Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 20 juni, 2014 - 17:14     Bron: SER
vrijdag, 20 juni, 2014 - 17:14     Bron: SER
vrijdag, 20 juni, 2014 - 16:38     Bron: De Unie (nieuws)
Al ruim een half jaar praten we met UWV over een nieuwe cao. Dit gaat erg moeizaam, met name door het geringe loonbod van UWV. In het overleg op 9 april jl. heeft UWV een voorstel op hoofdlijnen...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 15:33     Bron: De Unie (nieuws)
Komende week starten de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao Heineken. Zoals ook in het vorige traject hebben MHP Heineken en De Unie de handen ineen geslagen en gezamenlijk een...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 14:54     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen maanden is er tussen de vakorganisaties en De Alliantie onderhandeld over een sociaal plan bij de voorgenomen reorganisatie Qbiks. De vakorganisaties hebben een aantal stevige, maar...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 14:48     Bron: SER
vrijdag, 20 juni, 2014 - 14:20     Bron: Zeggenschap
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft voorgesteld om een rijksbrede ondernemingsraad in te stellen. Dat sluit aan op de Hervormingsagenda van het kabinet om de rijksdienst meer als ;;n concern...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 14:06     Bron: De Unie (nieuws)
Vrijdag 13 juni jl. heeft het 3e cao-overleg plaatsgevonden. Er is een resultaat tot stand gekomen waar de leden van de bonden over beslissen. Bedrijfstakpensioenfonds Heel belangrijk is dat het...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 13:42     Bron: SER
139 afspraken in realisatie Vandaag overhandigt Ed Nijpels namens de Borgingscommissie Energieakkoord de jaarlijkse voortgangsrapportage aan voorzitter van de SER Wiebe Draijer. De...
vrijdag, 20 juni, 2014 - 10:59     Bron: De Unie (nieuws)
Op 10 juni 2014 is het voorstel voor de Wet Werk en Zekerheid in de Eerste Kamer aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor de wetswijzigingen. In het artikel in...
donderdag, 19 juni, 2014 - 11:27     Bron: De Unie (nieuws)
ABN Amro geeft hun topbankiers twintig procent loonsverhoging. Volgens de bank is dat nodig omdat de regering de bonussen van 100% naar maximaal 20% heeft beperkt. De bank is bang dat personeel...
woensdag, 18 juni, 2014 - 10:59     Bron: De Unie (nieuws)
Aangezien we nog geen zicht hebben op de effecten van de voorgenomen reorganisatie op het hoofdkantoor voor de Albert Heijn winkels, hebben we besloten alle leden bij AH en Ahold te informeren over...
woensdag, 18 juni, 2014 - 10:52     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft samen met een deurwaarder afgelopen week zeven bedrijven in Amsterdam bezocht die weigerden boetes te betalen. Het gaat hier om bestuurlijke boetes voor overtredingen van de...
woensdag, 18 juni, 2014 - 09:27     Bron: De Unie (nieuws)
KasBank vindt dat ze de loonsverhoging, zoals die in het onderhandelingsresultaat staat, niet kan betalen. Daarom willen ze eerst zeker zijn van de dispensatie op de loonparagraaf voordat ze met het...
woensdag, 18 juni, 2014 - 08:56     Bron: De Unie (nieuws)
Vrijdag 3 juni 2014 is het eindelijk gelukt om met de werkgeversonderhandelaars een onderhandelingsresultaat te bereiken. Na 2,5 jaar trekken, rekken, is er de laatste maanden in een goede sfeer...
woensdag, 18 juni, 2014 - 00:01     Bron: Ministerie SZW
Voortaan gelden voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde regels. Zo moet vanaf 1 januari 2015 het aantal medewerkers op groepen met 2- en 3-jarigen overal hetzelfde zijn. Dit...
woensdag, 18 juni, 2014 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dit hoofdstuk is een onderdeel van het boek “Duurzame inzetbaarheid in perspectief: Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau”, dat meerdere projecten van TNO beschrijft...
dinsdag, 17 juni, 2014 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel van Minister Asscher om de export van de kinderbijslag en het kindgebonden budget te stoppen.
dinsdag, 17 juni, 2014 - 12:03     Bron: De Unie (nieuws)
De directie van CRV heeft na vier onderhandelingsrondes, een “eindbod“ voor de cao 2014, aan de vakbonden voorgelegd! Met de gezamenlijke kaderleden hebben we op 12 juni jl. het eindbod...
dinsdag, 17 juni, 2014 - 11:34     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen woensdag 11 juni heeft het tweede overleg plaatsgevonden met jullie werkgevers over de nieuwe cao. Proef individueel keuzebudget ITS Het overleg begon met een verslag van het ITS over de...
dinsdag, 17 juni, 2014 - 09:14     Bron: De Unie (nieuws)
Het huidige sociaal plan loopt tot 1 juli 2014. Bij reorganisaties van onder andere Intermediair, IT en Verkoop is het sociaal plan bij Allianz toegepast. Op een paar kleine punten na wisten...
vrijdag, 13 juni, 2014 - 16:02     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie is zeer actief in jouw sector. Dat vertaalt zich in periodiek overleg met HR en directie, samenwerking met de medezeggenschap en afstemming met onze Unie-kaderleden. De financiële sector...
vrijdag, 13 juni, 2014 - 15:37     Bron: De Unie (nieuws)
Na een lang traject van overleg en onderhandelingen (die een cao-traject bijna overtreffen) is het dan eindelijk zo ver! Op woensdag, 11 juni 2014, hebben we de (voorlopige) laatste puntjes op de i...
vrijdag, 13 juni, 2014 - 10:06     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft aan een sloopbedrijf uit Zuid-Holland een boete opgelegd van € 44.100,- voor het illegaal verwijderen van asbest uit een woning op het eiland Goeree-Overflakkee.
donderdag, 12 juni, 2014 - 13:53     Bron: De Unie (nieuws)
In onze eerdere gezamenlijke (CNV, FNV en De Unie) nieuwsbrief gaven we aan dat we voorlopig uitgepraat zijn met de directie over het afsluiten van een nieuwe cao. De directie kwam namelijk met een...
woensdag, 11 juni, 2014 - 10:13     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 11 juni jl. werd in het Max-programma Hollandse Zaken gediscussieerd over de rol van de manager op de werkvloer. Voorafgaand aan de uitzending heeft het programma een onderzoek gehouden...
woensdag, 11 juni, 2014 - 10:09     Bron: De Unie (nieuws)
Een langdurig cao-overleg en toch geen resultaat. Je begrijpt dat de teleurstelling bij de vakorganisaties erg groot is. Ik had je graag met een goed bericht op de hoogte gebracht. In deze brief neem...
dinsdag, 10 juni, 2014 - 15:59     Bron: Ministerie SZW
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan TNO gevraagd om in kaart te brengen hoe gemeenten in Nederland op dit moment omgaan met social return. Het gaat hierbij om een...
dinsdag, 10 juni, 2014 - 14:17     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept arbeidsmarktregio’s op een beroep te doen op de 114 miljoen euro die beschikbaar komt ter ondersteuning van de...
dinsdag, 10 juni, 2014 - 14:11     Bron: Ministerie SZW
Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van...
dinsdag, 10 juni, 2014 - 13:46     Bron: SER
dinsdag, 10 juni, 2014 - 13:31     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 4 juni jl. onderhandelden de vakbonden opnieuw over een nieuwe cao zorgverzekeraars. Opnieuw stonden de onderhandelingen in het teken van aanpassing van de pensioenregeling. Vanwege...
dinsdag, 10 juni, 2014 - 11:54     Bron: De Unie (nieuws)
De definitieve tekst van het onderhandelingsresultaat die de vakorganisaties in de nacht van vrijdag op zaterdag (6 respectievelijk 7 juni jl.) hebben bereikt, kun je hier downloaden. De tekst is...
dinsdag, 10 juni, 2014 - 10:58     Bron: De Unie (nieuws)
Eind april is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Canon cao. Helaas heeft de uitwerking van de teksten nogal wat tijd in beslag genomen waardoor we nu pas in staat zijn om het...
