Arbeidsvoorwaarden

Preventie en (ziekte)verzuimaanpak 2020

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een standardsteekpoef van 99 grootste cao’s die van toepassing zijn op 87% van de werknemers die onder een cao vallen. Wat preventie betreft is onder meer gekeken naar algemenere afspraken zoals bijvoorbeeld over doelstellingen, voorlichting of scholing. En concretere afspraken over bijvoorbeeld veiligheid, gevaarlijk werk of fysieke belasting. Met betrekking tot verzuimaanpak is bijvoorbeeld gekeken naar afspraken over procedures of controlevoorschriften bij ziekten.