Wet Melding Collectief Ontslag 2018

Jaarlijkse rapportage over de door bedrijven bij het UWV ingediende meldingen voor collectief ontslag
Auteur(s): 
N.Y. Kuiper

In 2018 zijn 156 meldingen in het kader van de Wet melding collectief ontslag bij het UWV ingediend. In totaal werd voor 14.845 werknemers ontslag aangevraagd.

De meldingen zijn met name afkomstig van bedrijven uit de economische sectoren industrie (35%), financiële/zakelijke dienstverlening (28%) en handel (15%). 7% van de meldingen is afkomstig uit de zorgsector.

De meeste meldingen zijn afkomstig van bedrijven uit de regio’s zuidwest (30%), noordwest (25%) en zuidoost (19%).

De bedrijven noemen als primaire reden voor het voorgenomen collectief ontslag: organisatorische veranderingen (42%), slechte financiële situatie (22%), bedrijfsbeëindiging (17%), werkvermindering (12%), bedrijfs-verhuizing (5%) en overige redenen (2%).

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
maart, 2019
Download: