Over NVA

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) is een platform voor discussie van actuele ontwikkelingen in de praktijk en theorie van de Nederlandse arbeidsverhoudingen.

De NVA is een netwerk van deskundigen en leidinggevenden uit het bedrijfsleven, overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

De NVA geeft nieuwsbrieven op internet uit en organiseert regelmatig symposia, studiebijeenkomsten en conferenties. De onderwerpen variëren van de laatste stand van zaken in het cao-overleg tot de resultaten van recent academisch onderzoek. Doel van deze activiteiten is om een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk van de arbeidsverhoudingen.

De NVA werd in 1968 opgericht. De Vereniging is aangesloten bij de International Labour and Employment Relations Association (ILERA) (voor 2010 genoemd International Industrial Relations Association; IIRA) in Genève, die gehuisvest is in het gebouw van de International Labour Organization (ILO). Internationale contacten bevorderen dat ook aandacht gegeven kan worden aan vergelijkingen tussen de arbeidsverhoudingen in diverse landen.

Het lidmaatschap van de NVA staat open voor personen en voor bedrijven en instellingen. Voor studenten geldt een sterk gereduceerd tarief.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van de NVA zijn:

  • Symposia en conferenties
  • Studiebijeenkomsten over een specifiek thema
  • Nieuwsbrieven
  • Website
  • Netwerken

Bezoek NVA op het netwerk LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2027382