staatssecretaris Klijnsma.
woensdag, 27 januari, 2016 - 17:25     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid informeert minister Asscher dat het verbod op nulurencontracten in de zorg is opgenomen in de cao van alle betrokken sectoren.
woensdag, 27 januari, 2016 - 17:23     Bron: Stichting van de Arbeid
Overzicht van alle publicaties van de Stichting van de Arbeid in 2016.
dinsdag, 15 december, 2015 - 14:43     Bron: Stichting van de Arbeid
StvdA brengt stappenplan voor voortzetting pensioenopbouw bij inkomen van meer dan 100.000 euro bij arbeidsongeschiktheid voor 1 januari 2015 onder de aandacht van cao-partijen en...
vrijdag, 11 december, 2015 - 13:25     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid geeft antwoord op vragen van minister Bussemaker over cao-afspraken ten aanzien van bbl-plekken.
donderdag, 10 december, 2015 - 13:43     Bron: Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid schrijft een voorstel om de ontstane impasse met betrekking tot de kabinetsreactie op het SER-TAW-advies te doorbreken.
donderdag, 26 november, 2015 - 12:40     Bron: Stichting van de Arbeid
Acht handreikingen voor veilig en gezond werk in een veilig en gezond bedrijf
dinsdag, 24 november, 2015 - 13:24     Bron: Stichting van de Arbeid
In de Afronding Sociaal Akkoord staat hoe de Stichting de uitvoering van alle gemaakte afspraken en maatregelen beoordeelt.
dinsdag, 24 november, 2015 - 11:31     Bron: Stichting van de Arbeid
Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om de reparatie van de beperking van de WW en WGA concreet vast te leggen in cao’s.