Werktijdverkorting 2018

Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2018 op art.8 BBA
Auteur(s): 
N.Y. Kuiper

In 2018 hebben 52 ondernemingen in totaal 75 aanvragen om ontheffing van het verbod op werktijdverkorting ingediend. Het aantal aanvragen in 2018 is ten opzichte van 2017 met 25% gedaald. In 2018 was er, net als in 2017, geen sprake van grootschalige calamiteiten waarvoor werktijdverkorting zou kunnen worden verkregen. Wel heeft de extreem droge zomer van 2018 tot een aantal aanvragen geleid.

Van het totale aantal in 2018 ingediende aanvragen om ontheffing is 60% toegewezen, hetgeen overeenkomt met het gemiddelde van de laatste jaren. Het aantal afgewezen aanvragen bedraagt 39%, een stijging met 10%-punten ten opzichte van 2017. Daar staat tegenover dat er in 2018, in tegenstelling tot 2017, geen sprake is van intrekkingen van (weinig kansrijk geachte) aanvragen door ondernemingen. De resterende 1% betreft een nog niet afgehandelde aanvraag.

40% van ondernemingen met een verzoek om werktijdverkorting heeft minder dan vijf werknemers in dienst. Het merendeel van de verzoeken om ontheffing is afkomstig van ondernemingen uit de sectoren ‘handel & horeca’ (37%).

Door 46% van de ondernemingen met een toegewezen aanvraag wordt brand als reden genoemd voor het verzoek om werktijdverkorting. De overige ondernemingen met een toegewezen aanvraag noemen vogelgriep (27%), droge zomer (23%) of stormschade (5%) als reden voor het verzoek.

De ondernemingen met een afgewezen aanvraag noemen als reden voor de aanvraag van werktijdverkorting vooral economische (28%) en diverse omstandigheden (41%), zoals tijdelijk slechte bereikbaarheid of oponthoud door procedures rond vergunningen en bezwaarschriften.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
februari, 2019