Doorwerken of met pensioen?

Kunnen werknemers die na de AOW-gerechtigde leeftijd door willen werken, zelf kunnen beslissen om het aanvullend ouderdomspensioen op te blijven bouwen en/of dat pensioen uit te stellen? Deze vragen, aangevuld met vragen over vrijwillige voortzetting van het aanvullend ouderdomspensioen en deeltijdpensioen, zijn onderzocht door de bestudering van pensioenreglementen van 50 pensioenfondsen en cao’s uit 2015, aangevuld met informatie uit jaarverslagen van 2013 (op het moment van onderzoek de meest recente gegevens).

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
november, 2016
Categorie: