Cao-afspraken 2014

In de rapportage Cao-afspraken 2014 komen tien onderwerpen aan de orde: de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, flexibele beloning, flexibele arbeidsrelaties, de financiële positie van cao-fondsen, en duurzame inzetbaarheid. Voor deze onderwerpen (met uitzondering van cao-fondsen en duurzame inzetbaarheid) wordt de stand van zaken eind 2014 gepresenteerd.

Voor deze rapportage zijn in principe 100 cao’s onderzocht, van toepassing op ca. 5,0 miljoen werknemers (85% van alle werknemers onder een cao). De peildatum voor deze rapportage is 1 januari 2015. Voor de contractloonontwikkeling is de peildatum 10 maart 2015, en voor duurzame inzetbaarheid is dat 10 juni 2015.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
november, 2015
Categorie: