Wet melding collectief ontslag 2020

Jaarlijkse rapportage over de door bedrijven bij het UWV ingediende meldingen voor collectief ontslag
Auteur(s): 
M. Schaeps

In 2020 zijn 306 meldingen in het kader van de Wet melding collectief ontslag bij het UWV ingediend. In totaal werd het voorgenomen ontslag voor 25.061 werknemers gemeld. Door 57 ondernemingen is voor 100 of meer werknemers ontslag aangevraagd. In totaal werd door deze 57 ondernemingen het voorgenomen ontslag voor 14.057 werknemers gemeld. Ruim een kwart (27%) van de meldingen is afkomstig uit de sector industrie, 26% uit de financiële dienstverlening, 14% uit de horeca en 12% uit de handel en 10% uit de overige dienstverlening (zorg + overige dienstverlening). De overige 10% is afkomstig uit de sectoren landbouw, bouwnijverheid en vervoer. De meeste meldingen zijn afkomstig van bedrijven uit de regio’s noordwest (31%), zuidoost (17%), zuidwest (15%) en oost (12%). De bedrijven noemen als primaire reden voor het voorgenomen collectief ontslag: slechte financiële situatie (43%), organisatorische veranderingen (22%), (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging (17%), werkvermindering (14%) en overige redenen (4%). 

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
januari, 2021
Download: 
Categorie: