Bestuur NVA

prof. dr Marc van der Meer
ReflecT/ Tilburg Law School/ Tilburg University
en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
T: 06 12 69 09 22

Voorzitter

Drs. Laurens Harteveld
AWVN
T: (AWVN) (070) 850 86 00

Secretaris

Dr. Evert Smit
Basis & Beleid Organisatieadviseurs
T: 06 5426 0025

Penningmeester

Anette de Groot
Manager Beleidsadviesgroep
FNV

 

Mr. Dr. Esther Koot - van der Putte
Cao Recht Advies en opleiding

 

Grietus Wiggers
Hoofd afdeling CAO onderzoek
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 

Jan Pieter Daems
Teamleider Beleid
CNV

 

Prof. dr. Paul de Beer
UvA/AIAS
T: 020 525 7128