Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 1 juli, 2014 - 12:14     Bron: De Unie (nieuws)
Dit is een uitnodiging voor gezamenlijke ledenvergaderingen van De Unie en andere vakbonden in de vestigingen van Delta Lloyd Groep. Dit naar aanleiding van het opschorten van de cao-onderhandelingen...
dinsdag, 1 juli, 2014 - 12:14     Bron: Ministerie SZW
Met de aanbieding van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aan de Tweede Kamer voegt het kabinet een belangrijke bouwsteen toe aan de uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak...
dinsdag, 1 juli, 2014 - 08:32     Bron: De Unie (nieuws)
Deutsche Bank Deutsche Bank grijpt hard in bij zijn Nederlandse dochter. Nog voor het einde van dit jaar zullen na twee opeenvolgende ontslagrondes circa 600 banen zijn geschrapt, oftewel ruim 40%...
maandag, 30 juni, 2014 - 16:49     Bron: Ministerie SZW
Ouderen krijgen vanaf 1 januari 2015 een inkomensondersteuning boven op hun AOW die afhankelijk is van het aantal jaren dat men in Nederland heeft gewoond. De inkomensondersteuning wordt daarmee...
maandag, 30 juni, 2014 - 11:07     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdagavond heeft de werkgever aan de bonden een eindbod voorgelegd. Voor werkgever het signaal om aan te geven dat verder onderhandelen over de cao, wat haar betreft, verder geen zin heeft en het...
maandag, 30 juni, 2014 - 10:27     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie en FNV Bondgenoten spraken jullie werkgever op 25 juni 2014 voor een 1ste cao-overleg. Tot onze blijde verrassing was ook Peter Davids in hernieuwd goede gezondheid aanwezig. ...
maandag, 30 juni, 2014 - 10:17     Bron: De Unie (nieuws)
Dinsdag 1 juli om 15.00 uur overhandigen ca. 40 uitzendkrachten een petitie aan de heer Winters, directeur van Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV (Aelbers), een groot uitzendbureau actief in de...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 16:49     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 25 juni hebben de drie woordvoerders van De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, te weten Emanuel Geurts, Jan van den Brink en Dolf Polders een gesprek gehad met een delegatie van KLM en...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 16:26     Bron: De Unie (nieuws)
Op 23 juni jl. hebben cao-partijen na langdurig onderhandelen toch een cao-resultaat behaald, dat de toets der redelijkheid kan doorstaan. Vooral bij het onderwerp pensioen in relatie tot het...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stelt voorwaarden aan de taalvaardigheid van mensen in de bijstand om de kans op betaald werk te vergroten. Deze maatregel is in het regeerakkoord al aangekondigd. De ministerraad heeft...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor de nieuwe parameters voor de pensioenen. De parameters zijn de vastgestelde variabelen waarmee de pensioenfondsen bijvoorbeeld het te...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De wettelijk verplichte informatie over pensioen is voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en omvangrijk. De ministerraad heeft daarom ingestemd met een wetsvoorstel om de...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 januari 2015 wordt bij het inburgeringsexamen meer aandacht besteed aan werk. Het kabinet wil dat inburgeraars in Nederland leren hoe zij aan een baan komen zodat de kans op werk voor deze...
vrijdag, 27 juni, 2014 - 13:49     Bron: Stichting van de Arbeid
vrijdag, 27 juni, 2014 - 10:59     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 25 juni zijn De Unie en MHP Heineken gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao Heineken Nederland. Traditiegetrouw is de eerste ronde een ronde waarin vooral wordt toegelicht....
donderdag, 26 juni, 2014 - 16:53     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag werden wij door diversen onder jullie en door Flextronics op de hoogte gesteld van de inhoud van het Sociaal Plan dat jullie directie heeft afgesloten met de Ondernemingsraad. Wij zijn zeer...
donderdag, 26 juni, 2014 - 16:51     Bron: WRR Persberichten
Volgens de WRR dient de overheid bij elk risico- en veiligheidsvraagstuk steeds dezelfde 10 kernvragen te beantwoorden (zie hieronder). Dat bevordert zowel de consistentie als het vereiste maatwerk,...
donderdag, 26 juni, 2014 - 15:43     Bron: De Unie (nieuws)
Na twee intensieve onderhandelingsdata en na, weliswaar altijd met respect voor elkaars standpunten stevige discussies, hebben wij zoals jullie wellicht al weten een principe akkoord met jullie...
donderdag, 26 juni, 2014 - 15:08     Bron: De Unie (nieuws)
Na een maandenlang onderhandelingsproces over de Cao, de pensioenregeling en het sociaal plan hebben De Unie en de andere bonden de andere vakbondstaken weer opgepakt waaronder het reguliere...
donderdag, 26 juni, 2014 - 14:46     Bron: De Unie (nieuws)
Voorgenomen besluit, de gevolgen en het opvangen van die gevolgen. Inmiddels is bekend wat GE Energy Europe voor heeft met de locatie Rheden. Een en ander is vervat in een voorgenomen besluit...
donderdag, 26 juni, 2014 - 14:03     Bron: De Unie (nieuws)
Zijn wij nog goed bezig? In vervolg op ons bericht van 21 mei heeft er overleg plaatsgevonden. Er is weer een stap gezet naar één cao waarin de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld voor...
donderdag, 26 juni, 2014 - 13:54     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 18 juni was de tweede cao-onderhandelingsronde bij Papyrus. Helaas hebben we moeten vaststellen dat jullie werkgever op de salarisverhoging opnieuw tot weinig bereid was te bewegen. Wij...
donderdag, 26 juni, 2014 - 12:19     Bron: Ministerie SZW
De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB) op woensdag 25 juni vier panden in Zuid-Holland en acht panden in...
donderdag, 26 juni, 2014 - 09:44     Bron: De Unie (nieuws)
In de afgelopen periode hebben vakbonden met de werkgevers gesproken over een nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. In het zoeken naar oplossingen, is ook de nieuwe cao vanaf 1 januari 2015...
donderdag, 26 juni, 2014 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Voortaan komen niet alleen werkloze 55-plussers, maar ook werkzoekenden vanaf 50 jaar in aanmerking voor bijvoorbeeld een sollicitatietraining of geld voor scholing. Minister Asscher van Sociale...
woensdag, 25 juni, 2014 - 13:34     Bron: De Unie (nieuws)
In een gesprek met algemeen directeur Arno Dolders en de OR is er stil gestaan bij de afgekondigde reorganisatie en het opgestelde Sociaal Plan bij Legal & General. De Unie is van mening dat op...
woensdag, 25 juni, 2014 - 12:01     Bron: Ministerie SZW
Wanneer een nieuwkomer in Nederland wilt komen wonen is het belangrijk om, naast het leren van de Nederlandse taal, een snelle start te maken met het integratie- en participatieproces. Op 1 januari...
woensdag, 25 juni, 2014 - 11:34     Bron: Ministerie SZW
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, dient vandaag het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader in bij de Tweede Kamer. De Raad van State adviseert...
woensdag, 25 juni, 2014 - 10:30     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie  en de andere vakorganisaties nodigen jou uit voor 3 workshops over Het Nieuwe Organiseren. Wil jij meepraten over hoe ING Bank veranderen kan, dan is deze bijeenkomst echt iets voor jou...
woensdag, 25 juni, 2014 - 10:15     Bron: De Unie (nieuws)
Onlangs hebben wij van Flextronics een Melding Collectief Ontslag ontvangen. Een dergelijke melding betekent dat het bedrijf het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd in ieder geval meer dan 20...
woensdag, 25 juni, 2014 - 09:55     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014. Dit komt doordat deze uitkeringen...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 17:03     Bron: De Unie (nieuws)
5xbeter sloot 23 juni de vijfde Week van Veilig en Gezond Werken af met haar jaarlijkse congres. Onder het motto Samen sterk voor veilig en gezond werk kwamen 300 werkgevers en werknemers uit de...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 16:39     Bron: Ministerie SZW
Minima krijgen dit jaar een extraatje. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van Staatssecretaris Klijnsma. Een echtpaar krijgt eenmalig €100, een alleenstaande ouder...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 16:19     Bron: SER
dinsdag, 24 juni, 2014 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Het woud aan regelingen voor ouders met kinderen wordt teruggebracht van tien nu, naar vier in 2015. Door deze vereenvoudiging worden de regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. De...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 11:54     Bron: De Unie (nieuws)
We hoeven minder te werken en worden regisseur van ons eigen leven. De overheid is dienend. Dat zijn de conclusies uit een opinie-artikel van Unie-voorzitter Reinier Castelein, Erik Hallers (Sublime...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
Het aantal vakbondsleden in ondernemingsraden bij Nederlandse gemeenten is in nog geen twintig jaar bijna gehalveerd. Bezetten in 1996 vakbondsleden nog bijna tweederde (64,9%) van de zetels in de OR...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
Werknemers in de sector Metalektro - grootmetaal - vinden dat hun belangen het beste worden behartigd als de CAO tot stand komt door onderhandelingen tussen werkgevers en onafhankelijke vakbonden....
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
Vakbondsbestuurders bij Abvakabo FNV verdienen een aardig centje bij. De bedragen die ze krijgen voor het bijwonen van vergaderingen van allerlei commissies en besturen, de zogenaamde vacatiegelden,...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
De afdelingen Noord-Nederland van Abvakabo FNV willen de fusie met andere bonden in een ongedeelde FNV stopzetten. Dat zei het bestuurslid Jan de Jong van de afdeling Zuid-Friesland tijdens de...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
Het gaat niet goed met de vakbonden. In de meeste gevallen lopen de ledenaantallen snel terug. Er wordt veel gedaan om dichter bij werknemers te staan in de hoop die trend te keren. De FNV gooit...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
Catelene Passchier, vicevoorzitter van de FNV, is gekozen in het bestuur van de Internationale ArbeidsOrganisatie (ILO). Deze organisatie van de Verenigde Naties bestaat uit vertegenwoordigers van...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 07:20     Bron: Zeggenschap
De vakbonden zijn boos op de internationale werkgevers, inclusief VNO-NCW, die volgens hen afwillen van afspraken over internationale bescherming van het stakingsrecht. Op de sluitingsdag van de...
maandag, 23 juni, 2014 - 16:28     Bron: De Unie (nieuws)
Graag brengen wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rond jullie cao. Of beter gezegd over het uitblijven van die cao. Een aantal van jullie is wellicht onze eerdere uitnodiging ontgaan,...
maandag, 23 juni, 2014 - 16:14     Bron: De Unie (nieuws)
Verkenningen over en weer Op 17 juni was er, voorafgaand aan de cao-onderhandelingen, weer het nodige vertoon van betrokkenheid. Ideeën van de werkgever ten aanzien van ADV en compensatie-uren...
maandag, 23 juni, 2014 - 15:37     Bron: De Unie (nieuws)
In de achter ons liggende weken is er 6 maal langdurig overleg geweest over de inhoud van de nieuwe cao. Min of meer in lijn met de gematigde verhogingen uit de vorige cao (1,8% en 1,7%) zijn we voor...
maandag, 23 juni, 2014 - 15:18     Bron: De Unie (nieuws)
Voortgang in problematiek rond vlootschouw en verbetertrajecten     Wij hebben je gevraagd ervaringen met ons te delen over vlootschouw en verbetertrajecten. We hebben veel reacties...
maandag, 23 juni, 2014 - 13:20     Bron: Zeggenschap
De scholing voor ondernemingsraden loopt hard terug. Eind 2013 bleek de scholing met maar liefst 35% teruggevallen. Scholingsinstituten wijzen daarbij graag naar het wegvallen van de GBIO-subsidie...
maandag, 23 juni, 2014 - 12:35     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet kiest voor een geleidelijke inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden bij een nog op te richten organisatie. Schoonmaakmedewerkers komen in dienst van de Rijksoverheid en het schoonmaken...
maandag, 23 juni, 2014 - 08:45     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft samen met de andere vakbonden en BOVAG de handen ineen geslagen om alle informatie in de branche over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, maar ook over preventie, veilig en gezond...