Cao-afspraken 2015

In de rapportage Cao-afspraken 2015 komen negen onderwerpen aan de orde: de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, flexibele beloning, flexibele arbeidsrelaties, en duurzame inzetbaarheid. Voor deze onderwerpen wordt de stand van zaken eind 2015 gepresenteerd.

Voor deze rapportage zijn in principe 99 cao’s onderzocht, van toepassing op ca. 5,0 miljoen werknemers (ruim 85% van alle werknemers onder een cao). De peildatum voor deze rapportage is 1 januari 2016. Voor de contractloonontwikkeling is de peildatum 25 april 2016.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
juli, 2016
Categorie: