PREVENTIE EN (ZIEKTE) VERZUIMAANPAK 2016

Een onderzoek naar cao-afspraken over preventie en ziekteverzuim

In dit rapport staan de resultaten van het cao-onderzoek Preventie en (ziekte) verzuimaanpak 2016. Het doel van dit eens in de twee jaar uitgevoerde onderzoek is inzicht te krijgen in cao-afspraken gericht op het voorkomen van uitval door ziekte (preventie) en maatregelen bij ziekteverzuim (verzuimaanpak). Ook wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen ten opzichte van de meting in 2012 en 2014.

Dit onderzoek bestaat uit vier verschillende delen. Allereerst komen de onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op preventie en op ziekteverzuim. Vervolgens gaat het over onderwerpen die alleen betrekking hebben op preventie. Daarna gaat het over onderwerpen die alleen betrekking hebben op ziekteverzuim. Nadat de onderwerpen in beeld zijn gebracht volgen enkele aanvullende analyses en worden de verschillen in beeld gebracht tussen de vorige onderzoeken in 2012 en 2014 en het onderzoek in 2016. Tot slot gaat dit laatste deel over vijf nieuwe vragen die betrekking hebben op de wijziging van de arbowet met ingang van 1 juli 2017.

Details