Europa 2020: een economische, sociale en culturele agenda

Auteur(s): 
Sonja Bekker en Boyd Zeedzen

Het stuk is een bijdrage aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de Europa 2020 strategie. Tijdens een seminar georganiseerd door ReflecT - Tilburg University, zijn belangrijke boodschappen geformuleerd voor de toekomst van een sociaal, economisch en cultureel sterk Europa:

  • De noodzaak van een solide sociaal model moet dezelfde urgentie krijgen als een goed functionerende economie;
  • Investeer in een veerkrachtige samenleving en bouw deze van onderop en van bovenaf;
  • Naast een sociale en economische poot, is ook de culturele dimensie van groot belang. Blijf investeren in de ontmoeting en samenwerking tussen mensen uit verschillende landen;
  • Zorg dat burgers zich meer betrokken voelen bij een verenigd Europa.

De open methode van coƶrdinatie kan hierbij inspiratie bieden, met inachtneming van belangrijke waarden en normen: ruimte geven om zowel te experimenteren als de kernwaarden van de Europese Unie te (her)definiƫren.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Ter gelegenheid van: 
Openbare Consultatie Europa 2020 Strategie
Publicatiemaand: 
november, 2014
Categorie: