Dispensatiebepalingen in cao's

Maatwerk voor ondernemingen waarvoor een avv’de bedrijfstak-cao niet passend is, kan op meerdere manieren worden gerealiseerd. Eén van de mogelijkheden is om een dispensatiebepaling in de cao op te nemen. Per 1 april 2014 is in het Toetsingskader AVV bepaald, dat in zo’n dispensatiebepaling duidelijk moet zijn aangegeven tot welke instantie een dispensatieverzoek moet worden gericht, aan welke voorwaarden een dispensatieverzoek moet voldoen, op basis van welke criteria zo’n verzoek wordt beoordeeld, hoe de behandelingsprocedure van een dispensatieverzoek er uit ziet, en dat de beslissing op het verzoek schriftelijk en gemotiveerd zal worden meegedeeld. Naar aanleiding van de aanscherping van het Toetsingskader is onderzocht of de dispensatiebepalingen in cao’s zijn aangepast (cao-onderzoek), en of er sprake is van wijzigingen op het gebied van dispensatieverlening (onderzoek toepassingspraktijk).

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
oktober, 2016
Categorie: