Medezeggenschap

Geef uw suggesties voor conferentie rol OR bij veranderingen

Nog een week, en dan vindt op 6 november de gezamenlijke conferentie 'Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau' van NVA en SOMz plaats in het SER-gebouw. Het doel is te onderzoeken welke rol de ondernemingsraad speelt in arbeidsorganisaties die aan het veranderen zijn.