Lonen blijven sterk achter bij arbeidsproductiviteit