Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 11 maart, 2014 - 16:18     Bron: De Unie (nieuws)
We zijn in gesprek over de pensioenpremie, leeftijdsregelingen en sociaal plan, wat vind jij? Al geruime tijd zijn we met je werkgever ArboVitale in overleg over het afschaffen van de...
dinsdag, 11 maart, 2014 - 15:34     Bron: De Unie (nieuws)
Werknemers Utrecht en Rotterdam staken vrijdag 14 maart Zeker een paar honderd werknemers van Holland Casino leggen vrijdag 14 maart vanaf 19.00 uur het werk voor negen uur neer. De werknemers eisen...
dinsdag, 11 maart, 2014 - 15:09     Bron: De Unie (nieuws)
Gisteravond, 10 maart 2014,  hebben De Unie en de andere vakorganisaties met NXP een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao, met een looptijd tot 1 juli 2015. De inhoud van dit...
dinsdag, 11 maart, 2014 - 11:26     Bron: De Unie (nieuws)
Jullie hebben al vernomen dat in plaats van Marjolein, ik - George Kruithof - jullie belangenbehartiger zal zijn namens De Unie. Ik heb mij de afgelopen 3 weken laten bijpraten door mijn collega...
maandag, 10 maart, 2014 - 15:22     Bron: De Unie (nieuws)
Omdat DuPont in december de cao-onderhandelingen had opgeschort ten einde meer duidelijkheid over de bezuinigingen die DuPont wil doorvoeren te hebben, heeft op vrijdag 7 maart jl. het vervolgoverleg...
maandag, 10 maart, 2014 - 10:35     Bron: De Unie (nieuws)
Nadat onze leden ons een ruim mandaat hebben gegeven om actie te gaan voeren, hebben we Holland Casino een ultimatum gesteld. Inmiddels heeft de heer Van den Dijssel laten weten niet op het ultimatum...
vrijdag, 7 maart, 2014 - 15:22     Bron: SER
29 maart Open Huis bij de SER
vrijdag, 7 maart, 2014 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Grote bedrijven, met 50 werknemers of meer, moeten straks verantwoording afleggen over wat de top verdient ten opzichte van gewone werknemers. Ze worden verplicht de verhouding tussen het salaris van...
vrijdag, 7 maart, 2014 - 14:33     Bron: SER
donderdag, 6 maart, 2014 - 15:51     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 16 oktober 2013 kwamen de vakorganisaties voor het eerst bijeen met de onderhandelingsdelegatie van Delta Lloyd. Daarna zijn er vele cao-bijeenkomsten geweest. In dit bericht kom ik daar...
donderdag, 6 maart, 2014 - 15:07     Bron: De Unie (nieuws)
In korte tijd heeft een groot aantal van jullie gereageerd op ons verzoek om aan te geven of jullie het ook ‘genoeg vinden’ en of er bereidheid is om actie te gaan voeren. Ongeveer 94%...
donderdag, 6 maart, 2014 - 14:00     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 5 maart hebben cao partners en ABN AMRO opnieuw gesproken over een nieuwe ABN AMRO cao, inclusief verlenging van het sociaal plan en een nieuwe Pensioenregeling. We hebben het totaalpakket...
donderdag, 6 maart, 2014 - 13:20     Bron: Zeggenschap
De eis van vakcentrale FNV voor een verhoging van de CAO-lonen met 3% zorgt volgens werkgeversvereniging AWVN steeds vaker voor problemen in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. #8203;In februari...
donderdag, 6 maart, 2014 - 09:33     Bron: SER
donderdag, 6 maart, 2014 - 08:37     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie en CNV Dienstenbond hebben met PGGM een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Jullie kunnen hier de tekst van het onderhandelingsresultaat downloaden (pdf bestand).  Jouw...
woensdag, 5 maart, 2014 - 16:24     Bron: Ministerie SZW
Ouderparticipatiecrèches (OPC’s) krijgen meer ruimte dan reguliere kinderopvanginstellingen om de kwaliteitsregels in te vullen. Daarmee komt minister Asscher van Sociale Zaken...
woensdag, 5 maart, 2014 - 14:36     Bron: De Unie (nieuws)
Achmea, De Unie en de andere vakorganisaties  zijn met elkaar in gesprek over wat nodig is om het “Van Werk naar Werk” principe ook in de toekomst waar te kunnen maken voor de...
woensdag, 5 maart, 2014 - 13:30     Bron: De Unie (nieuws)
De onderhandelingen over het voorstel sociaal plan van de werkgever zijn gestart. In dat kader willen we jullie graag informeren over het voorstel en jullie mening daarover horen.  Datum extra...
woensdag, 5 maart, 2014 - 10:52     Bron: De Unie (nieuws)
Maandag zijn de leden geïnformeerd over de stand van zaken bij Holland Casino. Daarin staat ook een oproep om te stemmen. Er wordt al veel gebruik gemaakt van de stemknop op onze website, maar...
woensdag, 5 maart, 2014 - 07:05     Bron: De Unie (nieuws)
In een reactie op BNR nieuwsradio geeft Reinier Castelein, voorzitter van Vakbond De Unie aan dat de cijfers van het CPB te optimistisch zijn. Dit blijkt alleen al uit de inventarisatie die De Unie...
dinsdag, 4 maart, 2014 - 15:40     Bron: De Unie (nieuws)
Op 3 maart 2014 hebben we een brief van Tata Steel ontvangen, als antwoord op onze brief van 21 februari 2014. Ons verzoek aan Tata Steel om de aanvullende voorstellen van 11 februari 2014 terug te...
dinsdag, 4 maart, 2014 - 13:38     Bron: Ministerie SZW
Gerichte controles van de Inspectie SZW in de bouw hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van ‘gezonde’ apparatuur voor bouwvakkers. Het gaat hier vooral om middelen om te...
dinsdag, 4 maart, 2014 - 10:58     Bron: SER
maandag, 3 maart, 2014 - 13:43     Bron: De Unie (nieuws)
Vorige week hebben we jullie uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de sociaal plan besprekingen. Ondanks de wankele vertrouwensbasis heeft De Unie een zeer reë...
zaterdag, 1 maart, 2014 - 12:10     Bron: Ministerie SZW
Bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie moeten door de Rijksoverheid aan de kant worden gezet. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei dat vandaag in een interview in...
maandag, 27 januari, 2014 - 08:50     Bron: WRR Persberichten
Met het openstellen van de Nederlandse arbeidsmarkt voor Roemeense en Bulgaarse werknemers is aandacht vereist voor de terechte zorgen over Europese arbeidsmigratie maar ook voor de onbenutte kansen...
woensdag, 11 december, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In deze filmpjes wordt Workplace innovation (Sociale innovatie) uitgelegd met de metafoor van de vier elementen: aarde, vuur, water en wind.
maandag, 4 november, 2013 - 19:00     Bron: WRR Persberichten
In de afgelopen jaren was het Nederlandse economische beleid vooral gericht op macro-economische kwesties zoals staatschuld en inflatie. Dat was nodig om het hoofd te bieden aan de financiële crisis...
donderdag, 12 september, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in Employment Relations Today benoemen Anneke Goudswaard, Sarike Verbiest, Paul Preenen, en Steven Dhondt een aantal voordelen die ‘flexibele werktijd afspraken’ (Flexible working-time...
maandag, 9 september, 2013 - 09:42     Bron: WRR Persberichten
Het rapport doet aanbevelingen voor het vergroten van de meerwaarde van het rijkstoezicht, zoals uitgeoefend door allerlei inspecties en marktautoriteiten. De raad pleit ervoor de maatschappelijke...
dinsdag, 2 juli, 2013 - 07:33     Bron: WRR Persberichten
Dit concluderen onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Rathenau Instituut. Zij legden een enquête over wetenschap en wetenschappers voor aan een...
dinsdag, 2 juli, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dragon Plastic Rotomoulding; het project uit 2011 blijkt in 2019 nog vruchten af te werpen.
maandag, 1 juli, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit ‘arbokennisdossier’ wordt toegelicht wat onder sociale innovatie wordt verstaan en wat de betekenis hiervan is voor Arbo-professionals.
dinsdag, 23 april, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De reader ‘Sociale innovatie in de praktijk, een tussenbalans’ onder redactie van Arjen van Hamel is een vervolg op een in 2008 verschenen themanummer over sociale innovatie van het Handboek voor OR...
donderdag, 21 maart, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2008 - Productiviteit en de factor ‘mens’: sociale innovatie binnen het mkb-metaalbedrijf. Efficiënter produceren door zelfsturende teams.2015 - Update: Norma was één...
donderdag, 21 maart, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Norma investeert in machines, processen én in de opleiding van en (zelf)sturing door mensen. Dat deed het bedrijf al ten tijde van de studie in 2008 en is daar tot de dag van vandaag mee doorgegaan.
donderdag, 17 januari, 2013 - 09:26     Bron: WRR Persberichten
Voor een functionerende rechtsstaat en het gezag van rechters is het onontbeerlijk dat de rechtspraak zich aanpast aan de steeds intensiever wordende interactie met de samenleving. Dit staat de...
dinsdag, 8 januari, 2013 - 15:48     Bron: WRR Persberichten
Inmiddels is er een breed gedeeld besef ontstaan dat stapsgewijze hervormingen nodig zijn om de druk van onder meer de vergrijzing, de individualisering en de economische recessie binnen elk van deze...
vrijdag, 21 december, 2012 - 20:56     Bron: WRR Persberichten
De twee nieuwe leden zijn: prof.dr. M. (Marianne) de Visser en prof.dr.ir. M. (Margot) Weijnen. Prof.dr. Marianne de Visser (1950) is hoogleraar neurologie aan het AMC Amsterdam en is...
woensdag, 12 december, 2012 - 09:20     Bron: WRR Persberichten
De overheid zal een actievere rol moeten gaan spelen om in de komende decennia de arbeidsmigratie beter te sturen. Dat is een van de conclusies van de WRR-publicatie In betere banen. De toekomst van...
donderdag, 15 september, 2011 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in Group...
donderdag, 10 maart, 2011 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties betogen Paul Preenen, Annelies van Vianen en Irene de Pater dat de doeloriëntatie van werknemers wanneer zij aan een taak beginnen...
maandag, 24 januari, 2011 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in Gedrag en Organisatie beschrijven Paul Preenen, Annelies van Vianen, Irene de Pater en René Geerling de ontwikkeling van hun vragenlijst voor subjectieve ervaring van uitdaging op...
donderdag, 18 juni, 2009 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in Career Development Quarterly betogen Annelies van Vianen, Irene de Pater en Paul Preenen dat carrièretheorie een nieuwe richting op moet. Het is voor mensen erg lastig om keuzes...
donderdag, 1 januari, 2009 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
KMWE is een case in drie TNO publicaties over aanverwante onderwerpen. In het onderstaande vatten we samen wat in die studies gevonden is aan sociale innovaties.
woensdag, 10 september, 2008 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dit hoofdstuk is onderdeel van het boek “International handbook of career guidance”, welke een verscheidenheid aan kennis en onderzoeken op het gebied van studie- en loopbaanadvies samenvat. Het boek...
zaterdag, 22 december, 2007 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De uitdagingen van een globaliserende economie vragen om veel en goede competenties voor innovatie. Daarbij moet het gaan om ‘meer en betere banen’.