vrijdag, 6 juni, 2014 - 11:09     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 5 juni 2014 is De Unie door Albert Heijn geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie op het hoofdkantoor van Albert Heijn en bij Ahold. De organisatie wordt aangepast op basis...
vrijdag, 6 juni, 2014 - 11:02     Bron: De Unie (nieuws)
Eind vorige week zijn jullie geïnformeerd over de wensen van Menzis ten aanzien van de totstandkoming van een nieuw Sociaal Plan voor 2015 (tot 1 juli). Belangrijkste veranderingen die Menzis...
vrijdag, 6 juni, 2014 - 10:21     Bron: De Unie (nieuws)
Nadat wij jou de laatste keer hebben geïnformeerd over de stand van zaken rondom de lopende cao onderhandelingen hebben nog een aantal keren overleg gevoerd met de werkgever. Het tot nu toe...
donderdag, 5 juni, 2014 - 10:00     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 2 juli 2014 in Weert Ben jij al voorbereid op de nieuwe ontwikkelingen rondom pensioenen en arbeidsrecht? De komende tijd verandert er veel voor deze thema’s. Bij Storm in de Polder...
woensdag, 4 juni, 2014 - 17:00     Bron: WRR Persberichten
Inkomensongelijkheid in vergelijkend perspectief laag, vermogensongelijkheid aan de hoge kant Een simpel, eenduidig antwoord op de vraag hoe ongelijk Nederland is, is niet te geven. Economische...
woensdag, 4 juni, 2014 - 16:04     Bron: SER
woensdag, 4 juni, 2014 - 14:27     Bron: De Unie (nieuws)
Onlangs konden jullie je stem uitbrengen over het eindbod dat vakorganisaties ontvingen van de werkgeversdelegatie aangaande de cao voor de Klakzandsteen- en Cellenbetonindustrie. De leden van De...
woensdag, 4 juni, 2014 - 11:06     Bron: De Unie (nieuws)
25 september 2013 ging Oad, één van de drie grootste reisorganisaties van Nederland, failliet. De Unie heeft zich intensief ingezet om de belangen van het getroffen personeel te...
dinsdag, 3 juni, 2014 - 15:07     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft bij de opbouw van een evenement op het Malieveld in Den Haag drie illegale Indonesiërs aangetroffen die er werkten. De drie waren voor twee verschillende standhouders aan...
dinsdag, 3 juni, 2014 - 14:29     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 28 mei is er toch nog een akkoord bereikt over de cao voor personeel van ArboNed. Het is een akkoord over de salarisverhoging, andere onderwerpen zijn dit jaar buiten het overleg gebleven...
dinsdag, 3 juni, 2014 - 10:34     Bron: De Unie (nieuws)
Op 2 juni 2014 heeft er overleg plaats gevonden bij WKNL over de lopende reorganisaties en de uitvoering van het nieuwe Sociaal Plan. Wat zijn de ervaringen tot nu toe met het Sociaal Plan? Het...
maandag, 2 juni, 2014 - 15:13     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 21 mei is De Unie verder gegaan met de onderhandelingen over de cao voor de Zorgverzekeraars. Het slepende overleg zijn de langstlopende onderhandelingen in de historie van de sector....
maandag, 2 juni, 2014 - 11:08     Bron: De Unie (nieuws)
De overheid heeft sociale partners in alle bedrijfstakken gevraagd om een sectorplan in te dienen, met als doel vermindering van de werkloosheid voor de korte termijn. Tegelijkertijd moeten de...
zondag, 1 juni, 2014 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Er komt 20 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan in de auto-en rijwielbranche. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag...
vrijdag, 30 mei, 2014 - 08:28     Bron: Ministerie SZW
In de eerste aanvraagperiode worden 185 duizend mensen geholpen door de sectorplannen voor een bedrag van ruim 230 miljoen euro. De sectoren zelf leggen minimaal hetzelfde bedrag bij. Het meeste geld...